Hyppää sisältöön

Tukahduta sananvapaus, valvo koululaitosta, korruptoi – Diktaattorin käsikirja -raportti listaa nämä ja 11 muuta keinoa, joilla demokratiaa horjutetaan

Ajatuspaja Liberan julkaisema raportti käsittelee yksinvaltaiseen hallintoon pyrkivien poliittisten tahojen keinopalettia. Kirjoittajien mukaan keinojen tunteminen on tärkeää demokratian puolustamiseksi.

Mellakkapoliisit ottavat mielenosoittajan kiinni Moskovassa.
Sananvapauden tukahduttaminen on tyypillinen keino yksinvaltaisissa järjestelmissä. Kuvassa poliisit ottivat sotaa vastustavan mielenosoittajan kiinni Moskovassa maaliskuussa. Kuva: Erkka Mikkonen / Yle
Johannes Blom
Avaa Yle-sovelluksessa

Ajatuspaja Liberan tänään julkaisema Diktaattorin käsikirja -raportti pui esimerkkien kautta demokraattisten instituutioiden vahvuuksia ja heikkouksia sekä sitä, miten niitä voidaan suojata diktatuurilta.

Raporttia ovat olleet laatimassa korkeimman oikeuden entinen presidentti Pauliine Koskelo, ulkopoliittisen instituutin Jussi Lassila, Liberan Tero Lundstedt ja Aleksanteri-instituutin Kalalin Miklóssy.

Raportissa nostetaan esiin kansainvälinen Freedom House -järjestö, joka mittaa vuosittaisessa demokratia-indeksissään demokratian tilaa maailmanlaajuisesti. Viimeisimmän painoksen mukaan demokratia on vähentynyt viidettätoista vuotta putkeen.

Järjestön kriteeristössä tarkastellaan esimerkiksi vaalisalaisuuden toteutumista, ääntenlaskun luotettavuutta, puolueiden perustamisen ja muun toiminnan rajoituksia ja opposition kohtelua.

Raportin mukaan länsimaille on tyypillistä vähätellä ja aliarvioida autoritaarisia hallintoja, mikä on raportin kirjoittajien mukaan virhe. Yksinvaltaiset järjestelmät voivat raportin mukaan olla todellisuudessa sopeutumiskykyisiä, kekseliäitä ja kykenevät myös tehokkaaseen yhteistyöhön toisten yksinvaltaisten hallintojen kanssa.

Autoritaarisissa hallintomuodoista on myös karsittu yksi seikka, joka raportin mukaan on demokratian olennainen heikkous: vapaus. Vapaissa, reiluissa ja avoimissa vaaleissa myös epädemokraattiset toimijat voivat voittaa määräenemmistön.

Raportissa listataan askeleet, joita tällaiset tahot ottaisivat vaalivoiton jälkeen.

Nämä 14 keinoa kuuluvat yksinvaltaiseksi pyrkivän työkalupakkiin

Raportin 14 keinoa on listattu yksinvaltaiseksi pyrkivän toimijan näkökulmasta. Raportti nostaa esimerkkejä myös Suomesta alleviivatakseen sellaisia mekanismeja, joilla epädemokraattiset toimijat voivat pyrkiä sementoimaan valta-asemaansa.

1. Karsi poliittista valtaa rajoittavia tekijöitä, tarvittaessa julista poikkeustila. Liberaalissa demokratiassa valtaa rajoittavat vallan kolmijako, yleinen laillisuusperiaate sekä yksilönvapauksia suojeleva perustuslaki. Raportin mukaan perustuslain muutos on nopein ja helpoin tie yksinvaltiuteen, mutta vaatii vahvoja enemmistöjä tai poikkeuslakeja.

2. Hyökkää demokratian valvontaelimiä vastaan. Perustuslain muutoksen jälkeen tehokkain keino on miehittää tuomioistuimet, erityisesti perustuslakituomioistuin, jos valtiossa on sellainen. Perustuslaki ei Suomessa määrää tarkasti ylimpien tuomioistuinten kokoa, joten tuomareiden lisäämisellä olisi mahdollista muuttaa tuomioistuinten koostumusta suotuisammaksi

3. Kaappaa syyttäjälaitos ja politisoi valtakunnansyyttäjän rooli. Tuomioistuinten lisäksi myös syyttäjälaitos on avainasemassaoikeusvaltion romuttamisessa. Suomessa valtakunnansyyttäjän nimittää tasavallan presidentti, apulaisvaltakunnansyyttäjän taas presidentti valtioneuvoston esityksestä.

4. Miehitä yhteiskunnan avainpaikat lojalisteilla. Yksinvaltaan pyrkivä toivoo yhteiskunnallisia jakolinjoja, sillä instituutioiden polarisoituminen heijastuu kovenevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa.

5. Käytä demokratian kieltä. Itsevaltias pyrkii vetoamaan kansan tahtoon ja erityisesti määräenemmistöperiaatteeseen, jolla voi heikentää vallan kolmijakoa ja haastaa läntistä oikeusvaltiokäsitystä.

6. Sivuuta vähemmistöjen oikeudet. Esimerkiksi henkilön sukupuolisesta suuntautumisesta voidaan tehdä poliittinen kysymys, jota tulee kontrolloida. Ihmisoikeuksien supistaminen on tyypillinen askel yksinvaltaa kohti.

7. Systeemin täytyy näyttää demokraattiselta. Vaaleja järjestetään, mutta ne eivät ole rehellisiä: kilpailijoita voidaan sulkea pois, käyttää mediaa propagandavälineenä ja painostaa valtion työntekijöitä valtapuolueen äänestämiseen.

8. Sinetöi valtarakenteet tukahduttamalla sananvapautta. Vapaassa yhteiskunnassa kansalaisyhteiskunta ja media vahtivat vallankäyttöä aktiivisesti, diktatuureissa niita hallitaan.

9. Valvo tiukasti koululaitosta. Yksinvaltaiset johtajat pelkäävät koulutettuja ihmisiä, jotka kykenevät hankkimaan tietoa valtionmedian ulkopuolelta ja ajattelemaan kriittisesti.

10. Kestävä yksinvalta tarvitsee ideologisen perustan. Autoritarismi vaatii vastakkainasettelua liberaalin demokratian kanssa ja siten jonkin ideologian taustalleen.

11. Tee kansalaisista riippuvaisia valtiosta. Tehokkain keino tähän olisi omistusoikeuden suojan johdonmukainen heikentäminen.

12. Kestävä diktatuuri on mahdotonta ilman korruptiota. Yksinvaltaiset eliitit ovat riippuvaisia korruptiosta, koska sen avulla kyetään ylläpitämään lojaalien alamaisten tukea.

13. Heikennä oikeusvaltiota juridisesti. Juristikunta pyritään tyypillisesti valjastamaan autoritäärisen toimijan puolell. Kun politiikka törmää olemassa olevien lakien esteisiin, voidaan muuttaa lakia.

14. Valmistaudu torjumaan ulkopuolelta tulevaa painostusta. EsimerkiksiEU-jäsenvaltiossa yksinvaltias saattaa olla vaikeassa tilanteessa. EU-jäsenyys tuottaa varoja, mutta samalla toiminta on ristiriidassa unionin päämäärien kanssa.

Lue myös:

Valittu kansa, luvattu maa – 2000-luvulla juurrutettu militaristinen kansallistunne saa venäläiset luottamaan Putinin puheisiin

Kokoamme tähän artikkeliin Venäjän aloittaman sodan tärkeimmät tapahtumat.

Suosittelemme sinulle