Hyppää sisältöön

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio jatkaa pienentyneellä kokoonpanolla, kunnes jatkosta tehdään päätöksiä

Kaksi viidestä komissaarista on jättänyt luottamustehtävänsä. Myös pääsihteeri erosi virastaan. Nyt komission asettajatahot neuvottelevat jatkosta.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission komissaarit Heikki J Hŧvärinen, Miina Seurujärvi, Kari Mäkinen, Hannele Pokka ja Irja Jefremoff.
Heikki J. Hyvärinen, Miina Seurujärvi, Kari Mäkinen, Hannele Pokka ja Irja Jefremoff aloittivat saamelaisten totuus- ja sovintokomissiossa lokakuussa. Kuva: Juha Kauppinen
Tekijät
Avaa Yle-sovelluksessa

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission työ jatkuu toistaiseksi pienentyneellä kokoonpanolla. Hannele Pokka toimii nyt kolmijäsenisen komission väliaikaisena puheenjohtajana siihen asti, kunnes komission jatkosta tehdään päätöksiä. Komissaarit sopivat järjestelystä perjantaina.

Hannele Pokka tähdentää, että komission jatko on valtioneuvoston, saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen käsissä.

Valtioneuvosto myönsi keskiviikkona kahdelle komissaarille Miina Seurujärvelle ja Heikki J. Hyväriselle eron komissaarin luottamustehtävästä. Seurujärvi ilmoitti toukokuun alkupuolella eroavansa tehtävästä, sillä hänen mielestään komissio ei kykene suoriutumaan sille asetetuista tehtävistä muun muassa resurssipulan vuoksi. Hyvärinen luopui tehtävästä terveydellisistä syistä.

Seurujärven ja Hyvärisen lisäksi myös komission pääsihteeri Anni-Kristiina Juuso on jättänyt työnsä koeajan puitteissa.

Komission usean jäsenen erosta huolimatta valmistelevaa työtä on Hannele Pokan mukaan mahdollista ja tarpeellistakin jatkaa.

– Me jatkamme tätä valmistelutyötä. Jos komission työtä päätetään sitten jollakin kokoonpanolla jatkaa, sen ei sen tarvitse ihan tyhjästä aloittaa. Ajattelimme, että tämä olisi nyt järkevää, kun odotetaan, mitä päätöksentekijät sitten sanovat.

Hankaluudet ja vastoinkäymiset eivät yllättäneet Pokkaa

Komissaari Miina Seurujärven eroilmoituksen myötä esille nousi keskustelu epäluottamuksesta, jota prosessia ja komissaareja kohtaan on esitetty jo ennen komission asettamista.

Komissaari Hannele Pokka sanoo, että nyt noussut epäluottamuskeskustelu kertoo hänen mielestään laajemmin siitä suuresta epäluottamuksesta, joka saamelaisilla on ollut valtiota ja valtion toimijoiden päätöksiä kohtaan.

– Koskaan ei ole mennyt niin, että saamelaisten asioita olisi hoidettu loppuun saakka, vaan ne ovat olleet toteutumattomia ehdotuksia. Tuntuu, että komissioon nyt kohdistuu niitä tuntoja, joita on koettu vuosien ja vuosikymmenten aikana.

Sinänsä Pokka ei ole yllättynyt siitä, että komission työssä koetaan hankaluuksia ja vastoinkäymisiä.

– Oli ihan selvää jo silloin kun meidät tehtävään nimitettiin, ettei tästä työstä tule helppoa, tulee kriisejä ja konflikteja. Näin se on ollut muuallakin maailmassa, missä komissiot ovat tehneet työtään.

Entinen pääsihteeri näkee komission taustalla poliittisia pyrkimyksiä

Komission pääsihteerin virasta eronnut Anni-Kristiina Juuso kertoo olevansa pettynyt, että joutui jättämään työnsä, muttei nähnyt muitakaan vaihtoehtoja.

– Minä saamelaisena en voi sitoutua sellaiseen työhön, mikä minun silmiini ei tunnu olevan hyväksi saamelaisille, eikä ole edes rakennettu niin, että sen voisi ottaa todesta.

Juuso näkee, että saamelaisten totuus- ja sovintokomission taustalla on vahvoja Saamenmaan ja Suomen poliittisia voimia ja ulkopuolisia pyrkimyksiä, vaikka sellaiset eivät saisi vaikuttaa prosessiin.

– Se on kulissi, missä toteutetaan omia pyrkimyksiä. Se tuntuu olevan kuin järjestetty lava, missä yksittäinen saamelainen joutuu omien kokemustensa kanssa lähtemään mukaan ikään kuin marionetiksi. Suorastaan pelkään, että heitä käytetään hyväksi.

Entinen pääsihteeri Anni-Kristiina Juuso toivoo, että valmistelijaosapuolet pysähtyvät prosessin kanssa. Hän pelkää tavallisten saamelaisten puolesta, mikäli työtä jatketaan sellaisena kun se nyt on.

Saamelaiskäräjien puheenjohtajan mielestä on hyvä, että eri näkemykset nousivat esiin

Komission asettajatahot valtion, saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen puolesta jatkavat neuvotteluja komission jatkosta.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso kertoo, että asiaa tullaan käsittelemään saamelaiskäräjien täysistunnossa. Vielä ei ole varmaa, ehditäänkö asia valmistella seuraavaa kokousta varten, joka pidetään 23.6.

Juuson mielestä on hyvä, että eri näkemykset komission työstä ovat nousseet esiin.

– Niiden pohjalta pääsemme tarkastelemaan ja arvioimaan sitä, miten prosessi on käynnistynyt, millaisessa tilanteessa se on ja millaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia sillä on, sanoo Juuso.

Suosittelemme sinulle