Hyppää sisältöön

Keskiajan oudossa pyhimyskultissa heräteltiin ruumiita ja palvottiin luurankoja, mutta samalla luotiin pohja nykyiselle oikeusjärjestelmällemme

Verta vuotava kuva ja muita outoja ihmeitä -kirja avaa keskiajan ihmeiden ja pyhimysten joskus makaaberiakin maailmaa. Tällainen maailma toimi luonnollisen ja yliluonnollisen välimaastossa.

Pyhäinjäännöksiä.
1370-luvulle ajoittuvassa maalauksessa tutkitaan eri ruumiinosista koostuvia reliikkejä. Taiteilija on todennäköisesi ollut Niccolò di Tommaso. Kuva: Verta vuotava kuva ja muita outoja ihmeitä -kirja
Jussi Mankkinen

Armon vuonna 1470 Ruotsin Jerpslettin kylästä kotoisin oleva räätälin vaimo Cristina tunsi olonsa huonoksi ja epäili, että hänet oli myrkytetty. Hän päätti pyytää apua 1300-luvulla kuolleelta autuaalta Katariina Vadstenalaiselta, ja pian alkoi tapahtua. Ensin Cristina oksensi kaksi punavalkoista, pitkää käärmettä. Sitten tuli kauhistuttava pallonmuotoinen oksennus, jossa luikerteli ainakin parikymmentä häijynnäköistä matoa. Tämän jälkeen Cristina oksensi hirvittävän näköistä, moniväristä verta. Hän antoi vielä kerran ylen, ja sitten – näiden kammottavien koettelemuksien jälkeen – olo parani ja oireet katosivat.

Kyseessä oli aikalaistiedon mukaan ihme, josta on jäljellä myös yksityiskohtaisia kuulustelupöytäkirjoja. Vastaavat ihmeteot ja -parantumiset eivät olleet keskiajalla mitenkään harvinaisia, päinvastoin.Tuolloin uskonto ja usko olivat kiinteä osa arkea ja läsnä aivan kaikessa: niin vuoden kierron sykleissä, perhe-elämässä kuin sukupuolirooleissakin.

Ihmeet eivät olleet minkäänlaisessa ristiriidassa keskiaikaisen maailmankuvan kanssa, vaikka rationaalisesti ajattelevan nykyihmisen näkökulmasta pyhimysten masinoimat parantumiset voivat vaikuttaa hömpältä ja haihattelulta.

– Luonnollisen ja yliluonnollisen rajanveto ei keskiajalla ollut mitenkään itsestään selvää, Sari Katajala-Peltomaa kiteyttää.

Katajala-Peltomaa, Jenni Kuuliala ja Marika Räsänen ovat kirjoittaneet tuoreen Verta vuotava kuva ja muita outoja ihmeitä-kirjan, jossa käsitellään keskiajan ihmeitä ja pyhimyskultteja.

– Pyhimysten voima kurottautui luonnonlakien ylitse. Pyhimykset pystyivät auttamaan pienissäkin arjen asioissa, joissa muuta institutionaalista apua ei ehkä ollut saatavissa, Katajala-Peltomaa jatkaa.

Neitsyt Maria neulomassa puseroa. Häntä katselee kaksi enkeliä, toisella käsissään suuri risti, toisella orjantappurakruunu. Maassa kirjan ääreen kumartunut Jeesus-lapsi on kääntynyt katsomaan enkeleitä.
Kaikkien aikojen suosituimpana pyhimyksenä on pysynyt Neitsyt Maria. Mestari Bertram von Mindenin (1345–1415) Buxtehuden alttarikaappia varten maalaama kuva. Kuva: Hampurin taidehalli

Keskiajan ihme oli tarkoin määritelty tapahtuma

Vaikka toisin voisi luulla, ihme ei ollut keskiajalla mikään hatusta vedetty, epämääräinen ja suuntaan jos toiseenkin ailahteleva ilmiö, vaan tarkoin määritelty ja tutkittu asia, jonka todistamiseksi aidoksi ja oikeaksi suhtauduttiin äärimmäisellä vakavuudella.

Jumala, pyhimykset ja pahat henget olivat konkreettisesti ja aktiivisesti läsnä näkyvässä maailmassa, ja vaikka ihmeet kuuluivat hengellisten sfäärien piiriin, pystyi niistä keskiaikaisen ajatusmaailman mukaan saamaan luotettavaa tietoa tarkalla juridisella protokollalla.

Ihmeen kokenutta henkilöä kuulusteltiin, ja ihmeellä piti olla myös luotettavia todistajia. Taustalla vaikuttivat paavilliset määräykset, joilla kuulusteluja ohjeistettiin. Kuulusteluprotokollaan eli Interrogatoriumiin sisältyi lista kysymyksistä, joilla varmistettiin todistajien antaman tiedon luotettavuus. Ihmeiden taustalla vaikutti suurempi uskonnollinen kokonaisuus: ihmetekoja tutkittiin ja tarvittiin, jotta kuollut henkilö voitiin katoliseen kirkkoon kuuluvien oppirakennelmien mukaan julistaa pyhimykseksi eli kanonisoida. Tämän jälkeen pyhimyksen juhlapäivä liitettiin kirkollisiin kalentereihin.

– Ulkopuoliset viranhaltijat hoitivat kyselyn ja tavallaan tuottivat todistusaineiston todistajia haastattelemalla. _Inquisitio-_malli on modernin länsimaisen oikeusperiaatteen pohjalla ja se näkyy edelleen nykypäivän oikeuskäytännöissä, Sari Katajala-Peltomaa huomauttaa.

Tuomas Akvinolaisen ruumis.
Tuomas Akvinolaisen ruumis 1400-luvulla tehdyssä maalauksessa. 1200-luvulla elänyt Akvinolainen tuli kuuluisaksi siitä, ettei hänen ruumiinsa mädäntynyt ja että se tuoksui hyvältä vielä vuosikausia kuoleman jälkeen. Tässä maalauksessa Akvinolaisen ihonväri kuitenkin esitetään vihreänä, millä viitataan myrkyttämiseen. Maalauksella onkin poliittinen viesti: se vihjaa, että kuningas Kaarle olisi murhannut Akvinolaisen. Kuva: Verta vuotava kuva ja muita outoja ihmeitä -kirja

Ihmeitä tekevät pyhimykset oli valjastettu paitsi kirkollisiin, myös poliittisiin tarkoituksiin.

– Pyhimyskulttien avulla pönkitettiin paikallista patrionismia ja esimerkiksi Italian kaupunkivaltioiden ja hallitsijoiden valtaa ja voimaa – pyhimyskulteilla sekä manifestoitiin että kyseenalaistettiin erilaisia valtahierarkioita, myös täällä Pohjolassa.

1300-luvun tuhoisassa satavuotisessa sodassa Bloisin kreivi Charles de Blois kuoli taistellessaan Jean IV de Montfortia ja tätä tukevia englantilaisia vastaan. De Bloisin lähipiiri ryhtyi ajamaan tämän julistamista pyhimykseksi tarkoituksenaan heikentää de Montfortin asemaa. Pyhimys-de Bloisista haluttiin luoda marttyyrihallitsija, joka uhrautui taisteluissa pyyteettömästi kansansa puolesta.

Charles de Blois’n kanonisaatioprosessin keskeinen ihme oli verta vuotava muotokuva, joka oli alkanut uuttamaan elämän eliksiiriä eräässä fransiskaanikirkossa. Todistajien mukaan verta oli pulpunnut useastakin paikasta. Tällainen verta vuotava muotokuva suorastaan uhkuu voimakasta symboliikkaa: keskiajan uskonnollisuudessa veri yhdistyy Jeesukseen ja hänen ristikuolemaansa ja haavoihinsa.

Entisen poliittisen vastustajan verta vuotava muotokuva sai kuin saikin englantilaiset takajaloilleen: he maalauttivat taulun valkoiseksi.

1400-luvun maalauksessa ryhmä kantaa pyhäinjäännöstä ja liput liehuvat.
1400-luvulta peräisin olevassa maalauksessa kannetaan pyhän Josaphatin reliikkejä. Pyhimyskultteihin liittyivät myös translaatiorituaalit, joissa pyhimyksen ruumis kaivettiin ylös haudasta ja sitä esiteltiin yleisölle. Translaatiojuhlallisuudet olivat oman aikakautensa suosittuja tapahtumia. Kuva: Sepia Times / Universal Images Gro / Getty images

Abbedissan sydämeen kasvoi orjantappurakruunu

Keskiajan ihmeisiin kuuluu vuorovaikutusta ja vaihtokauppaa. Rukouksen avulla pyydetään jotakin tiettyä pyhimystä avuksi. Pyhimykselle luvataan puolestaan vastalahjaksi esimerkiksi pyhiinvaellus tai paastoamista.

Jos avunpyytäjä ei toteutakaan luvattua asiaa, saattoi käydä köpelösti.

– On todennäköistä, että pyhimys rankaisee sinua tavalla tai toisella, koska olet rikkonut häntä vastaan. Toimintamallissa on samankaltaisuuksia – joskin käänteisesti – magiaan, Sari Katajala-Peltomaa kertoo.

Tyypillisin keskiaikainen ihme on lapsen parantuminen jostakin sairaudesta. Tämä on ymmärrettävää, koska keskiaikana lapsikuolleisuus oli suurta, ja lapset merkitsivät vanhemmilleen tukea ja turvaa vanhuuden karikoissa.

1300-luvun lopun Ruotsissa alle kolmevuotias pikkupoika katosi, ja hänen epäiltiin pudonneen sillalta vuolaaseen virtaan. Pojan pelättiin hukkuneen, mutta kolmantena katoamispäivänä hänet löydettiin elävänä, myllyn paaluun kiinnittyneenä. Tässäkin tapauksessa apuun oli tullut Katariina Vadstenalainen eli Vadstenan Katariina.

Nykymittapuun mukaan tämä pikkupoikaan liittyvä ihme on vielä järjellä selitettävä tapaus, mutta Verta vuotava kuva ja muita outoja ihmeitä-kirjasta löytyy toinen toistaan herkullisempia ihmetarinoita, jotka tosin voivat aiheuttaa joillekin myös pahoinvointia.

Saint CLARE of Montefalco, nainen risti kädessään. Maalaus.
Abbedissa Clara Montefalcolaisen (1268-1308) kuva alttarimaalauksessa vuodelta 1488. Kuvassa näkyy symbolisesti kuvattuna sydän, jossa Claran kuoleman jälkeen havaittiin erilaisia Kristuksen kärsimyksiin viittaavia elementtejä, kuten orjantappurakruunu ja krusifiksi. Kuva: Gianni Dagli Orti / Shutterstock / All Over Press

Erikoislaatuisimpiin ihmeisiin kuuluu vuonna 1308 kuolleen italialaisen abbedissan Clara Montefalcolaisen tapaus.

Aikalaistavan mukaan Claran ruumis balsamoitiin eli sille tehtiin obduktio ja sisäelimet poistettiin. Sydän pistettiin erilliseen laatikkoon. Seuraavana päivänä huomattiin, että Claran sydämelle oli tapahtunut jotakin outoa: siihen oli muovautunut jänteistä Kristuksen kärsimyksen symboleita, kuten orjantappurakruunu ja ruoska. Virtsarakosta taas löytyi kolme kiveä, jotka symboloivat Pyhää Kolminaisuutta. Ruumiinosia kuskattiin tämän jälkeen erilaisiin kuulusteluihin todistusaineistoksi ihmeestä.

Sisäelimessä asustaneet Kristuksen symbolit eivät aivan heti vakuuttaneet aikalaisia, ja Clara Montefalcolainen julistettiin pyhimykseksi vasta satoja vuosia myöhemmin. Hän on kuitenkin esimerkki keskiajan Kristus-mystiikasta. Siihen kuuluvat Kristuksen kärsimyksen elementit, jotka olivat materialisoituneet suoraan Claran sydämeen.

Keskiajan ihmeitä olivatmyös erilaisten ruumiinosien palautumiset: irtileikkautunut sormi saattoi kasvaa takaisin tai mykän henkilön suuhun ilmestyä toimintakuntoinen kieli. Toisinaan ihme puhalsi kuolleeseen ruumiiseen uuden elämän.

– Meidän kirjoittajien oma suosikki on myllärin mätä aasi. Eläin oli ollut jo kolme päivää kuolleena ja sen raatoa oltiin raahaamassa tunkiolle, kun se sitten yhtäkkiä heräsikin henkiin, Sari Katajala-Peltomaa kertoo.

Mädän aasin palaaminen kuolleista laskettiin pyhän Tuomas Akvinolaisen ansioksi.

Muumioitunut jalkaterä jonka ympärille on kiedottu tekstinauha.
Pyhän Barbaran muumioitunut jalka. Keskiajalla oli yleistä pilkkoa pyhimyksen ruumis osiin ja pyhäinjäännöksiksi. Yleisen uskomuksen mukaan reliikit ja pienikin pala pyhimystä sisälsivät edelleen pyhyyttä ja voimaa. Kuva: Sepp Spiegl / Photoweb / Sipa / Shutterstock / All Over Press

Biletystä haudasta nostettujen ruumiiden ympärillä

Kuten Clara Montefalcolaisen tapaus kertoo, oli keskiaikainen käsitys makaaberiudesta ja siitä, mitä fyysiselle ruumiille sai tehdä tai kuinka sitä kohdeltiin, hyvin erilainen kuin nykyaikana.

Tämä tulee esille etenkin pyhäinjäännösten eli reliikkien kohdalla. Kun pyhimys kuoli, hänen voimansa ei varsinaisesti kadonnut mihinkään, vaan se oli edelleen fyysisesti läsnä meidän maailmassamme.

– Reliikit olivat konkreettisia merkkejä ja jäänteitä pyhimyksistä. Tähän kuuluu ajatus siitä että oli kyseessä kuinka pieni luunsiru tahansa, niin siinä pienimmässäkin pyhäinjäännöksen palasessa oli pyhimyksen koko pyhyys edelleen olemassa, Sari Katajala-Peltomaa kertoo.

Pyhimysten ruumiista taltioitiin reliikeiksi luustoa, ihoa, hampaita, hiuksia, kynsiä, verta ja toisinaan jopa kehon rasvaa. Reliikeistä oli keskiajalla runsaasti ylitarjontaa, mutta niille oli myös pysyvä tarve. Mädäntymättömästä ruumiistaan tunnettu pyhimys Tuomas Akvinolainen menetti pian kuolemansa jälkeen päänsä, peukalonsa ja toisen kätensä. Hieman myöhemmin ruumis jaettiin osiin ja luut irrotettiin lihoista.

Jalokivin koristeltu luuranko.
Jalokivin koristeltu pyhimyksen luuranko saksalaisesta Schlehdorfin luostarista. Kuva: Helmut Meyer Zur Capellen / imageBROKER / Shutterstock / AOP

Pyhimyskultteihin liittyivät myös translaatiorituaalit, joissa pyhimyksen ruumis kaivettiin ylös haudasta kaiken kansan nähtäville ja siirrettiin johonkin toiseen paikkaan. Myös translaatioon liittyy makaabereja piirteitä. Haudasta nostettuja pääkalloja ja luita suudeltiin hartaasti, jonka jälkeen niitä kuljetettiin näyttävästi ympäri maita ja mantuja.

Translaatiojuhlat olivat myös oman aikansa festivaaleja, jotka keräsivät runsaasti yleisöä: esimerkiksi Ranskan Toulousessa translaatiojuhlallisuuksiin kokoontui vuonna 1369 noin 150 000 ihmistä.

Pyhimyskultit ja kanonisointipöytäkirjat eivät kuitenkaan kerro pelkästään oman aikansa uskonnosta: ne pistävät uusiksi myös käsityksiämme kirkon suhteesta keskiajan ihmiseen. Keskiaikainen kirkko mielletään usein manipuloivaksi ja jopa pahatahtoiseksi laitokseksi, joka johtaa naiivia lammaslaumaa. Näin ei kuitenkaan ole ollut.

– Kanonisaatioprosessin pöytäkirjat antavat aivan toisenlaisen kuvan arjen uskonelämästä.Ihmisillä on ollut vahvoja mielipiteitä: he ovat myös kyseenalaistaneet ihmeitä, mikä kertoo siitä, että ruohonjuuritasolla asioita on pohdittu kriittisesti. Kyse ei siis ole ollut ylhäältä päin annetusta virallisesta mallista, Sari Katajala-Peltomaa toteaa.

Suosittelemme sinulle