Hyppää sisältöön

Upseeriliiton kyselyssä yli 90 prosenttia kannattaa Natoon liittymistä – vastanneiden mukaan suomalaissotilaiden suorituskyky on pian kriittisellä tasolla

Upseeriliiton kyselyn mukaan Nato-jäsenyyden suosio on noussut selvästi upseerien keskuudessa. Kysely lähetettiin kaikille liiton jäsenille, joista kolmannes vastasi. Liitto pitää tulosta edustavana.

Upseeriliiton jäsenistön arvion mukaan Ukrainan sota lisää entisestään harjoituksia ja valmiustehtäviä Suomessa. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Upseeriliiton jäsenkyselyyn vastanneista 91 prosenttia kannattaa Natoon liittymistä.

Naton kannatus upseerien keskuudessa on noussut selvästi muutaman kuukauden aikana. Viime marraskuussa julkaistussa Upseeriliiton ja MTV Uutisten kyselyssä (siirryt toiseen palveluun) sotilasliittoon liittymistä kannatti noin 65 prosenttia upseereista.

Tuoreessa kyselyssä noin kolmannes vastaajista kertoo Nato-kantansa muuttuneen vuoden aikana.

– Ukrainan sodan myötä oli odotettavissa, että Natoon liittymisen kannatus nousee. Edellisissä kyselyissä Venäjän uhka on nähty kaikista suurimmaksi uhkatekijäksi, joten tilanne nostaa nyt Nato-jäsenyyden suosiota. Sotilaiden mielessä on varmasti enemmän sotilaallinen suorituskyky kuin poliittinen ratkaisu, arvioi Upseeriliiton puheenjohtaja, everstiluutnantti Ville Viita.

Viidan mukaan usko kansalliseen puolustuskykyyn on upseeristossa vahva, mutta Naton nähdään tuovan sen päälle selkeän lisäarvon.

– Meillä on vuosien varrelta paljon kokemuksia kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja laajennetusta kumppanuudesta Naton kanssa. Uskon, että tietämys on lisääntynyt hyvinkin paljon. Se on varmasti suurimmaksi osaksi tässä taustalla.

Kysely lähetettiin sähköpostitse noin 6 000 jäsenelle ja siihen vastasi noin 2 200 upseeria. Vastausprosentti on yli 30. Upseeriliiton mukaan vastausmäärä on kyselyille tyypillinen ja tulos vastaa kattavasti Suomen upseeriston näkemystä.

Upseeriliittoon kuuluvat lähes kaikki Suomen upseerit.

Jäsenistö: Henkilöstön suorituskyky ei riittävällä tasolla

Upseeriliiton jäsenistön arvion mukaan Ukrainan sota lisää entisestään harjoituksia ja valmiustehtäviä Suomessa.

Liiton jäsenistön mukaan odotettavissa on, ettei sotilaiden suorituskyky ole sillä tasolla, jota tulevaisuudessa vaaditaan. Kohonnut valmius kuormittaa henkilöstöä, jolloin palautuminen koetaan haasteeksi. Jäsenistön mielestä tilanne pahenee jatkuvasti ja uhkaa muodostua kriittiseksi.

Tilanteen parantamiseksi upseerien edunvalvoja, Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita peräänkuuluttaa ennen kaikkea lisää palautumisaikaa harjoituksissa oleville sotilaille.

– Sotaharjoituksessa ja meripalvelussa työaika saattaa olla 16–20 tuntia vuorokaudessa, ja valmiudessa ollaan 24 tuntia vuorokaudessa. Sieltä ei lähdetä kotiin nukkumaan. Tätä asiaa pitäisi ratkaista esimerkiksi niin, että viikon harjoituksista tulisi yksi vapaapäivä. Valmiuden vuoksi harjoituksia tulee olemaan nyt paljon enemmän, jolloin niiden aiheuttama kuormitus kasvaa.

Lisärahoitusta tulossa muun muassa kertausharjoituksiin

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) on aiemmin kertonut esittävänsä lisärahoitusta Puolustusvoimille seuraavaan lisätalousarvioon. Rahoitus kohdentuisi materiaalihankintoihin, henkilökuntaan ja kertausharjoituksiin.

Tiistaina päättyneen kehysriihen tuloksena hallitus ilmoitti, että kevään lisätalousarviossa puolustusmenoihin tulee 200 miljoonan euron lisäraha. Lisäksi neljän vuoden aikana puolustukseen kohdennetaan yhteensä kahden miljardin lisäpanostukset.

Ville Viidan mielestä rahoitusta pitäisi kohdistaa määrien sijasta laatutekijöihin.

– Jos kertausharjoituksia lisätään paljon, henkilöstö ei ehdi palautua. Tämä oli ongelmana jo ennen koronaa. Marras–joulukuussa [Ukrainassa] kiristynyt tilanne ja sen kehittyminen varsinaiseksi sotatilaksi on kasvattanut kulmakerrointa hyvin paljon. Työaikoihin tarvitaan muutoksia, jotta henkilöstö pystyy palautumaan paremmin. Henkilöstön lisääminen ei yksin auta.

Suosittelemme sinulle