Hyppää sisältöön

Ylen kysely: Joka kolmas Suomessa asuvista venäjänkielisistä pitää Venäjän hyökkäystä Ukrainaan loukkauksena

Suomessa asuvat venäjänkieliset eivät luota venäläiseen mediaan.

En kvinna i rutig halsduk och svartbågade glasögon tittar småleende förbi kameran.
Venäjän ja rajaseudun tutkimuksen professori Olga Davydova-Minguet arvioi, että monia venäjänkielisiä arvelluttaa vastata kyselyihin. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle
Kristiina Tolkki

Suomessa asuu yli 80 000 venäjänkielistä. Ylen Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan 33 prosenttia heistä on sitä mieltä, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan loukkaa Ukrainan koskemattomuutta.

Vastaajista 15 prosenttia näkee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan "sotilaallisena operaationa". Venäjän presidentti Vladimir Putin ja venäläinen media ovat käyttäneet Ukrainan sodasta kiertoilmausta sotilaallinen operaatio sodan ensimmäisestä päivästä lähtien.

Taloustutkimus haastatteli kyselyssä 501:tä Suomessa pysyvästi asuvaa venäjänkielistä.

Venäjän ja rajaseudun tutkimuksen professori Olga Davydova-Minguet arvioi, että Suomessa ja muissa länsimaissa asuvat venäläiset ovat tällä hetkellä hyvin hämmentyneitä ja epäluuloisia.

Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että yli puolet kyselyyn vastanneista kertoo, ettei tiedä tai ei osaa sanoa, mistä Ukrainan sodassa on kysymys.

– On helpompi sanoa näin, koska ei tiedetä, miten vastauksia tulkitaan ja mihin se johtaa. Halutaanko tutkimuksessa saada minun nimeni ja yhdistetäänkö se johonkin? Tämän tyyppistä epäluottamusta on.

Epäluottamuksen taustalla on Davydova-Minguetin mukaan se, että venäläiset eivät luota ylipäätään viranomaisiin.

– Vaikka sota on kestänyt kolme kuukautta, ihmiset ovat edelleen hämmentyneitä. Kaikki, joiden kanssa olen keskustellut viime aikoina sodasta, pitävät sitä mahdottomana.

Myös Taloustutkimuksen toimitusjohtaja Jari Pajunen on todennut, että kyselyn tekeminen herätti monissa vastaajissa epäluuloja siitä, että kyseessä oli Venäjän tilaama urkkiminen. Voit lukea lisää aiheesta tästä jutusta.

Venäjän mediaan ei luoteta

Suomessa asuvat venäjänkieliset eivät luota venäläiseen mediaan. Vain kolmetoista prosenttia kyselyyn vastanneista piti venäläistä mediaa luotettavana. Myös tässä kysymyksessä korostuu niiden määrä, jotka eivät halua tai osaa kertoa kantaansa. Heitä oli peräti 69 prosenttia vastaajista.

Professori Davydova-Minguet on tutkinut Ranskassa asuvien venäläisten suhtautumista Ukrainan sotaan. Moni katsoo peräkkäin ranskankieliset ja venäjänkieliset uutiset.

Venäjänkieliset uutiset vetoavat venäläisten isänmaallisiin tunteisiin ja nostattavat me-henkeä. Länsimaiset uutiset näyttävät sodasta aivan toisenlaisen kuvan ja lännessä asuvien venäläisten on vaikea tietää, mihin uskoa.

– Venäläisissä perheissä tilannetta pidetään kauheana ja siitä syytetään länttä, joka toimittaa Ukrainalle aseita ja näin pitkittää konfliktia.

Katja Liukkonen
Yle Novostin tuottaja Katja Liukkonen uskoo, että länsimaisille uutisille on tilausta, kun ne tehdään venäjäksi. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Moni pelkää Venäjällä asuvien sukulaisten puolesta

Myös Ylen venäjänkielisten uutisten Novostin tuottaja Katja Liukkonen uskoo, että monen ulkomailla asuvan venäläisen vastauksissa näkyy pelko. Liukkonen on syntynyt Pietarissa ja muuttanut Suomeen nelivuotiaana.

– Jos esimerkiksi seuraa venäläistä mediaa, sitä ei pidetä Suomessa kovin hyväksyttävänä. Jos taas kertoo, että seuraa länsimaista mediaa, siitä voi seurata Venäjällä asuville sukulaisille harmia.

Liukkonen iloitsee siitä, että Taloustutkimuksen kyselyssä parhaiten pärjäsi Novosti Yle. Se tarkoittaa, että venäjänkielisille uutisille on kysyntää.

– Meitä katsotaan ja meihin luotetaan eniten. Se kertoo siitä, että halutaan saada länsimaista uutisointia omalla äidinkielellä.

Taloustutkimus teki venäjänkieliset haastattelut puhelimitse 25. huhtikuuta ja 23. toukokuuta välisenä aikana. Kyselyn virhemarginaali on noin neljä prosenttiyksikköä suuntaansa.

Voit keskustella aiheesta maanantaihin kello 23 asti, jos sinulla on Yle-tunnukset

Venäjän propaganda rehottaa Italian televisiossa – maan parlamentti tutkii jo, ovatko kommentaattorit Venäjän leivissä

Ylen kysely: Suomessa asuvat venäjänkieliset suhtautuvat selvästi muuta väestöä kielteisemmin Suomen Nato-jäsenyyteen

Tähän asti on vain arvuuteltu, mitä Suomen venäjänkieliset ajattelevat sodasta ja Natosta – Ylen teettämä kysely herätti vastaajissa myös epäluuloa

Suosittelemme sinulle