Hyppää sisältöön

Lähiopetuksen lisääminen jakaa Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden mielipiteitä – moni toivoo hybridimallia

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan tammikuussa teettämän kyselyn perusteella lähes puolet opiskelijoista ei toivo lähiopetuksen lisäämistä.

Jyväskylän yliopisto päärakennus kesä
Jyväskylän yliopiston opiskelijoista liki puolet arvioi lähiopetuksella olevan myönteisiä vaikutuksia omaan elämäänsä. Kuva: Isto Janhunen/Yle
Aino Ässämäki
Avaa Yle-sovelluksessa

Lähiopetuksen lisääminen yliopistossa jakaa vahvasti opiskelijoiden mielipiteitä, käy ilmi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan JYY:n tammikuussa 2022 teettämästä kyselystä.

Lähes puolet opiskelijoista kokee, että lähiopetuksen lisääminen vaikuttaa myönteisesti heidän elämäntilanteeseensa. Esimerkkeinä myönteisistä vaikutuksista mainittiin sosiaaliset suhteet, opiskelun ja arjen rytmitys sekä motivaatio ja oppimisen laatu.

Liki 40 prosenttia vastaajista kuitenkin kertoi, että lähiopetuksen lisääntyminen vaikeuttaisi heidän elämäänsä. Noin joka viides vastaaja kertoi työskentelevänsä tai muuten oleskelevansa pääasiassa toisella paikkakunnalla.

Etäopetus koettiin joustavaksi tavaksi suorittaa opintoja ja se helpotti myös opiskelun ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Noin joka kymmenes vastaaja koki myös korona-altistumisen riskin stressaavaksi ja kuormittavaksi.

Merkittävä enemmistö, yli 80 prosenttia, toivoi opetukseen hybridimallia. Eniten huolta hybridiopetuksessa aiheutti opetuksen laadun mahdollinen heikentyminen.

Voit keskustella aiheesta 23.4. klo 23 asti.

Suosittelemme