Hyppää sisältöön

Eduskunnan talousvaliokunnan mielestä Nato-jäsenyys vahvistaisi sijoittajien luottamusta Suomeen

Talousvaliokunta keskittyi lausunnossaan taloudellisen toimintaympäristön, huoltovarmuuden ja energian kysymyksiin.

Eduskunnan täysistuntosali 20. huhtikuuta 2022.
Talousvaliokunta on saanut ensimmäisenä valiokuntana valmiiksi lausuntonsa turvallisuusympäristön muutosta koskevasta hallituksen selonteosta. Eduskunta keskusteli hallituksen selonteosta 20. huhtikuuta. Kuva: Silja Viitala / Yle
Pekka Kinnunen
Avaa Yle-sovelluksessa

Talousvaliokunta katsoo, että Nato-jäsenyys tukisi taloudellisen toiminta- ja investointiympäristön vakautta, Suomeen kohdistuvan maariskin minimointia sekä Suomen houkuttelevan ja turvallisen maakuvan ylläpitämistä pitkällä aikavälillä.

Valiokunnan asiantuntijakuulemisissa on korostettu, että Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen kykyä pysyä sotilaallisten kriisien ulkopuolella ja tätä kautta myös houkuttelevuutta taloudellisen toiminnan sijaintipaikkana.

Talousvaliokunnan lausunto on ensimmäinen ajankohtaisselonteosta annettu valiokuntalausunto. Talousvaliokunta oli lausunnossaan lähes yksimielinen. Vain vasemmistoliiton Johannes Yrttiaho jätti eriävän mielipiteen.

Suomen Nato-jäsenyyttä vastustavan Yrttiahon mukaan jäsenyydestä aiheutuva jännitteiden kasvu lisäisi maariskiä, heikentäisi Suomen maakuvaa ja voimistaisi reunamarkkinakehitystä.

– Kansantaloudelle aiheutuvat vaikeudet yhdessä sotilasmenojen kasvun kanssa heikentäisivät myös julkista taloutta ja johtaisivat rajun yleisen hintatason nousun olosuhteissa kansalaisten toimeentulon merkittävään heikkenemiseen, Yrttiaho varoittaa Nato-jäsenyyden seurauksista.

Talousvaliokunnan lisäksi yhdeksän muuta valiokuntaa antaa lausuntonsa ajankohtaisselonteosta ulkoasiainvaliokunnalle, joka laatii asiasta mietinnön.

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen (kok.) korostaa, että markkinoilla odotetaan Suomen tekevän ratkaisuja, jotka vahvistavat turvallisuuttamme ja selkeyttävät kansainvälistä asemaamme.

– Tulevilla turvallisuusratkaisuilla ja sillä, miten Suomi asemoi itsensä Venäjän raa’an hyökkäyssodan myötä muuttuvassa geopoliittisessa tilanteessa, voidaan arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia siihen, miten kiinnostavana ja turvallisena toimintaympäristönä ulkomaiset sijoittajat ja osaajat Suomea pitävät, Grahn-Lasonen arvioi.

Epävarmuus vaikuttaa taloudelliseen toimintaan

Talousvaliokunta toteaa lausunnossaan, että talouskehitys on herkkä geopoliittisen tilanteen muutoksille. Epäilyt tai epävarmuudet siitä, että Suomeen kohdistettaisiin sotilaallisia tai muita yhteiskuntaa vahingoittavia toimia, vaikuttavat kaikkeen taloudelliseen aktiivisuuteen.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että vaikuttavin keino talouden tukemiseen on elinkeinoille vakaa, kannustava ja ennakoitavissa oleva ympäristö.

– Yhteiskunnallisten olojen vakaus, energian toimintavarmuus, osaava työvoima, toimiva lainsäädäntö ja julkishallinto oikeussuojakeinoineen ovat merkittäviä kilpailutekijöitä. Kestävä talous mahdollistaa myös turvallisuuspolitiikan edellyttämät investoinnit ja uskottavan puolustuksen toteuttamisen, valiokunnan lausunnossa todetaan.

Voit keskustella tästä artikkelista 5.5.2022 kello 23 saakka.

Lisää aiheesta:

Analyysi: Hallituksen selonteon perustelut paljastavat, että Suomi on matkalla Natoon

Suosittelemme