Hyppää sisältöön

Syyttäjä laittoi Päivi Räsäsen suuhun sanoja, joita tämä ei ollut lausunut – Yle kävi läpi virheelliset väitteet

Käräjäoikeuden mukaan syyttäjä oli väittänyt kansanedustaja Päivi Räsäsen lausuneen asioita, joita tämä ei todellisuudessa ollut esittänyt. Oikeusoppineen mukaan tällainen on poikkeuksellista.

Päivi Räsänen puhumassa median edessä Pikkuparlamentin kansalaisinfon tiloissa.
Päivi Räsänen puhumassa median edessä Pikkuparlamentin kansalaisinfon tiloissa 30. maaliskuuta. Kuva: Silja Viitala / Yle
Jesse Mäntysalo

Syyttäjä väitti kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) esittäneen homoseksuaaleista lausumia, joita tämä ei tosiasiassa ollut esittänyt.

Helsingin käräjäoikeus vapautti keskiviikkona Räsäsen kaikista rikossyytteistä. Häntä syytettiin kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syyttäjä vaati entiselle sisäministerille vähintään 120 päiväsakon suuruista rangaistusta.

Ratkaisussaan käräjäoikeus kumosi syyttäjän haastehakemuksessa esittämiä väitteitä Räsäsen sanomisista. Oikeusoppineen mukaan tällainen on tuomioistuimissa harvinaista.

Turun yliopiston rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen kiinnitti huomiota siihen, että teonkuvausta tarkasteltiin toisinpäin kuin yleensä.

Kuuntele Ylen Uutispodcast:

– Yleensä rikosasioiden tuomiossa syyttäjä tekee teonkuvauksen ja käräjäoikeudessa keskustellaan, onko syytetty syyllistynyt siihen tekoon, mistä hänelle on rangaistusta vaadittu. Tässä oli varsin poikkeuksellista, että aika paljon otettiin kantaa, vastaako syyttäjän teonkuvaus sitä, mitä Räsänen on sanonut, Hyttinen kommentoi.

Päivi Räsänen kommentoi tiedotustilaisuudessaan keskiviikkona, että haastehakemuksessa esitettiin hänen näkemyksistään useita vääriä ja paikkansapitämättömiä väitteitä.

Syytteet nosti valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen. Oikeudessa syytteitä ajoivat valtionsyyttäjä Anu Mantila ja aluesyyttäjä Maija Päivinen.

Yle kävi läpi Räsäsen alkuperäiset lausumat, haastehakemuksen sekä käräjäoikeuden ratkaisun. Niistä erottuu selkeästi kolme pääväittämää, jotka syyttäjä on tulkinnut joko laveasti tai virheellisesti.

Tatu Hyttinen, rikosoikeuden apulaisprofessori, Turun yliopisto
Rikosoikeuden apulaisprofessorin Tatu Hyttisen mukaan on yhteiskunnallisesti hyvä asia, että Päivi Räsäsen tapaus puitiin tuomioistuimessa perusteellisesti.

1. Ei väitettä "homoseksuaalisuudesta geneettisenä rappeumana"

Helsingin käräjäoikeuden oikomista syyttäjän väitteistä keskeisimmät liittyivät toimittaja Ruben Stillerin isännöimässä Yle Puheen radio-ohjelmassa lausuttuihin mielipiteisiin.

Keskusteluohjelman jaksossa nimeltä Mitä Jeesus ajatteli homoista? Räsänen selitti näkemyksiään homoseksuaalisuudesta.

Syyttäjän mielestä Räsänen oli väittänyt homoseksuaalisuuden olevan "geneettinen rappeuma ja geeniperimä, joka aiheuttaa sairautta ja häiriötä".

Tässä vaiheessa toimittaja Ruben Stiller keskeytti Räsäsen.

Käräjäoikeuden mukaan todisteena esitetystä ohjelmatallenteesta käy ilmi, että Räsänen on puhunut geneettisen perimän osuudesta homoseksuaalisuudessa ja yleisesti ihmisen geeniperimän rappeutumisesta. Hän ei kuitenkaan ole tehnyt syytteessä esitettyä väitettä.

– Syytteessä väitetään, että Räsäsen mukaan, jos homoseksuaalisuus on geneettinen ominaisuus, se on tällöin geneettinen rappeuma ja geeniperimä, joka aiheuttaa sairautta ja häiriötä. Tällaista väitettä radio-ohjelmasta ei ilmene, oikeus huomauttaa.

Ratkaisussa katsotaan myös, ettei syytteessä esitetty hypoteettinen väite voi lähtökohtaisestikaan olla laissa tarkoitetulla tavalla solvaava.

– Rikoksen tunnusmerkistö ei täyty vielä sillä, että Räsäsen esittämistä lausumista mahdollisesti tehtävät johtopäätökset voisivat olla homoseksuaaleja loukkaavia, oikeus muotoilee.

Myös Päivi Räsänen kiisti lausuneensa asiaa syyttäjän esittämällä tavalla.

– Päin vastoin torjuin keskusteluohjelman toimittajan ehdottaman ajatusleikin homoseksuaalisuudesta geneettisenä ominaisuutena sanoen, että aivan tuoreimmat tutkimukset ovat osoittaneet, että mahdollinen geneettinen perimä homoseksuaalisuudessa on pieni, hän sanoi tiedotustilaisuudessa.

2. Ei väitettä, että homoseksuaalit eivät olisi "Jumalan luotuja"

Syyttäjän mukaan "Räsäsen lausumat ovat sellaisenaan ja osana Ruben Stillerin radio-ohjelman kyseisen jakson kokonaisuutta kaikkia homoseksuaaleja solvaavia."

Syyttäjä väittää Räsäsen uskonnolliseen näkemykseen sisältyvän ajatus, jonka mukaan "homoseksuaalit eivät ole Jumalan luotuja kuten heteroseksuaalit".

Tällaista väitettä ei kyseisestä radio-ohjelmasta ilmene, toisin kuin syytteessä esitetään.

– Käräjäoikeus katsoo, ettei Räsäsen uskonnollinen näkemys homoseksuaalisten tekojen synnillisyydestä tarkoita samaa kuin syytteen väite siitä, että homoseksuaalit eivät olisi Jumalan luotuja kuten heteroseksuaalit. Räsänen on ohjelmassa lausunut myös, että kaikki ovat yhtä lailla syntisiä Jumalan edessä ja ettei hän haluaisi rajata syntikeskustelua pelkästään seksuaalisuuteen, ratkaisussa mainitaan.

Etelä-Suomen syyttäjäalueen aluesyyttäjä Maija Päivinen ja valtionsyyttäjä Anu Mantila.
Syytteitä ajoivat käräjäoikeudessa aluesyyttäjä Maija Päivinen ja valtionsyyttäjä Anu Mantila. Syytteiden nostamisesta päätti valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Helsingin käräjäoikeus lisää, että Päivi Räsänen on ohjelmassa kuitenkin syytteessä kerrotuin tavoin väittänyt, että Jumala ei alun perin luonut ihmistä homoseksuaaliksi vaan heteroseksuaaliksi. Väite on oikeuden mukaan perustunut Räsäsen uskonnolliseen vakaumukseen.

– Räsäsen Raamattuun perustama väite on arvoarvostelma, jonka totuudenmukaisuus ei ole näytettävissä. Käräjäoikeus kuitenkin katsoo, että väite on sinänsä homoseksuaalien yhdenvertaisuutta loukkaava.

Päivi Räsänen on kiistänyt sanoneensa, että homoseksuaalit eivät olisi Jumalan luotuja kuten heteroseksuaalit.

– Olen moneen kertaan korostanut sitä, että kaikki ihmiset on luotu Jumalan kuviksi ja heillä on yhtäläinen ihmisarvo ja ihmisoikeudet, hän lausui keskiviikkona.

Kansanedustaja täsmensi, että radiokeskustelun kohdassa, johon syyttäjä haastehakemuksessa viittasi, puhuttiin Raamatun luomiskertomuksesta.

– Siitä totesin: ”Jumala ei alun perin luonut ihmistä homoseksuaaliksi. Hän loi heteroseksuaaliksi. Hän loi miehen ja naisen ja tarkoitti avioliiton näiden kahden välille".

3. Ei leimannut homoseksuaaleja lasten hyväksikäyttöön taipuvaisiksi

Yksi kaatunut syytekohta liittyi Päivi Räsäsen vuonna 2004 julkaistuun pamflettiin.

Kansanedustajana hän kirjoitti Suomen Luther-säätiön pyynnöstä kirjoituksen "Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen".

Kirjoitus julkaistiin Suomen Luther -säätiön sekä Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan sivustoilla. Tekstissään Räsänen esitti näkemyksiä, joissa hän syyttäjän mielestä syyllistyi rikokseen.

Syytteen mukaan Räsäsen kirjoituksessa homoseksuaalit leimataan lasten hyväksikäyttöön sekä irtosuhteisiin ja vaihtuviin parisuhteisiin taipuvaisiksi, moraalittomiksi ja rikkinäisiksi ihmisiksi ja asetetaan heidän oikeuksiensa puolustaminen kyseenalaiseksi.

Syyttäjä tulkitsee Räsäsen väittävän, että edellä mainitut ominaisuudet – moraalittomuus ja taipumus tai tarve lasten hyväksikäyttöön – ovat väistämättä homoseksuaalisuuteen liittyviä ominaisuuksia.

Käräjäoikeus tulkitsi toisin.

Se katsoo, ettei Räsäsen kirjoituksen siteeratuista kohdista voi tehdä sellaista johtopäätöstä, että Räsänen leimaisi homoseksuaalit lasten hyväksikäyttöön taipuvaisiksi.

Oikeus lisää, että Räsänen ei myöskään ole kirjoituksessaan väittänyt, että homoseksuaalisuus seksuaalisena suuntautumisena olisi tuomittava ominaisuus tai identiteetti tai että kaikki homoseksuaalit ovat ja heitä tulee pitää muita ihmisiä alempiarvoisempina.

Räsäsen kirjoitusta ei päätöksen mukaan voi tulkita laajentavasti hänen vahingokseen.

– Käräjäoikeus katsoo edelleen, että syytteessä siteerattuja kirjoituksen kohtia voidaan edellä lausutusta huolimatta pitää homoseksuaaleja loukkaavina. Osa näistä kohdista on arvoarvostelmia ja osa tosiasiatoteamuksia, ratkaisussa täsmennetään.

Yhteenvetona oikeus toteaa, että Räsäsen kirjoituksen tarkoitus ei ole ollut homoseksuaalien solvaaminen tai loukkaaminen vaan "Räsäsen uskonnollisen vakaumuksen mukaisen miehen ja naisen välisen perhe- ja avioliittokäsityksen puolustaminen".

Räsänen kiistää ajattelevansa, että taipumus lasten seksuaalisen hyväksikäyttöön olisi väistämättä homoseksuaalisuuteen liittyvä ominaisuus.

– Tällaista en ole sanonut enkä niin ajattele. En ole myöskään pitänyt homoseksuaaleja alempiarvoisina ihmisinä, kuten syyttäjä väittää, vaan täysin tasavertaisina ja yhtä arvokkaina Jumalan kuvaksi luotuina ihmisinä, Räsänen tarkensi keskiviikkoisessa tiedotustilaisuudessaan.

Päivi Räsänen Pikkuparlamentin tiloissa.
Päivi Räsänen lausui keskiviikkona olevansa helpottunut ja iloinen käräjäoikeuden vapauttavasta tuomiosta. Kuva: Silja Viitala / Yle

Syyttäjä: Oikeus tulkitsi Räsäsen lausumia toisella tavalla

Valtionsyyttäjä Anu Mantila kertoi Ylelle keskiviikkona käräjäoikeuden ratkaisun jälkeen, että hänen mielestään tuomioistuin ei tehnyt perusteellista perusoikeuksien punnintaa.

– He tulkitsevat [Räsäsen] lausumia toisella tavalla kuin syyttäjä, ja sen vuoksi he katsovat, että sananvapauden rajoja ei ole ylitetty, Mantila kommentoi.

– Käsitykseni mukaan se johtuu juuri siitä, että tätä syrjinnän kieltoa ja yhdenvertaisuutta loukkaavaa elementtiä ei ole nyt huomioitu riittävällä tavalla, hän lisäsi.

Mantila näkee, että jos lausumat tulkitaan syyttäjän esittämällä tavalla, silloin Räsänen on ylittänyt sananvapauden rajat.

Valtionsyyttäjä ei pidä käräjäoikeuden tulkintaa oikeana eikä oikeudenmukaisena. Hän arvioi, että syyttäjät hakevat tuomioon "suurella todennäköisyydellä" jatkokäsittelylupaa hovioikeudesta.

Yle ei torstaina tavoittanut Mantilaa kommentoimaan, miksi syyttäjäpuoli väitti Räsäsen sanoneen asioita, joita tämä ei ollut sanonut.

Miksi Päivi Räsäsen syytteet hylättiin, kuuntele Ylen Uutispodcast tästä.

Lue myös:

Päivi Räsänen syytteiden hylkäämisestä: Toisenlainen päätös olisi ollut yllätys ja järkytys – syyttäjä ei pidä tuomiota oikeana

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi Päivi Räsäsen syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, "Puheet olivat osin loukkaavia, mutta eivät vihapuhetta"

"Räsänen voi lisätä homofobiaa yhteiskunnassa", sanoo syyttäjä – Räsänen poistui oikeudesta rauhallisin mielin: "Syytteet oli helppo kumota"

Analyysi: Käräjäoikeuden vartijakin karjaisi medialle – Miksi Päivi Räsäsen oikeudenkäynti kuumentaa tunteita ja on niin tärkeä?

Suosittelemme sinulle