Hyppää sisältöön

Utsjoen kunta pyytää valtiota apuun lohenkalastuksen kieltämisen vuoksi – kunnanjohtaja: "Teno on meidän lakkautettu tehdas"

Utsjoen kunta vaatii valtiolta pikaista tukipakettia tilanteessa, jossa lohestuskielto on tulossa jo toista kesää peräjälkeen.

Raine ja Ilmari Tapiola laskevat verkkoja.
Suomi ja Norja haluavat rajoittaa lohenkalastusta padolla ja verkolla. Lohen vapakalastusta ei esitetä tulevana kesänä sallittavaksi lainkaan. Kuva: Linnea Rasmus / Yle
Mia Sivula

Utsjoen kunta on toimittanut valtioneuvostolle sekä maa- ja metsätalousministeriölle kirjeen, jossa se vaatii valtiolta tukitoimia kunnan elinvoimaisuuden turvaamiseksi.

Kunnan perusteina on, että lohestuskielto, rajakaupan hiljeneminen koronan vuoksi sekä viime aikojen hinnannousu muun muassa energiakustannuksissa ovat synnyttäneet kunnassa taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia haasteita.

Utsjoen talous kärsi pahoin jo viime vuoden keväällä, kun Tenon lohestuskielto astui voimaan. Kunnassa tehtyjen laskelmien mukaan Tenon lohenkalastuksen täyskiellosta seurasi tuolloin Utsjoen aluetalouteen noin viiden miljoonan euron menetykset.

Nyt hallituksessa on käsittelyssä lakiluonnos, joka kieltäisi lohenkalastuksen Tenojoen vesistöissä myös tulevana kesänä. Kiellon kokonaistaloudelliset vaikutukset olisivat Utsjoen kunnan laskelmien mukaan samaa luokkaa kuin vuonna 2021.

Utsjokea ovat kurittaneet myös rajasulut sekä energian hinnannousu

Kunnanjohtaja Taina Pieskin mukaan tilanne on pienen kunnan asukkaiden ja kunnan talouden kannalta kestämätön. Hän vertaa tilannetta äkilliseen rakennemuutokseen.

– Meillä ei ole ollut isoa sahaa tai tehdasta, joka olisi nyt lakkautettu, ja jonka johdosta voisimme hakea äkillisen rakennemuutoksen tukea. Meidän lakkautettu tehdas on Tenojoki. Se on tuonut ihmisille paljon elantoa koko- tai osa-aikaisesti, ja matkailu on pyörinyt sen varassa. Nyt on alkamassa jo toinen kesä, kun on totaalinen lohestuskielto, eikä mitään näkymää siitä, kuinka monta vuotta tätä on edessä vai onko ikuisuuden, ei ole.

Pieskin mukaan Tenojoen kalastuksen menettämisen vaikutukset voivat olla pienelle kunnalle jopa suuremmat kuin kaupungille, jossa tehdas lakkaa, mutta jossa on tarjolla muitakin vaihtoehtoja.

Valtio on tähän mennessä tukenut Utsjoen kunnan taloudellisia menetyksiä 300 000 euron AKKE – paikallisen äkillisen rakennemuutoksen tukirahoituksella. Tuki on kuitenkin taloudellisiin menetyksiin nähden Pieskin mukaan täysin riittämätön.

Lohenkalastuksen kieltämisen ohella Utsjoen kuntaa ovat kurittaneet koronan synnyttämät rajasulut, jotka hiljensivät Suomen ja Norjan välisen rajakaupan lähes kahdeksi vuodeksi. Polttoaineiden sekä sähkön korkeat hinnat heikentävät myös kunnan aluetaloutta.

Lue myös: Utsjoen kunta vaatii tiiviimpää yhteistyötä Tenon lohikantojen elvyttämiseksi

Tenon kalastaja oli puhjeta kyyneliin, kun luki ensi kesälle esitetyistä pyyntirajoituksista: "Meille on annettu surkeat ehdot"

Saamelaiskäräjät vastustaa Tenojoelle esitettyjä lohenpyynnin rajoituksia – viranomaisten toimintaa neuvotteluissa arvostellaan voimakkaasti

Suosittelemme sinulle