Hyppää sisältöön

Kyläkoulujen jatkolle aiempaa lempeämmät oppilasmäärät Kokkolassa – kaupunginhallitus nostaisi kynnystä sulkea koulu

Kokkolan kaupunginhallitus esittää valtuustolle aiempaa hellempää linjaa Kokkolan kyläkouluille. Lakkauttamisuhka tulisi päälle aiempaa myöhemmin.

Skolgård med ishockeymål och basketkorg.
Jos kaupunginvaltuusto yhtyy kaupunginhallituksen esitykseen, Öjan koulun (kuvassa) ja Ullavan koulujen sulkeminen siirtyy vuosien päähän. Arkistokuva. Kuva: Jakob Lillas / Yle
Heini Holopainen

Kokkolan kaupunginhallitus päätti leikata säästötavoitteista pienten koulujen kohdalla. Nyt luovuttiin vuoden 2017 tavoitteista tiivistää kouluverkkoa ja lakkauttaa kyläkoulu, kun sen oppilasmäärä on alle 48.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että koulu joutuu jatkossa lakkautusuhan alle, jos sen oppilasmäärä kahtena peräkkäisenä lukuvuonna putoaa alle 24 oppilaan. Muutos koskee Ullavan kahta koulua ja Öjan koulua.

Lisäksi jos Ullavan jommassa kummassa koulussa oppilasmäärä putoaa alle 24 oppilaan kahtena lukuvuotena, lakkautetaan Rahkosen koulu ja oppilaat siirretään Veikko Vionojan kouluun.

Jos taas Öjan koulun oppilasmäärä tippuu alle lakkautusrajan, oppilaiden sijoittelusta päätetään erikseen.

Jatkossa koulukiinteistön muutakin kuin koulukäyttöä tarkastellaan silloin, jos koulukäyttö uhkaa loppua.

Kaupunginhallitus luopui myös tälle lukuvuodelle kirjatusta tavoitteesta säästää tänä vuonna 95 000 euroa lakkauttamalla yksi kyläkoulu. Tuo tavoite oli kirjattu talousohjelmaan vuonna 2020.

Näitä muutoksia esitetään valtuustolle.

Päätösten pohjaksi kaupunki oli teettänyt lukuisia selvityksiä sekä lapsivaikutusten arvioinnin, jotka eivät puoltaneet koulujen lakkauttamista. Aiheeseen oli lisäksi pyydetty kannanottoja muun muassa lapsivaltuustolta, nuorisovaltuustolta, oppilaskunnilta, vanhempainyhdistyksiltä ja -raadeilta, sekä henkilöstöltä, eikä niissäkään koulujen sulkemista puollettu.

Kaksi vastaesitystä, joista äänestettiin

Päätökset syntyivät kaupunginhallituksessa äänestysten jälkeen.

Kaupunginjohtajan esityksessä lakkautusraja kyläkouluille olisi ollut 28 oppilasta. Jyrki Ojala (kesk.) esitti Sari Innasen (kesk.), Oliver Pietilän (kesk.), Pekka Nurmen (kok.) ja Minna Koskelan (ps.) kannattamana, että oppilasraja pudotetaan 24 oppilaaseen. Emilia Teerikangas (sd.) sen sijaan esitti Virpi Karhun (vas.) kannattamana, että oppilasraja olisi 32.

Kun Ojalan ja Teerikankaan esitykset laitettiin vastakkain, Ojalan esitys sai 7 ääntä (Innanen, Koskela, Nurmi, Ojala, Pietilä, Sillanpää, Timonen) ja Teerikankaan 5 (Teerikangas, Karhu, Jukkola, Salo, Lahti).

Koska Ojalan esitys voitti äänestyksen, hänen esityksensä asetettiin vastakkain kaupunginjohtajan esityksen kanssa. Kaupunginjohtajan esitys sai 6 ääntä (Jukkola, Karhu, Lahti, Salo, Sillanpää, Teerikangas) ja Ojalan esitys 6 ääntä ( Innanen, Koskela, Nurmi, Ojala, Pietilä, Timonen). Koska äänet jakautuivat tasan, puheenjohtaja Innasen ääni ratkaisi ja päätökseksi tuli oppilasrajan laskeminen 24 oppilaaseen.

Lähivuosien oppilasennusteiden perusteella Öjan koulun oppilasmäärä pysyy ainakin 28 oppilaassa vuoteen 2029 asti.

Ullavassa sen sijaan Rahkosen koulun oppilasmäärä asettuisi 28 oppilaaseen neljän vuoden kuluttua ja Veikko Vionojan viiden vuoden kuluttua. Kaupunginhallituksen esittämä uusi oppilasraja on kuitenkin 24, joten lakkauttaminen ei näillä näkymin uhkaisi lähivuosina, jos valtuusto hyväksyy uudet oppilasrajat. Muuttoliike voi kuitenkin vaikuttaa oppilasmääriin ennakoimattomasti.

Kokkolassa halutaan pitää kyläkoulut hengissä aiempaa pienemmällä oppilasmäärällä – muutos antaisi aikaa Ullavan ja Öjan kouluille

Ullavan koulujen yhdistäminen puhuttaa Kokkolassa – ennusteen mukaan yhdistymisen aika koittaisi kuuden vuoden kuluttua

Kolmen kyläkoulun kohtalo taas puntarissa Kokkolassa

Suosittelemme sinulle