Hyppää sisältöön

Jos lakimuutos menee läpi, viranomaiset voivat pian ottaa käyttöönsä yksityisiä omakotitaloja – näissä tilanteissa pykälää voidaan soveltaa

Rajavartiolakiin kaavaillaan muutoksia, jotka antavat rajaviranomaisille mahdollisuuksia ottaa yksityisomistuksessa olevia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta käyttöön tarvittaessa. Lakimuutoksilla varaudutaan muun muassa muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen.

Pohjois-Karjalan rajavartioston partio kulkee rajalinjaa pitkinaurinkoisena päivänä.
Rajavartiolakiin kaavaillut muutokset tuovat rajaviranomaisille mahdollisuuksia ottaa kiinteistöjä käyttöön tarvittaessa. Kuva: Pauliina Tolvanen / Yle
Riitta Väisänen
Avaa Yle-sovelluksessa

Rajavartiolakiin kaavaillut muutokset antavat toteutuessaan rajaviranomaisille mahdollisuuden ottaa tarvittaessa käyttöönsä yksityisomistuksessa olevia kiinteistöjä.

Kyseessä on normaaliolojen lainsäädäntö, eli kiinteistön käyttöönotto ei vaatisi poikkeusoloja ja valmiuslakia.

Käyttöönoton mahdollistaisi täysin uusi pykälä. Sellaista ei ole rajavartiolaissa tähän asti ollut.

Lakiluonnoksessa ei oteta tarkemmin kantaa siihen, millaisia kiinteistöjä Rajavartiolaitos voisi määrätä käyttöönsä.

– Esimerkkinä voitaisiin kuvitella vaikkapa helikopterin laskeutumiseen välttämättä tarvittava ja soveltuva tila, sanoo sisäministeriön hallintoneuvos Sanna Palo.

Rakennuksia työpisteiksi tai majoitukseen

Rajaviranomaiset voisivat ottaa käyttöönsä myös rakennuksia. Niihin lukeutuvat myös omakotitalot tai muut huoneistot.

Rakennuksiin voidaan tehdä esimerkiksi viranomaisten työpisteitä tilanteissa, jolloin normaalisti käytettävissä olevat tilat eivät tule kyseeseen.

Lisäksi rakennuksia voitaisiin käyttää esimerkiksi turvapaikkaa hakevien henkilöiden majoittamiseen.

– Toisaalta toinen mahdollinen skenaario voisi olla myös paikalle tarvittavien viranomaisten majoittaminen, jos se olisi rajaturvallisuuden varmistamisen näkökulmasta välttämätöntä, Palo sanoo.

Palo ei usko, että vastaan kuitenkaan tulisi sellaista tilannetta, jossa henkilön asuttama talo pitäisi ottaa käyttöön.

Palon mukaan pääsääntöisesti majoitustarkoitukseen olisi tarkoituksenmukaisinta ottaa kiinteistö, jossa on jo valmiiksi majoituspalveluita, esimerkiksi hotelli.

Kiinteistöjen lisäksi muuta omaisuutta käyttöön

Lakiesityksen mukaan rajaviranomainen voisi kiinteistöjen lisäksi ottaa käyttöönsä myös muuta yksityishenkilöiden omaisuutta, kuten veneen, moottorikelkan tai korjaushallin.

– Ei ole rajoitettu, mitä kaikkea omaisuutta se voi koskea. Käyttöönottokynnys on kuitenkin korkea, hallintoneuvos Sanna Palo sanoo.

Rahtialus RMS Saimaa tulossa Venäjältä Suomeen Nuijamaanjärvellä
Rajaviranomainen voisi tarvittaessa ottaa käyttöönsä esimerkiksi veneen. Kuva: Jari Tanskanen / Yle

Elinkeinoharjoittaja tai yksittäinen henkilö voidaan esimerkiksi määrätä luovuttamaan moottorikelkka Rajavartiolaitoksen käyttöön kiireellistä sairaankuljetusta varten, jos potilaan henki vaarantuu laitoksen omaa moottorikelkkaa odottaessa.

Viimesijaisia keinoja

Palo korostaa, että rajaviranomainen ei ole ensimmäisenä tulossa anelemaan kansalaisilta omaisuutta.

– Se on täysin viimesijainen keino. Sitä käytetään, jos yksittäisen tehtävän suorittaminen sitä välttämättä edellyttää eikä tilanteen hallitseminen muuten ole mahdollista, Palo kertoo.

Omaisuuden käytöstä maksetaan täydet korvaukset.

Varautumista hybridivaikuttamiseen

Hallituksen esitys rajavartiolain muuttamisesta lähti lausuntokierrokselle viime viikolla.

Lakimuutoksen tarkoituksena on Palon mukaan varmistaa rajaturvallisuus sekä rajan läheisyydessä asuvien ja oleskelevien ihmisten turvallisuus vaativissakin tilanteissa.

Lue lisää: Rajavartiolaitokselle kaavaillaan oikeutta ottaa kiinteistöjä käyttöön ilman poikkeusolojen julistamista

Muutoksilla varaudutaan muun muassa muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen. Keinot olisivat käytössä esimerkiksi silloin, jos Suomeen pyrkisi rajan yli poikkeuksellisen paljon ihmisiä.

Lakiesityksen tarkoituksena on Palon mukaan kattaa monipuolisesti erityyppiset tilanteet normaaliaikoina.

– Ne voivat olla pienempiä asioita tai suurempia asioita aina sinne valmiuslain soveltamiskynnykseen asti.

Taustalla on se, että Rajavartiolaitoksen on pärjättävä myös poikkeuksellisissa tilanteissa mahdollisimman pitkälle normaaliajan lainsäädännöllä.

Kiireinen aikataulu

Tavoitteena on saada lakiluonnos eduskunnan käsittelyyn kesäkuun alussa.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) totesi viime viikolla julkaistussa tiedotteessa, että lakimuutos vaikuttaa ihmisten perusoikeuksiin. Niihin lukeutuu muun muassa omaisuuden suoja.

Stop-liikennemerkki Nuijamaan raja-asemalla.
Lakimuutos vaikuttaa ihmisten perusoikeuksiin. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Palon mukaan lausuntopalaute otetaan tarkkaan huomioon.

– Joka tapauksessa soveltamiskynnys on korkea. Kussakin tilanteessa pitää tarkkaan pohtia, mikä on välttämätöntä ja kohtuullista ja mitä pystymme itse hoitamaan ja miten tätä voidaan rajoittaa niin, että vain välttämättömissä määrin puututaan yksityiseen omaisuuteen.

Nykyisen rajavartiolain mukaan Rajavartiolaitos on voinut käyttää tilapäisesti muita kuin pysyvässä käytössä olevia kiinteistöjä, kun se on ollut sotilaallisen harjoitustoiminnan, rajaturvallisuuden ylläpitämisen tai puolustusvalmiuden kohottamisen kannalta välttämätöntä.

Rakennukset esillä myös valmiuslain uudistuksessa

Samaan aikaan valmisteilla on valmiuslain muutos, joka on jo eduskunnan käsittelyssä.

Valmiuslakiin ollaan lisäämässä pykälää, jonka mukaan rakennuksen tai huoneiston omistaja tai haltija voidaan poikkeusoloissa velvoittaa luovuttamaan rakennus tai huoneisto Maahanmuuttoviraston käyttöön.

Rakennuksen tai huoneiston tulisi soveltua vähintään 30 henkilön yhteismajoittamiseen.

Velvollisuus ei kuitenkaan koskisi vakituisessa asumiskäytössä olevaa huoneistoa tai rakennuksen osaa.

Tämäkin on kuitenkin viimesijainen keino eli viranomaisten on järjestettävä esimerkiksi turvapaikanhakijoiden majoittamiseen tarvittavat tilat ensin muilla keinoin, kuten markkinoilta.

Suosittelemme