Hyppää sisältöön
VTT:n VTT:n tutkimusaluejohtaja Antti Arasto tarkastelee polttokennoa Otaniemen laboratorion pihalla.

Vihreän vedyn vallankumous tekee tuloaan

Tekniikan tohtori Antti Arasto on omistanut koko uransa ilmastonmuutosta hillitsevien energiaratkaisujen kehittämiseen. Hän uskoo, että käsillä oleva maailmanpoliittinen tilanne vauhdittaa kestäviä ratkaisuja enemmän kuin mitkään mandaatit ennen.

Ulla Malminen

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Jos Ukrainan karmeasta tilanteesta haluaa jotain hyvää etsimällä etsiä, yksi asia on se, että vihdoin voi tapahtua niin sanottu vihreä vallankumous.

Näin ajattelee helsinkiläinen tekniikan tohtori Antti Arasto, 41.

– Uskon, että tämä vauhdittaa asioiden tapahtumista enemmän kuin mitkään mandaatit. Yleensä pakko on paras kannustin.

Arasto työskentelee Teknologian tutkimuskeskus VTT:n energia- ja vetytutkimusalueen johtajana. Lisäksi hän on Suomen Ilmastopaneelin jäsen.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan pakottaa fossiilisista tuontipolttoaineista riippuvaiset EU-maat panemaan vauhtia vihreiden eli päästöttömien energiamuotojen kehittämiseen ja käyttöönottoon.

Yhdysvallat on jo lopettanut venäläisen öljyn ja maakaasun käytön. Euroopan unionilla on sama tavoitteena vuoteen 2027 mennessä.

Ilmastonmuutos on ahdistanut monia ympäristötietoisia ihmisiä vuosikausia, sillä poliittiset toimet sen ehkäisemiseksi ovat edenneet tuskastuttavan hitaasti.

Antti Araston mielestä se on huolestuttavaa. Muutoksen nopeus on liian kova.

– Luonto ja ihmiset eivät pysy perässä. Se aiheuttaa luontokatoa ja voi tehdä joistain alueista elinkelvottomia, mikä lisää inhimillistä kärsimystä ja painetta konflikteihin.

VTT:n tuotantoaluepäällikkö Antti Arasto Otaniemen rannassa.
Antti Arasto käy toisinaan kävelyllä Otaniemen rannassa, koska ulkoilmassa ajatus kulkee paremmin kuin toimistossa. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Oma ilmastoahdistus on hellittänyt

Arasto on omistanut koko työuransa kehittääkseen energiaratkaisuja, jotka aiheuttavat vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin fossiiliset polttoaineet tai ovat jopa kokonaan päästöttömiä.

Vuosien varrella hän on pohtinut, miten energiaa voidaan varastoida erilaisiin kantajiin, kuten biopolttoaineisiin tai kaasuihin, ja miten niistä voidaan vapauttaa energiaa esimerkiksi liikenteen ja teollisuuden käyttövoimaksi.

Araston henkilökohtainen ilmastoahdistus oli pahimmillaan noin viisi vuotta sitten.

– Silloin asiat etenivät todella hitaasti. Nyt tilanne on kriittisempi ilmastonmuutoksen kannalta, mutta positiivinen asia on, että konkreettisia hankkeita on nyt enemmän ilmoilla kuin koko muun urani aikana.

Nykyään Arasto keskittää oman energiansa huolehtimisen sijaan siihen, mitä hän voi tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Hän kokee, että näkökulman vaihtaminen ratkaisukeskeiseksi liittyy omaan henkilökohtaiseen kasvuunsa.

– Jokainen asteen kymmenys, jolla pystytään hillitsemään maapallon keskilämpötilan kohoamista, pienentää ilmastonmuutoksen dramaattisia vaikutuksia. Joka tapauksessa me joudumme sopeutumaan muutokseen, mutta se ei ole voitto tai häviö -peli.

VTT:n tuotantoaluepäällikkö Antti Arasto Otaniemen rannassa.
Luonto on merkinnyt paljon Arastolle lapsuuden partioajoista lähtien. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Ratkaisuja on, ja niitä myös toteutetaan

Antti Arasto liikkuu tottuneesti erilaisten putkistojen, piuhojen, mittareiden ja letkujen välissä VTT:n tutkimuslaboratorion käytävillä Espoon Otaniemessä.

Hän menee työpisteelle, jossa tutkimustiimin jäsenet tarkkailevat laitteiden toimintaa näytöillä olevista kaavioista. Katseista voi nähdä, että vetyteknologia on heille intohimon kohde.

Araston tiimi etsii käytännön ratkaisuja, jotka pienentävät yritysten hiilidioksidipäästöjä.

Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa on olennaisen tärkeää, koska muutokset eivät tapahdu ilman yritysten mittavia investointeja.

Uusien hankkeiden joukkoon kuuluu esimerkiksi Vantaan Energian ja teknologiayhtiö Wärtsilän suunnittelema sähköpolttoainelaitos, joka tuottaa synteettistä metaania raskaan liikenteen käyttöön ja kaukolämpöverkkoon. Investointipäätös odottaa työ- ja elinkeinoministeriön tukirahoituspäätöstä.

Nykyään suurin osa vedystä tuotetaan maailmalla fossiilisesta maakaasusta ja valmistusprosessissa syntyy hiilidioksidipäästöjä.

Vantaan Energian laitoksessa synteettistä metaania saataisiin aikaan voimalassa syntyvästä hiilidioksidista ja uusiutuvalla sähköenergialla tuotetusta vedystä.

Tämä on yksi keino vähentää venäläisen maakaasun tarvetta. Samalla jätevoimalan piipusta ilmaan karkaava hiilidioksidi saadaan hyötykäyttöön.

Uusiutuvaa sähköä puolestaan saadaan esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimasta.

– Kaikki vihreän siirtymän toimenpiteet helpottavat Euroopan ja Suomen tilannetta. Sen sijaan että tuodaan energiaa Venäjältä, voitaisiin laittaa tuulipuistoja pystyyn Suomessa maalla ja merellä, Arasto visioi.

Elektrolyysillä päästötöntä vetyä

Araston näkemyksen mukaan vihreä sähkö, vety ja metaani voivat olla tulevaisuuden rinnakkaisia energiaratkaisuja. Niiden tuotanto tukee toinen toistaan, ja ne sopivat eri käyttötarkoituksiin.

Tuulivoimaa voidaan käyttää suoraan sähkönä, tai sitä voidaan käyttää vedyn valmistukseen sähkökemiallisen reaktion eli elektrolyysin avulla. Vetyä puolestaan voidaan jatkojalostaa esimerkiksi metaaniksi tai kemianteollisuuden raaka-aineiksi.

Otaniemen tutkimuslaboratoriossa elektrolyysiä tutkitaan metallilaatikossa, johon johdetaan sähköä ja vettä. Laatikon toisesta päästä tulee ulos happea ja vetyä, joka voi toimia liikenteen ja teollisuuden käyttövoimana.

Sivutuotteena syntyy lämpöä, joka voidaan ottaa talteen, jos sähköntuotantolaitos sijaitsee esimerkiksi voimalan yhteydessä.

Sähköllä, vedyllä ja metaanilla omat etunsa

Sähkö on Araston mukaan tehokkain käyttövoima kulkuneuvoille, joilla liikutaan lyhyitä matkoja. Tällaisia ovat esimerkiksi henkilöautot, joilla ajetaan kaupungeissa.

Sähkölatauspisteitä rakennetaan Suomeen enenevissä määrin, mutta Ruotsi ja Norja ovat paljon edellä.

Vety puolestaan sopii pitkille etäisyyksille eli raskaaseen maantieliikenteeseen, laivoihin ja mannerten välisiä matkoja taittaviin lentokoneisiin.

Esimerkiksi lentokonevalmistaja Airbus kertoo verkkosivuillaan, että se kehittää sähkökäyttöistä pienkonetta ja vetykäyttöistä isompaa matkustajakonetta. Yhtiön tavoitteena on tuoda päästötön lentokone markkinoille vuoteen 2035 mennessä.

Vetyä on toki mahdollista käyttää myös polttokennolla varustetuissa henkilöautoissa, mutta niitä on Suomessa nykyisin rekisterissä Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan vain kaksi kappaletta. Tosin vuoteen 2030 mennessä määrän odotetaan nousevan 2 300:aan. Tällä hetkellä Suomessa ei ole julkisia vedyn tankkauspaikkoja, vaikka muualla Euroopassa on.

VTT:n tuotantoaluepäällikkö Antti Arasto Otaniemen rannassa.
Antti Arasto on insinööri kolmannessa polvessa. Hän seurasi isänsä ja isoisänsä jalanjälkiä, koska matematiikka ja fysiikka tuntuivat koulussa helpoilta. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Antti Arasto uskoo, että tilanne muuttuu myös kotimaassa.

– Verkosto syntyy ja laajenee tiettyjen vetykäyttöisten kuljetusten myötä ja satamien läheisyydestä. Vetyautojen yleistyminen riippuu kuitenkin myös siitä, mitä autojen valmistajat meille tarjoavat.

EU haluaa, että liikenne on nollapäästöistä vuoteen 2035 mennessä. Vie kuitenkin aikaa, ennen kuin Suomen polttomoottoriautot on vaihdettu päästöttömiin sähkö- tai vetyautoihin.

Siirtymävaiheessa esimerkiksi biokaasu on hyvä vaihtoehto fossiilisille polttoaineille.

Arasto on pohtinut, että saman asian voisi ajaa elektrolyysillä tuotetusta vihreästä vedystä valmistettu metaani, joka myös sopisi nykyisiin polttomoottoriautoihin.

Vihreä ja kohtuuhintainen energia houkuttaa yrityksiä

Aiemmin elektrolyysillä tuotetun vihreän vedyn tuotantokustannukset ovat olleet merkittävästi korkeammat kuin maakaasusta tuotetun vedyn. Tämä on jarruttanut vihreän vedyn käyttöä teollisuudessa.

Araston mukaan tilanne on nyt muuttunut, koska teknologinen kehitys mahdollistaa sarjatuotannon, mikä laskee kuluja. Asiaa auttaa erityisesti se, että puhtaan sähkön, kuten tuulivoiman tuotantokustannukset ovat laskeneet merkittävästi.

EU:n päästökauppa lisää niiden energiantuotantoyhtiöiden kilpailukykyä, jotka eivät aiheuta hiilidioksidipäästöjä. Tuuli-, vesi- ja ydinvoimalat eivät siis joudu maksamaan päästöoikeuksista, toisin kuin fossiilisia polttoaineita käyttävät voimalat.

Raakaöljyn hinta nousi jo viime vuonna, ja Ukrainan tilanne on nostanut hintoja entisestään.

Arasto uskoo, että vihreä ja kohtuuhintainen energia tekisi Suomesta houkuttelevan investointikohteen. Hänen mukaansa tiuhaan muuttuva ja poliittisista syistä kiristyvä säännöstö kuitenkin nostaa yritysten kynnystä tehdä sijoituksia EU-maissa.

– Kaliforniassa on onnistuttu luomaan sääntely-ympäristö, jossa on selkeät tavoitteet hiilineutraaliuteen, mutta vapaammat kädet niiden saavuttamiseen. Vapaus ruokkii rohkeutta tehdä isoja investointeja, kun hyväksytään, että rapatessa roiskuu. Eurooppalainen mikromanageeraaminen ei toimi yhtä hyvin.

"Hyviä vaihtoehtoja on puhdas nolla"

Myös kiistelty ydinvoima tuottaa päästötöntä energiaa, mutta radioaktiivinen jäte on oma ongelmansa ja turvallisuusuhka väärissä käsissä. Huolta on herättänyt myös se, mitä Ukrainan ydinvoimaloille voi tapahtua sodassa.

Araston mielestä Suomen ydinvoimaloiden alasajo ei olisi järkevää tässä tilanteessa.

– Ydinturvallisuus on erilainen riski kuin joku muu. Ei sitä käy kieltäminen, mutta ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta ja muutenkin tässä maailman tilanteessa täysin hyviä vaihtoehtoja on puhdas nolla. Ydinvoima on ilmaston kannalta hyvä vaihtoehto.

Kaikilla ihmisen toimilla on vaikutusta ympäristöön.

– On kuin vertaisi omenoita ja appelsiineja. Yhdellä on yksi huono puoli ja toisella toinen. Olennaista on edistää nopeasti ratkaisuja, jotka vievät kehitystä hiilineutraaliin suuntaan.

VTT:n tutkimusaluejohtaja Antti Arasto Otaniemen rannassa.
Energia kiehtoo Arastoa, koska se on läsnä kaikkialla. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Voit keskustella aiheesta torstaihin 24. maaliskuuta kello 23:een asti.

Lue seuraavaksi: