Hyppää sisältöön

Sota vei tutut kausityöntekijät marjatiloilta – ukrainalaisten miesten tilalle on palkattu Suomeen paenneita naisia ja lisätyövoimaa Etelä-Euroopasta

Maa- ja metsätalousministeriön arvion mukaan satokauden aikana Suomessa tulee olemaan puutetta kausityöntekijöistä, sillä aikaisempina vuosina suurin osa heistä on tullut Ukrainasta. Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa työntekijöiden määrä koetaan suurimmilta osin riittäväksi. 

Viime vuodet Suomessa on ollut esimerkiksi marjatiloilla kausitöissä paljon ukrainalaisia. Nyt monet tiloille tutut tekijät eivät pääse töihin. Kuva: Sami Takkinen / Yle
Kaisa Johanna Uusi-Kraapo

Kausityövoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat jatkuvat marja- ja hedelmätiloilla. Edeltävinä kesinä ulkomailta tulevan kausityövoiman saatavuutta on vaikeuttanut koronan aiheuttamat matkustusrajoitukset. Nyt ongelmia aiheuttaa sotatila Ukrainassa.

Euroopan muuttoliikeverkoston tekemän tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) (emn.fi) mukaan valtaosa Suomeen tulevista kausityöntekijöistä on ollut juuri ukrainalaisia. Maatalous- ja puutarhaelinkeinot ovat suurimpia kausityöntekijöiden työllistäjiä Suomessa.

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto HML:stä kerrotaan, että Keski-Suomen ja Etelä-Savon alueilla kausityöntekijöiden määrää pidetään kuitenkin pääasiassa hyvänä, mutta tilakohtaista vaihtelua voi olla.

HML:n Keski-Suomen piirin puheenjohtaja Sampo Keskinen kertoo potentiaalista kausityövoimaa olevan saatavilla eikä erityistoimenpiteitä ole tehty. Keskisen mukaan kausityövoimaa tulee vuosittain Ukrainan lisäksi myös muista maista.

– Kausityövoimaa on joka vuosi tullut muun muassa joistakin Etelä-Euroopan maista ja esimerkiksi Moldovasta, mutta määrät ovat pieniä. Olen kuullut, että tällä hetkellä Venäjältä ei oteta työntekijöitä.

Vaikka Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa ei ole vakavaa puutetta kausityöntekijöistä, HML:n Etelä-Savon piirin puheenjohtaja Mikko Ruottinensanoo Ukrainan tilanteen näkyvän tulevana satokautena. Ruottisen mukaan töissä on ollut paljon miehiä, mutta heistä vain muutamat ovat päässeet nyt tulemaan.

– Tilanne on tehnyt kausityöntekijöiden määrään loven, mutta sitä on saatu hyvin paikattua. Alueellamme on palkattu vanhojen työntekijöiden lisäksi paljon uusia ukrainalaisia naisia työntekijöiksi.

Ruottinen toimii myös itse viljelijänä Sulkavalla ja kertoo majoittaneensa Ukrainasta paenneita naisia sekä lapsia tilalleen maaliskuussa. Heistä täysi-ikäiset ovat Ruottisen sanoin olleet kiinnostuneita työmahdollisuudesta tilalla.

Keskisen ja Ruottisen mukaan aikaisemmin töissä olleisiin ukrainalaisiin kausityöntekijöihin pyritään pitämään kontakti. Heidän avullaan löytyy tarvittaessa myös uusia osaavia tekijöitä. Kausityöntekijät ottavat töihin mukaan henkilöitä omasta tuttavapiiristään tai osaavat suositella sopivaa työntekijää.

Palveluiden saavutettavuus maaseudulla voi olla haaste

Maa- ja metsätalousministeriöstä arvioidaan, että satokaudelle saadaan koko maahan enintään 10 000 ukrainalaista kausityöntekijää, vaikka tarvetta olisi noin 16 000:lle.

Maahanmuuttoviraston mukaan hakemuksia on tähän mennessä tullut ainakin kolmasosa tai jopa noin puolet vähemmän kuin viime vuonna.

Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n työllisyystoimintaa koordinoiva vapaaehtoinen Olga Silfver kertoo STT:lle, että ei näe kausityön olevan kestävä ratkaisu Suomeen tulleiden ukrainalaisten pakolaisten työllistämiseen.

Valtaosa pakolaisista on naisia ja lastensa kanssa tulleita äitejä. Tavallisesti kausitöihin maatiloille ovat Silfverin mukaan tulleet nuoret ilman huollettavia.

– Kausityö kestää muutaman kuukauden, jonka jälkeen työ loppuu. Asuminen maatilalla voi myös maksaa ja lastenhoidon järjestäminen on haaste, Silfver toteaa.

Hänen mukaansa pitää myös muistaa, että Ukrainasta paenneista henkilöistä suurin osa ei ole maaseudulta. Suomeen on lähtenyt keskiluokka, jotka olivat kotimaassaan esimerkiksi esihenkilöasemissa, lääkäreinä ja opettajina.

Silfverin mukaan maatalouden työt eivät ole heille läheinen vaihtoehto. Silfver lisää, että monelle käytännöllisempi ratkaisu on etsiä töitä kaupungista, jossa päivähoito ja avustustoiminta on helpommin saatavilla.

Suosittelemme sinulle