Hyppää sisältöön

Ympäristöministeriksi nimitetty Maria Ohisalo: "Meidän tulee sitoutua suojelemaan kaikki jäljellä olevat vanhat metsät"

Ohisalon vanhempainvapaan aikana ympäristö- ja ilmastoministerin tehtäviä hoitanut Emma Kari palaa rivikansanedustajaksi.

Maria Ohisalo (vihr.) näkee, että toukokuussa hyväksytty ilmastolaki on hallituksen tähänastisista ilmastopäätöksistä merkittävin. Kuva: Silja Viitala / Yle

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo aloitti tiistaina ympäristö- ja ilmastoministerinä. Ohisalo palasi ministeriksi ja puheenjohtajan tehtäviin marraskuussa 2021 alkaneelta vanhempainvapaaltaan.

Ohisalon vanhempainvapaan yhteydessä vihreissä kierrätettiin ministereitä. Joulukuussa silloinen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen siirtyi sisäministeriksi ja hänen tilalleen nostettiin vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari.

Tiistaina tasavallan presidentti myönsi Karille eron ja nimitti tilalle Ohisalon.

Tuore ympäristö- ja ilmastoministeri kertoi Valtioneuvostonlinnassa pidetyssä tiedotustilaisuudessa keskittyvänsä loppukauden fossiilivapaan ja energiaitsenäisen hyvinvointivaltion rakentamiseen.

– Meillä on nyt paitsi ilmastotavoitteista myös turvallisuuspolitiikasta nouseva tarve vauhdittaa vihreää siirtymää.

Ohisalo sanoi edistävänsä etenkin hallituksen esitystä siitä, että kestävät investoinnit asetettaisiin etusijalle luvituksessa ja muissa viranomaismenettelyissä vuosiksi 2023–2027. Esitettyjen muutosten tavoitteena on kannustaa ja vauhdittaa vihreään siirtymään liittyviä investointeja.

– Haluan, että Suomi nähdään houkuttelevana kohteena rakentaa kestävää liiketoimintaa. Se luo työtä, edesauttaa ilmastotavoitteiden saavuttamista ja vahvistaa Suomen energiaitsenäisyyttä.

Ohisalo näkee, että toukokuussa hyväksytty ilmastolaki on hallituksen tähänastisista ilmastopäätöksistä merkittävin. Lakiin on kirjattu Suomen tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Laki sitoo myös tulevia toimijoita toimimaan hiilineutraaliustavoitteen eteen.

Syksyllä hallitus antaa esityksen ilmastolain toisesta osasta, jossa kunnat velvoitetaan tekemään omat ilmastosuunnitelmansa.

Ohisalon edeltäjä Emma Kari on myös käynnistänyt erillisen luontolain selvitystyön. Se sitoisi ilmastolain tapaan myös tulevat päättäjät luontokadon vastaiseen työhön.

Maa- ja metsätalousministeriön ratkaisuja odotetaan

EU-tasolla luontokadon pysäyttämiseksi julkistettiin jo EU:n oma biodiversiteettistrategia. Ympäristöministeriö selvittää kesän aikana, mitä strategian toimeenpano edellyttää Suomelta.

– Itse pidän selvänä, että meidän tulee sitoutua suojelemaan kaikki jäljellä olevat vanhat ja luonnontilaiset metsät tämän strategian mukaisesti, Ohisalo totesi.

– Vain suomalaiset voivat suojella suomalaista metsää, hän sanoi.

Toukokuun lopulla suomalaismetsistä kuului huolestuttavia uutisia. Tilastokeskuksen mukaan maankäyttösektori, eli maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous, tuotti viime vuonna ensimmäistä kertaa enemmän kasvihuonepäästöjä kuin varastoi niitä.

Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikaisen mukaan muutos horjuttaa Suomen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista. Ohisalo pitää kehitystä huolestuttavana.

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee parhaillaan maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa.

– Itse ajattelen, että varmasti siellä maa- ja metsätalousministeriössä otetaan huomioon nämä huolestuttavat arviot ja suhteutetaan suunnitelmaa siihen kokonaisuuteen, että Suomesta tulee hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Maankäyttösektoria koskevia toimia voisivat Ohisalon mukaan olla esimerkiksi lahopuun määrän kasvattaminen ja uuden metsäalan raivaamisesta perittävät maksut.

Juttu päivitetty kauttaaltaan tiedotustilaisuuden jälkeen 7.6.2022 kello 17.56.

Lisää aiheesta:

Vanhempainvapaalta ministeriksi palaava Maria Ohisalo vaatii pikaista irtautumista sotaisten hallintojen energiasta

Politiikkaradio: Maria Ohisalo: Meihin voidaan käyttää kiristysruuvia, jos olemme riippuvaisia fossiilisesta tuontienergiasta

Suosittelemme sinulle