Hyppää sisältöön

Lieksan Anttosen vanhan ampuma-alueen ympäristö- ja terveysriskit on arvioitu vähäisiksi

Kolmen vuoden arvioin pohjalta on todettu, että alueen läheiselle Reposuo-Kalliolahdensuon Natura-alueelle kohdistuu kuitenkin pintavesien kautta kuormitusta.

Lieksan Reposuo
Itse Anttosen vanha ampuma-alue sai puhtaat paperit, mutta läheinen Reposuo-Kalliolahdensuon Natura-alue kärsii kuormituksesta. Kuva: Heikki Räsänen / Metsähallitus
Emilia Saukkonen
Avaa Yle-sovelluksessa

Lieksassa Anttosen vanhalla ampumarata-alueella ja sen lähiympäristössä on tehty ympäristöteknisiä tutkimuksia sekä riskinarviointi vuosien 2019–2021 aikana.

Riskinarvioinnissa pohjavesi- ja terveysriskit todettiin alueella vähäisiksi.

Alueen itäpuolella sijaitsevalle Reposuo-Kalliolahdensuon Natura-alueelle kohdistuu pintavesien kautta kuormitusta.

Se vaikuttaa Natura-alueen vedenlaatuun sekä mahdollisesti kasvistoon ja eläimistöön.

Vanhan ampumarata-alueen nykytilan selvitys jatkuu toukokuussa. Tarkentavat ekologiset tutkimukset kohdistuvat esimerkiksi vesikasvillisuuteen ja -eliöstöön.

Tutkimukset kohdennetaan Reposuo-Kalliolahdensuon Natura-alueen lisäksi Ulkkajokeen, Pudasjärveen ja Pankajärveen.

Tutkimusten tuloksista tiedotetaan loppuvuodesta.

Suosittelemme