Hyppää sisältöön

Rakennusyhtiö lupasi sijoittajille kovat tuotot Helsingin ydinkeskustan asunnoista, sitten rahat loppuivat: epäiltyjen miljoonapetosten oikeuskäsittely voi kestää kuukausia

Syytetyt kiistävät syyllistyneensä rikoksiin. Heidän mielestään rakennusyhtiöllä oli kaikki syy uskoa käynnissä olleiden ja tulevien projektien menestykseen.

Tampereen oikeustalon kyltti ja pääovi
Vuonna 2018 konkurssiin menneeseen rakennusyhtiöön liittyviä epäiltyjä talouspetoksia käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa Tampereella. Pääkäsittely alkaa elokuussa. Kuva: Matias Väänänen / Yle
Antti Palomaa
Avaa Yle-sovelluksessa

Pirkanmaan käräjäoikeudessa on alkanut poikkeuksellisen laajan talousrikosjutun käsittely.

Konkurssiin menneen Lapis Rakennus Oy:n kolmea vastuuhenkilöä syytetään muun muassa törkeästä petoksesta. Asianomistajina on yhteensä 70 yhtiölle rahaa lainannutta yritystä ja yksityistä henkilöä.

Syytettyjä epäillään myös kahdesta törkeästä velallisen epärehellisyydestä, kahdesta törkeästä kirjanpitorikoksesta ja velkojansuosinnasta.

Kahta miehistä syytetään myös toisesta törkeästä petoksesta, joka liittyy Lapis Rakennus Oy:n emoyhtiön Lapis Holding Oy:n osakkeiden myyntiin.

Syyttäjä vaatii kolmelle pääsyytetylle vähintään kuuden vuoden, vähintään viiden vuoden sekä vähintään neljän ja puolen vuoden pituista vankeusrangaistusta sekä useiden vuosien liiketoimintakieltoja.

Lisäksi yhteensä neljää sijoituspalveluyhtiö Privanet Group Oyj:n ja sen tytäryhtiön Privanet Capital Marketsin hallituksen jäsentä syytetään avunannosta törkeään petokseen.

Haastehakemuksen mukaan törkeät petokset ovat tapahtuneet vuosina 2015–2017 ja avunannot törkeään petokseen vuosina 2016–2017.

Kaikki vastaajat ovat kiistäneet syyllistyneensä epäiltyihin rikoksiin.

Tapauksen valmisteluistunto oli maanantaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Sekä haastehakemukset että syytettyjen kirjalliset vastineet ovat tulleet julkisiksi.

Pääkäsittelyn on määrä alkaa elokuussa. Syyttäjä arvioi Ylelle, että käsittely jatkuu yhtäjaksoisesti keväälle.

Yli 20 miljoonan euron vahingot

Haastehakemuksen mukaan asianomistajat lainasivat Lapis Rakennus Oy:lle suuria summia Helsingin ydinkeskustaan suunniteltuun rakennushankkeeseen. Rakennusyhtiö aikoi muuttaa Erottajankadun ja Uudenmaankadun kulmassa sijaitsevan toimistorakennuksen asunnoiksi.

Haastehakemuksen mukaan törkeällä petoksella aiheutettujen vahinkojen määrä oli yhteensä yli 24 miljoonaa euroa, josta korvaamatta jäi lähes 21 miljoonaa euroa.

Haastehakemuksen perusteella rakennusyhtiön kolme entistä hallituksen jäsentä harhautti sijoittajia luulemaan, että rakennusyhtiö olisi jo maksanut kokonaan niin sanotun Erottaja-kiinteistön kauppahinnan ja näin ollen omistusoikeus olisi ollut rakennusyhtiön perustamilla asunto-osakeyhtiöillä.

Todellisuudessa rakennusyhtiö oli maksanut kauppahinnasta vain osan ja vaikka yhtiö maksoi sitä vähitellen lisää, se jätti lopulta 26,5 miljoonan euron kauppahinnasta maksamatta 14,5 miljoonaa euroa.

Aiemmin Tullihallituksen käytössä ollut kiinteistö oli valtion liikelaitoksen Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa. Koska kiinteistökauppa Lapis Rakennus Oy:n kanssa kariutui, Senaatti-kiinteistöt myi kohteen myöhemmin yhdysvaltalaiselle kiinteistösijoitusyhtiölle vuonna 2018.

Lapis Rakennus Oy aloitti kiinteistökehitystoiminnan vuonna 2009. Aluksi se toimi Pirkanmaan alueella. Myöhemmin yhtiö siirtyi Helsinkiin, jossa kohteiden kokoluokka suureni.

Pirkanmaan käräjäoikeus asetti sekä Lapis Rakennus Oy:n että Lapis Rakennus Holding Oy:n konkurssiin maaliskuussa 2018.

Yhtiön tappiot pysyivät salassa

Haastehakemuksen mukaan syytetyt jättivät Lapis Rakennus Oy:n tilinpäätökset vuosilta 2014–2015 tekemättä. Näin he onnistuivat salaamaan sijoittajilta yhtiön huonon taloudellisen tilanteen.

Haastehakemuksen perusteella syytetyt lupasivat sijoittajille 8–15 prosentin riskittömän tuoton. Toisin kuin miehet antoivat ymmärtää, he käyttivät saamansa lainarahat muuhun kuin Erottaja-kiinteistöön.

Rahat menivät pääosin yhtiön kulujen, velkakirjavelkojen ja korkojen maksuun sekä muun muassa Lapis Rakennus Holding Oy:lle sen joukkovelkakirjalainavelkojen takaisinmaksuun.

Haastehakemuksen mukaan sijoituspalveluyhtiö Privanetin neljä johtohenkilöä syyllistyi törkeän petoksen avunantoon. Syyttäjän mukaan Privanet antoi sijoittajille katteettomia lupauksia ja harhaanjohtavia tietoja markkinoidessaan ja myydessään Lapis Rakennus Oy:n velkakirjasitoumuksia.

Haastehakemuksen perusteella avunannolla törkeään petokseen neljä syytettyä aiheuttivat asianomistajille noin 11,5 miljoonan euron vahingon.

Privanetin emoyhtiö Privanet Group Oyj omisti osan Lapis Rakennus Holdingista, mutta sillä ei ollut yhtiössä määräysvaltaa.

Epäilyttävää osakkeiden myyntiä

Kahta pääsyytetyistä epäillään myös toisesta törkeästä petoksesta. Haastehakemuksen mukaan syytetyt harhauttivat yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä ostamaan konkurssikypsän Lapis Rakennus Holding Oy:n osakkeita loppuvuonna 2016.

Lapis Rakennus Holding Oy hankki omistukseensa tytäryhtiönsä Lapis Rakennus Oy:n osakekannan 2,4 miljoonalla eurolla syksyllä 2014. Haastehakemuksen mukaan Lapis Rakennus Oy tuli ylivelkaiseksi jo vuoden 2013 lopussa ja maksukyvyttömäksi vuoden 2015 lopusta lähtien.

Syyttäjä katsoo, että koska Lapis Rakennus Holding Oy:n tuloksentekokyky riippui kokonaan tytäryhtiöstä, sen osakkeet olivat käytännössä arvottomia, kun syytetyt kauppasivat niitä vuoden 2016 lopulla.

Syytetyillä täysin eri käsitys tapahtumista

Syytetyt kiistävät syyllistyneensä rikoksiin ja pitävät syyttäjän kuvausta epäiltyihin rikoksiin liittyvistä tapahtumista virheellisenä.

Syytettyinä olevat Lapis Rakennus Oy:n entiset hallituksen jäsenet katsovat käräjäoikeuteen toimittamissaan vastineissa, että yhtiö ei ollut maksukyvytön niin aikaisin kuin syyttäjä haastehakemuksessa väittää.

Syytetyillä oli mielestään täysi syy uskoa käynnissä olleiden ja tulevien rakennusprojektien menestykseen, kun he tekivät sopimuksia sijoittajien kanssa.

Esimerkiksi Lapis Rakennus Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Lapis Rakennus Holding Oy:n toimitusjohtajana toimineen miehen mukaan Lapis Rakennus Oy:n hallitus oli 2015–2016 siinä käsityksessä, että yhtiön rakennusprojektit olivat hyvin kannattavia.

Sama mies toimi myös Lapis Rakennus Oy:n toimitusjohtajana, kunnes toimitusjohtaja vaihtui kaupparekisteritietojen mukaan helmikuussa 2017. Tuolloin toimitusjohtajan tehtävää alkoi hoitaa mies, joka on myös yksi kolmesta tässä oikeusjutussa syytetystä Lapis Rakennus Oy:n entisestä hallituksen jäsenestä.

Syytettyjen mielestä yhtiö kertoi myös avoimesti siitä, että tilinpäätökset olivat myöhässä ja että syynä oli verotarkastus.

Lapis Rakennus Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimineen miehen mukaan yhtiön hallitus katsoi, että verotarkastukseen liittyneiden ongelmien ratkettua yhtiö olisi kyennyt laatimaan voitollisen tilinpäätöksen, mikä olisi mahdollistanut osingonjaon emoyhtiö Lapis Rakennus Holdingille.

Syytetyt katsovat myös, että sijoittajien on pitänyt ymmärtää, että jopa yli kymmenen prosenttia tuottavaan sijoitukseen liittyy riskejä.

Moni syytetyistä sanoo, että heillä ei ollut tietoa eivätkä he olleet päättämässä asioista, joiden epäillään liittyvän rikokseen.

Esimerkiksi Lapis Rakennus Oy:n kaksi rikoksesta epäiltyä entistä hallituksen jäsentä korostaa omissa kirjallisissa vastineissaan hallituksen puheenjohtajana toimineen miehen merkittävää roolia yrityksen päätöksenteossa. He sanovat, että mies teki päätöksiä ja toimenpiteitä omatoimisesti sekä käytti määräysvaltaa hyvin itsenäisesti ja että yrityksen toiminta oli vahvasti sidoksissa hänen persoonaansa.

Avunannosta törkeään petokseen syytetyt Privanetin johtohenkilöt taas sanovat vastineissaan, että he eivät tienneet Lapis Rakennus Oy:n huonosta taloudellisesta tilanteesta. He kertovat luottaneensa yhtiön johdolta saamiinsa myönteisiin tietoihin.

Osa heistä vetoaa siihen, että huonosta taloustilanteesta eivät heidän näkemyksensä mukaan tienneet edes Lapis Rakennus Oy:n johtohenkilöt itse, vaan se paljastui heillekin vasta myöhemmin.

Artikkelia korjattu 16.5.2022 klo 9.55: Aiemmin artikkelissa puhuttiin hallitustehtävänsä lisäksi Lapis Rakennus Oy:n toimitusjohtajana toimineesta miehestä. Artikkeliin on nyt korjattu, että hän toimi Lapis Rakennuksen hallituksen puheenjohtajana ja emoyhtiö Lapis Rakennus Holding Oy:n toimitusjohtajana.

Artikkelia täydennetty 16.5.2022 klo 10.29: Lapis Rakennus Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Lapis Rakennus Holding Oy:n toimitusjohtajana toiminut mies toimi aiemmin myös Lapis Rakennus Oy:n toimitusjohtajana. Toimitusjohtaja vaihtui helmikuussa 2017.

Artikkelia täydennetty 16.5.2022 klo 11.36: Lisätty tietoa Lapis Rakennus Oy:n toimitusjohtajan vaihdoksesta 2017.

Lue lisää:

Jopa 70 asianomistajaa: Syyttäjä nosti petossyytteet Lapis-vyyhtiin liittyen

Suosittelemme sinulle