Hyppää sisältöön

Tenon lohirajoitukset purevat – joen taimenkanta paranee vuosi vuodelta ja nyt voidaan jo pohtia pyynnin lisäämistä

Tenojoen taimenkanta on Luonnonvarakeskuksen seurannan mukaan vahvistunut ja kalojen keskikoko kasvanut. Tutkijoiden mukaan kalastusta voitaisiin mahdollisesti laajentaa syyskesällä.

Joken nouseita meritaimenia Tenojoen vesistössä.
Tenojokeen nousee entistä enemmän ja entistä isompia meritaimenia. Kuva: Panu Orell / Luonnonvarakeskus
Vesa Vaarama

Samaan aikaan kun Tenojoen lohen tilanne on mennyt alamäkeä, jokeen nousevien meritaimenten tilanne on aivan toinen. Luonnonvarakeskus on seurannut Tenon taimenkantaa 1980-luvulta lähtien.

Seurannan mukaan taimenten määrä joessa on noussut ja keskikoko kasvanut kilosta noin 1,7 kiloon. Joesta tulee myös entistä enemmän isoja jötkäleita.

Taimenen menestyksen taustalla ovat Tenojoen jo vuosia jatkuneet toimet lohikantojen suojelemiseksi.

Taimenkannat olivat Tenossa 1980-luvulle tultaessa hyvinkin heikossa kunnossa. Suoraan lohen kalastukseen tehdyillä rajoituksilla on ollut suuri vaikutus, mutta erityisen merkittävä muutos tapahtui 1990-luvun lopussa.

– Vuonna 1990 tulleessa kalastussäännössä kiellettiin 45 mm verkot, jotka pyytävät paljon taimenta. Sillä on varmasti vaikutusta kalojen keskikoon kehitykseen, sanoo Luonnonvarakeskuksen tutkija Panu Orell.

– Sitten 2017 tuli aika tiukat säännöt, joissa lohen kalastusta rajoitettiin, ja se tarkoittaa samalla, että taimeniin kohdistuvaa kalastusta rajoitettiin. Nämä (rajoitukset) näyttävät vaikuttavan taimeneen. Siellä on enemmän kalaa ja aiempaa enemmän uudelleen kutevia, joka on aina merkki siitä, että ne selviävät paremmin kutureissujen välillä, Orell jatkaa.

Tenon alajuoksulla kalastusta voisi lisätä

Taimenen kalastuksesta on Tenonvarressa puhuttu ennen lohen täysrauhoitusta lähinnä sillä näkökulmalla, että se voisi jatkaa kautta pitemmälle syksyyn. Näin ehkä saataisiin joelle enemmän kalastajia ja majoitusyrityksiin asiakkaita hiljenevälle syyskaudelle.

Kokonaan lohen korvaajaksi saaliskalana taimenesta ei ole, vaikka joesta on saatu jopa 5–6 kilon yksilöitä. Lohikannan suojelemiseksi viime vuosina tehdyt todella tiukat rajoitukset voivat kuitenkin edelleen vahvistaa taimenkannan kasvua. Ja sen myötä Tenoon voi nousta enemmänkin isoja meritaimenia, jotka ovat kalastajille mieluisia saaliita.

− Taimenen kalastuksen lisäämiselle voi Tenojoessa olla potentiaalia, erityisesti joen alajuoksulla, lohen keskeisimmän nousukauden jälkeen elo-syyskuussa, sanoo Luonnonvarakeskuksen asiantuntija Jan-Peter Pohjola.

Taimenen kalastuksen laajentaminen tulisi kuitenkin tutkijoiden mielestä järjestää niin, että se ei lisää loheen kohdistuvaa pyyntiä.

Suosittelemme sinulle