Hyppää sisältöön

Sisäministeriö esittää suojelupoliisille salaisia agentteja ja muulle poliisille lisää mahdollisuuksia salaiseen palkkaukseen

Supon lisäksi keskusrikospoliisi ja paikallispoliisi voisivat palkata työntekijöitä esimerkiksi valeostoihin ja peitetoimintaan salaisesti.

Poliisin virkamerkki
Sisäministeriö kaavailee suojelupoliisille uutta mahdollisuutta työntekijöiden salaiseen palkkaukseen. Keskusrikospoliisin ja paikallispoliisin mahdollisuutta ei-julkisiin rekrytointeihin laajennettaisiin. Kuva: Timo Nykyri / Yle
Ari Hakahuhta
Avaa Yle-sovelluksessa

Sisäministeriö esittää salaisen palkkauksen sallimista suojelupoliisille ja lisäksi saman mahdollisuuden laajentamista keskusrikospoliisissa ja paikallispoliisissa.

Ministeriön lakiluonnoksen mukaan suojelupoliisi voisi täyttää jotkut virat niin, ettei niitä julisteta haettaviksi.

Tai vaikka joku virka julistettaisiin avoimesti haettavaksi, suojelupoliisi voisi salata valituksi tulleen henkilön nimen ja tiedot, jotka auttaisivat tunnistamaan valitun. Aiemmin suojelupoliisilla ei ole ollut tällaisia mahdollisuuksia.

Salainen rekrytointi olisi mahdollista siviilitiedusteluun Suomessa ja ulkomailla. Kyse olisi siviilitiedustelun kenttätyöstä sekä siihen liittyvistä tuki- tai analyysitehtävistä. Suojelupoliisi voisi itse päättää näiden tehtävien työntekijähaun salaamisesta.

Sisäministeriön esitys kaventaa viranomaisen toiminnan julkisuusperiaatetta. Toisaalta esityksen tarkoitus on suojata Suomen kansallisen turvallisuuden näkökulmasta tärkeitä tehtäviä sekä työntekijöiden työturvallisuutta. Äärimmäisissä tapauksissa kysymys on poliisien hengen suojelemisesta.

Ruotsin turvallisuuspoliisilla Säpolla on vastaavat oikeudet Ruotsissa, kuin mitä Supolle nyt Suomessa esitetään.

Supolle salaiset agentit, KRP:lle peitetoimintaan salainen rekrytointi

Supo saisi siis lakimuutoksen myötä salaiset agentit.

Sisäministeriö esittää myös keskusrikospoliisille ja paikallispoliisille uusia salattuja palkkausmahdollisuuksia – siis työntekijöiden palkkausta niin, ettei virkaa julisteta haettavaksi tai virkaan valitun henkilöllisyys salataan.

Poliisin tietolähde-, valeosto- tai peitetoimintaan sekä todistajansuojeluohjelmaan voitaisiin rekrytoida poliiseja ilman julkista hakua, jos työn luonne sitä välttämättä edellyttää. Julkisen haunkin kautta valitun ihmisen tiedot voitaisiin salata.

Jos virka täytettäisiin ilman julkista hakua, valitusmahdollisuutta valinnasta ei olisi.

Valituskäytäntö muuttuisi, jos työntekijää olisi haettu julkisesti, mutta valitun ihmisen tiedot olisi salattu. Mahdollisia viran täyttöön liittyviä valituksia varten valitusta työntekijästä annettaisiin tietoja vain niin, ettei tietoja voisi yhdistää tiettyyn henkilöön.

Suojelupoliisilla epäily: sitä on vakoiltu työntekijöiden palkkauksessa

Yle kertoi marraskuussa, että suojelupoliisilla on vahva epäily, että sitä on vakoiltu sen omien työntekijöiden palkkauksessa.

Epäilyn mukaan joihinkin Supon työpaikkoihin oli haettu vain siksi, että hakija pääsisi urkkimaan tehtäviin valittujen henkilöiden nimiä ja muita tietoja. Tiedustelussa on käytetty hyväksi julkisen virantäytön asianosaisjulkisuutta.

Esimerkiksi Puolustusvoimat voi jo nyt palkata sotilastiedusteluun työntekijöitä salaisen haun avulla.

Lakiluonnoksen arvion perusteella suojelupoliisissa olisi vuositasolla 30–40 virantäyttöä, joissa salaista palkkausta voisi harkita. Luonnoksessa ei arvioida sitä, kuinka moni rekrytointi tehtäisiin kokonaan salaisesti tai sitten julkisesti niin, että virkaan valitun tiedot salattaisiin.

Konstaapelien palkkaus ilman avointa hakua on vanhaa perua

Laki poliisin hallinnosta sallii nyt vain joidenkin miehistötason virkojen, kuten vanhemman konstaapelin, vanhemman rikoskonstaapelin ja nuoremman konstaapelin paikan täyttämisen tarvittaessa ilman viran haettavaksi julistamista.

Mahdollisuus on vanhaa perua, eikä se ilmeisesti ole ensisijaisesti perustunut palkattavan poliisin työturvallisuuden ja hengen suojaamiseen.

Käytännössä konstaapeleiksi palkatut eivät osallistu poliisin peite- tai valeostotoimintaan. Tehtäviä hoitavat yleensä vähintään alipäällystötasoiset virkahenkilöt. Sisäministeriön esitys olisi siis laajennus poliisin salaiseen palkkaukseen.

Keskusrikospoliisin ja paikallispoliisin salaisia rekrytointeja olisi sisäministeriön arvion mukaan muutamia vuodessa.

Näitä erityistehtäviä on erityisesti keskusrikospoliisissa. Salaisen palkkauksen mahdollisuus olisi siis suojelupoliisissa laajempi kuin muissa poliisiorganisaatioissa.

Sisäministeriön lakiesitys poliisien salaisista rekrytoinneista on parhaillaan lausuntokierroksella. Lausuntokierroksen jälkeen sisäministeriö muokkaa esitystään. Kun sisäministeriö saa työnsä valmiiksi, hallitus päättää, esitetäänkö lakia eduskunnalle.

Voit keskustella poliisin mahdollisuudesta salaisiin rekrytointeihin tiistaihin 29.3.2022 kello 23 asti. Napauta jutun jälkeen keskustele-painiketta.

Katso lisää:

Supo varoittaa: Venäjän vakavien kyberiskujen uhka on kasvanut – suomalaisten syytä varautua vihamieliseen vaikuttamiseen

Suojelupoliisilla on vahva epäily, että sitä on vakoiltu – työntekijöiden palkkauksesta löytyi aukko

Suosittelemme sinulle