Hyppää sisältöön

Kädenvääntö kasviliha-sanasta jatkuu: Pouttu haluaa korkeimman hallinto-oikeuden linjaavan, saako termiä käyttää

Viranhaltijapäätös pakotti yli kaksi vuotta sitten yhtiön muuttamaan tuotteiden nimet, pakkaukset ja markkinoinnin. Pouttu haluaa katsoa asian loppuun saakka, sillä pitää käytäntöä epäyhtenäisenä ja yhtiötä sorsivana.

Nainen pitää kädessään Poutun hernerouheesta tehtyä burgerpihvipakkausta.
Muu Burgerpihvi oli yksi viranomaisten hampaisiin päätyneistä tuotteista. Kuva: Heini Holopainen / Yle
Sari Möller
Avaa Yle-sovelluksessa

Lihatalo Pouttu haluaa katsoa loppuun saakka, onko linjaus kasviliha-sanan käytön kieltämisestä pitävä.

Pouttu hakee korkeimmasta hallinto-oikeudesta valituslupaa Vaasan hallinto-oikeuden maaliskuiseen päätökseen. Hallinto-oikeus hylkäsi tuolloin Poutun valituksen Keski-Pohjanmaan ympäristöterveysvalvonnan johtajan viranhaltijapäätöksen kumoamisesta.

Terveysvalvonnan johtaja määräsi marraskuussa 2019 Poutun muuttamaan kasvistuotteidensa Muu Burgerpihvin ja Muu kasvilihapullan nimet ja markkinoinnin niin, ettei siinä käytetä kasviliha-sanaa tai muita kasviperäiseen lihaan viittaavia ilmaisuja.

Myös tuotepakkaukset piti muuttaa niin, että ne eivät millään kielellä johda kuluttajaa harhaan ja niistä käy selvästi ilmi. että kyse on kasvistuotteesta.

Lue lisää: Terveysviranomainen kielsi kasviliha-sanan käytön – Pouttu tyrmistyi päätöksestä ja joutuu uusimaan tuotepakkauksensa

Muutoksista aiheutui yhtiölle arviolta puolen miljoonan euron lisäkulu.

Pouttu teki asiasta oikaisuvaatimuksen Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunnalle, joka kuitenkin hylkäsi vaatimuksen aiheettomana.

Pouttu pitää hakemuksessaan lisäksi koko tapausta kilpailijansa pyrkimyksenä käyttää oikeusprosessia omiin tarkoitusperiinsä. Poutun mukaan prosessin taustalla on Atrian valvontapyyntö, jonka taustalla taas oli Poutun mukaan Atrian halu torjua Poutun onnistunut tuotelanseeraus.

Lautakunta on aiemmin kommentoinut, että Ruokaviraston valvontapyynnössä ei yksilöidä asiasta valittanutta eikä sillä ole merkitystäkään..

Lue lisää: Poutun oikaisuvaatimus nurin: kasviliha-termiä ei saa käyttää – yhtiö syyttää valvontapyynnöstä kilpailijaa

Nimet ja pakkaukset taas uusiksi, jos päätös kumoutuu

Pouttu ilmoitti jo varhaisessa vaiheessa vievänsä asian tarvittaessa hallinto-oikeuteen. Vaasan hallinto-oikeus piti siis voimassa alkuperäisen viranhaltijapäätöksen, ja Pouttu haluaa asian käsiteltäväksi vielä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asianomistajana on Pouttu, vaikka kasvituotteet eriytettiin omaksi yhtiökseen lokakuussa 2020. Meeat Food Techin tuotteet valmistaa edelleen valtaosin Pouttu Kannuksessa.

– Haluamme selkeän linjauksen, että loppuu nupina sitten. Jos kasviliha-sanaa ei ole mahdollista käyttää Suomessa, niin se on sitä myöten selvää, sanoo Meeat Food Techin toimitusjohtaja Mikko Karell, joka toimi aiemmin Poutun toimitusjohtajana.

Jos taas valituslupa saadaan ja Poutun valitus menee läpi, yhtiö on valmis muuttamaan jälleen tuotenimet, pakkaukset ja markkinoinnin.

Pouttu vaatii, että korkein hallinto-oikeus: ensisijaisesti kumoaa hallinto-oikeuden päätöksen ja sen pohjana olevan viranhaltijapäätöksen kokonaisuudessaan tai perustelluksi katsomiltaan osin ja viipymättä keskeyttää ja kieltää viranhaltijapäätöksen täytäntöönpanon, kunnes valitus on käsitelty ja sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Yhtiö vaatii myös valtiota korvaamaan oikeudenkäyntikulunsa.

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunta pyytää lausunnossaan, ettei korkein hallinto-oikeus antaisi valituslupaa, vaan pitäisi voimassa aiemmat päätökset. Jos valituslupa kuitenkin myönnetään, lautakunta pyytää valituksen hylkäämistä.

Pouttu: Asiaan saatava yhtenäinen linja

Koska kasvisten käytön lisääminen ja lihansyönnin vähentäminen on yhä voimistunut viime vuosina, korkeimman hallinto-oikeuden on Poutun mukaan ratkaistava, miksi kasvispohjaisia elintarvikkeita on lupa kutsua.

Valitusluvan perusteluissa yhtiö katsoo, että hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen vain Poutun tuotteiden markkinointi samankaltaisilla ja samanluonteisilla tuotenimillä on kiellettyä. muttei kilpailijoiden tuotteiden. Se on yhtiön mielestä väärin, ja asia vaatii siksi ennakkopäätöksen oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi.

Monet Poutun kilpailijat markkinoivat valituslupahakemuksen perustelujen mukaan vastaavia tuotteita samakaltaisin tuotenimin, jollaisia käytetään ympäri EU:n ja sen ulkopuolellakin.

– Muissa EU-maissa kasviliha-nimityksen käyttö ei ole ollut ongelma kuluttajansuojan kannalta. Miksi se olisi sitä Suomessakaan? kysyy yhtiö valituslupahakemuksessaan.

Lautakunta: Mahdolliset rikkomukset muualla eivät oikeuta lain rikkomiseen Suomessa

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunta toteaa vastineessaan, että markkinointi on siistiytynyt vuoden 2020 alun jälkeen ja on esiintuoduissa esimerkeissa pääosin lainsäädännön mukaista eli tuotteiden ei vihjata sisältävän lihaa.

Poutun valituslupahakemuksessaan esitellyistä esimerkeistä Like Meatin ja osittain Beyond Meatin markkinointi sen sijaan vaikuttaa elintarvikelainsäädännön vastaiselta.

Beyond Meatin "Now even Meatier" -markkinointilause on lautakunnan mukaan hieman kyseenalaista, ja asia on viety Ruokaviraston tietoon, koska kyseisen tuotteen maahantuoja ei toimi Keski Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon alueella.

Samoin Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto epäilee, että Like Meat -tuotteiden markkinointi saattaa olla elintarvikelainsäädännön vastaista. ja on ilmoittanut yhtiön nettimainonnasta Ruokavirastoon ja toimivaltaiselle paikallisviranomaiselle.

Valituslupahakemuksessa Pouttu tuo esiin esimerkiksi termit plant-based meat, veggie meat, vegetarian meat ja meatless meet sekä saksan vegetarische fleisch ja Ruotsissa käytettävä växt kott.

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunta toteaa vastineessaan, että EU:n alueella on voimassa sama elintarvikkein markkinointia koskeva lainsäädäntö, eikä Suomessa voida hyväksyä lain rikkomista sillä perusteella, että säännöksiä ehkä rikotaan muualla EU:n alueella.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 1.6. klo 22 saakka.

Suosittelemme