Hyppää sisältöön

Lähes kaikki keskisuomalaiset kansanedustajat myöntäisivät maaseudun asukkaille tukea polttoainekuluihin

Keski-Suomen kansanedustajat tukisivat Yle Jyväskylän teettämään kyselyn mukaan harvaan asuttujen seutujen asukkaita polttoainemaksuissa yhtä edustajaa lukuun ottamatta.

Bensa-asema Ruotsissa.
Polttoaineen kohonnut hinta aiheuttaa kansanedustajien mielestä kohtuuttomasti kuluja maaseudun asukkaille. Kuva: Jeppe Gustafsson / AOP
Titta Puurunen
Avaa Yle-sovelluksessa

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Yle Jyväskylä kysyi keskisuomalaisilta kansanedustajilta, pitäisikö polttoaineiden hintoja alentavia toimia kohdentaa haja-asutusalueiden asukkaille tai/ja yrittäjille.

Kysely tehtiin ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Ukrainan sodan vaikutus näkyy parhaillaan jo ennestään nousussa olleissa polttoaineiden hinnoissa.

Kymmenestä kansanedustajasta kahdeksan vastasi kyselyyn.

Heistä seitsemän oli sitä mieltä, että maaseudun asukkaiden ja yrittäjien polttoainekustannuksia pitäisi tukea. Ainoastaan Kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo ei lähtisi erittelemään ihmisiä asuinpaikan mukaan.

– Voisi olla parempiakin kuin kohdistettuja keinoja. Kokoomus haluaa parantaa jokaisen suomalaisen ostovoimaa ja kykyä selviytyä kasvavista energiakustannuksista. Olemme esittäneet muun muassa kaikille tuloluokille kohdistuvaa työn verotuksen keventämistä ja työmatkavähennyksen korottamista.

Wallinheimo toivoisi myös muutoksia polttoaineiden jakeluvelvoitteeseen sekä ammattidiesel-järjestelmän käyttöönottoa.

Perussuomalaisilta ja keskustalta tukea maaseudulle

Muiden Keski-Suomen kansanedustajien mielestä tukea pitäisi kohdentaa harvaan asutuille alueille.

Perussuomalaisten Toimi Kankaanniemen mielestä polttoaineiden hinnat ovat nousseet täysin sietämättömälle, taloutta heikentävälle ja köyhyyttä nopeasti kasvattavalle tasolle.

– Muun muassa ylikireästä ilmastopolitiikasta johtuvasta hintakriisistä kärsivät eniten maaseudun asukkaat, joilla ei ole vaihtoehtoa asumismuotoon ja liikkumiseen. Uskon, että sopiva malli löytyy, jos hallituksella on tahto. Haja-asutusalueiden asukkaille voisi esimerkiksi suunnata alennuskortin polttoaineiden hinnanalennukseen.

Myös keskustan Anne Kalmari tukisi maaseudun asukkaita.

– Harvaan asutun maaseudun verkosto teetti selvityksen, joka osoittaa, että tälle kohtelulle ei ole perustuslaillisia esteitä. Hallitusohjelma sanoo, että vihreä siirtymä pitää tapahtua alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti.

Kalmarin puoluetoveri Petri Honkonen on samoilla linjoilla.

– Maaseudulla inflaatio jyllää paljon nopeammin. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan noustua ja maakaasun sekä sähkön kallistuttua maaseudun elinkeinot ja ihmiset ovat todella isoissa vaikeuksissa.

Keskustan Joonas Köntän mielestäsuunta on jo oikea.

– Nyt päätetty työmatkavähennys on juuri tällainen toimenpide, joka auttaa pitkien työmatkojen suomalaisia. Vähennys nousee kuluvan vuoden verotuksessa nykyisestä 7000:sta eurosta 8400:aan euroon. Lisäksi yrittäjille suunnatun ammattidieselin valmistelu aloitetaan välittömästi.

Vihreiltä, SDP:ltä ja vasemmistolta myös toimia haja-asutusalueille

Vihreiden Bella Forsgrénin mielestä energian hinnannousu vaikuttaa monien suomalaisten toimeentuloon merkittävästi.

– Hinnannousua voisi korvata erityisesti haja-asutusalueiden pienituloisille. Korvausmalleja on useita, esimerkiksi osan energiaveron tuotoista voisi palauttaa suomalaisille suoraan kuukausittain. Pidemmällä aikavälillä hiiliosinkojen jakaminen kerätyistä päästöveroista voisi olla pysyvä elementti reilun muutoksen edistämiseksi.

Vasemmiston Juha Kauton mielestä olisi tärkeää, polttoaineiden hintojen nousua kompensoitaisiin erityisesti pienituloisille ja haja-asutusalueilla asuville sekä luonnollisesti autoa työmatkalla tarvitseville ja ammattiautoilijoille nousseiden kustannusten johdosta.

– Helpottavia toimia on jo tehty mutta uusia keinoja tulee miettiä, kuten ammattidieselin mahdollistaminen. Pelkästään alueellinen kompensointi on kuitenkin haastavaa mutta tämä on mielestäni perusteltua.

Sosiaalidemokraattien Piritta Rantasen mielestä työmatkavähennyksen laajentamiselle on vahva tuki ja hyvät perustelut ja muita toimia tarvitaan vielä lisää.

– Polttoaineen hinta ei voi olla este työssäkäynnille. Erityisesti se on tarpeellinen harvaan asutuilla seuduilla, välimatkat ovat pitkiä ja oman auton käyttö käytännössä välttämätöntä. Öljyn maailmanmarkkinahinnan nousulle emme voi mitään, mutta meidän on toteutettava toimenpiteitä, joilla voimme helpottaa kustannustaakkaa oikeudenmukaisesti.

Sosiaalidemokraattien Riitta Mäkinen ja perussuomalaisten Jouni Kotiaho eivät vastanneet kyselyyn.

Suosittelemme