Hyppää sisältöön

Päästöttömät autot, hiilitullit ja Suomelle tärkeä talvimerenkulku – tänään mepit äänestävät EU:n jättimäisestä ilmastopaketista

EU:n ilmastopaketin käsittely huipentuu lakiehdotuksista käytäviin äänestyksiin. Parlamentin kannat on vielä soviteltava jäsenmaiden kanssa.

Lähikuva autoa tankkaavasta mieshenkilöstä.
Polttomoottoreiden kielto puhuttaa Strasbourgissa kokoontuvia europarlamentaarikkoja. Kuva: Ying Tang/NurPhoto/Shutterstock/All Over Press
Rikhard Husu
Avaa Yle-sovelluksessa

STRASBOURG EU:n pitkään valmisteltu ilmastopaketti ottaa tänään harppauksen eteenpäin, kun Euroopan parlamentti äänestää useasta päästöjä vähentävästä lakiehdotuksesta.

Ylen haastattelemat suomalaismepit arvioivat parlamentin enemmistön puoltavan komission Fit for 55 -paketin tavoitteita. Lakiehdotuksia ei kuitenkaan niellä pureksimatta.

– Uskon, että parlamentti pääsäänstöisesti tukee komission esitystä, eli lähdetään siitä, että ilmastolain mukainen 55-prosentin päästövähennystavoite pitää toteutua ja että osin mennään sen yli. Sen lisäksi parlamentilla on joissain kohdissa ilmastomyönteisempiä kantoja, vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö arvioi.

Paketin taustalla on EU:n ilmastolaki, joka kiristää vuoden 2030 päästövähennystavoitetta 40 prosentista 55 prosenttiin vuoteen 1990 verrattuna. Vuoteen 2050 mennessä EU on sitoutunut täyteen ilmastoneutraaliuteen.

Jäävätkö polttomoottoriautot historiaan?

Liikenteen päästöt ovat huolenaihe ilmaston näkökulmasta. Muista sektoreista poiketen liikenteen päästöt eivät ole vähentyneet EU:ssa.

Ilmastopaketti sisältääkin useita liikenteeseen ja liikkumiseen sisältyviä ehdotuksia. EU tulee muun muassa tiukentamaan ilmailusektorin päästökauppaa.

Tieliikenteen päästöstandardit tulevat myös tiukentumaan. Pöydällä on ehdotus uusien henkilö- ja pakettiautojen päästöttömyydestä vuoteen 2035 mennessä. Käyttännössä tämä tarkoittaisi polttomoottoreiden kieltoa EU:ssa ja siirtymistä sähköllä ja vedyllä toimiviin autoihin.

Sähköauto latauksessa autoliikkeessä.
Sähköautojen asema vahvistuu ilmastopaketin seurauksena. Kuva: Juha Kivioja / Yle

Parlamentin keskusta-oikeistolainen EPP-ryhmä kannattaa lievempää 90-prosentin tavoitetta, joka mahdollistaisi uusien teknologioiden huomioimisen.

– Näen, että tulevaisuudessakin pitäisi löytyä rooli polttomoottoriautoille. Meillä on erilaisia alueita ja olosuhteita, ja uskon, että meillä löytyy jatkossa hyviä uusiutuvia polttoaineita, kokoomuksen Henna Virkkunen sanoo.

Hiilitullit tekevät tuloaan

llmastopakettiin sisältyy myös esitys EU:hun suuntautuvaan tuontiin kohdistuvista hiilitulleista. Tullit kohdistuisivat EU:n ulkopuolelta tuotaviin korkeita päästöjä aihettaviin tuotteisiin kuten teräkseen.

Käytännössä isoja päästöjä tuottavien tuotteiden tuomisesta EU:n alueelle joutuisi tulevaisuudessa maksamaan.

Taustalla on halu turvata eurooppalaisten yritysten kilpailukyky, kun EU:n ilmastolainsäädäntöä tiukennetaan. Samalla EU:n ulkopuolisia maita halutaan kannustaa kunnianhimoisempaan ilmastopolitiikkaan.

Teräspalkkien tekemistä Ovakon Imatran terästehtaalla.
Teräksen tuonnille toivotaan hiilivuotoa estäviä tulleja. Kuva: Kalle Schönberg / Yle

Päästöoikeuksien ilmaisjako on turvannut yritysten kilpailukyvyn EU:n ulkopuolisissa maissa. S&D-ryhmää edustavan Miapetra Kumpula-Natrin mukaan riskinä on, että likaisemman teollisuuden maat hyötyvät EU:n kustannuksella kun kauppaa käydään EU:n ulkopuolella.

– Lähtökohtaisesti eurooppalainen teräs on kuitenkin puhtaampaa kuin monessa muussa maassa tuotettu.

Maankäyttöön on odotettavissa muutoksia

Liikenteen ohella ilmastopaketilla on myös vaikutuksia maankäyttöön ja metsätalouteen. Niin kutstutun LULUCF-asetuksen tarkoituksena on Euroopan hiilinielujen kasvattaminen. Hiiltä sitovien nielujen kuten metsien lisääminen ovat päästöjen vähentämisen ohella tehokas keino ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Suomessa erityisesti metsäteollisuus on ollut huolissaan hakkuumääristä, jos hiilinieluja kasvatetaan liikaa. Asetuksen pääneuvottelijana toimineen Ville Niinistön mukaan huoli on ylimitoitettua.

Puolukanvarpuja metsässä.
Metsien hiilinielut vähentävät ilmastopäästöjä. Kuva: Jaana Polamo / Yle

– Luulen, että suomalaiset arvostavat sitä, että luontoarvot ja metsien maisema-arvot paranevat ja virkistyskäyttö lisääntyy. Puulle tulee arvoa myös luontoarvojen ja hiilinielujen tuottajana.

Kestävästi tuotettu puu on Niinistön mukaan kannattavaa myös markkinoiden näkökulmasta.

– Metsätalouden markkinat ovat jatkossa suuret, koska puu on kestävästi tuotettua.

Talvimerenkululle väliaikainen poikkeus

Päästökaupan laajentamisella on myös vaikutuksia Suomelle tärkeään talvimerenkulkuun. Yleisenä huolena on ollut, että päästökaupassa ei huomioida jäävahvistetuista aluksista aiheutuvia lisäkustannuksia.

EU:n liikenneministerit kannattivat kuun alussa tehdyssä päätöksessä määräaikaisen poikkeuksen myöntämistä Suomelle meriliikenteen kestäviin polttoaineisiin liittyen.

Talvinen satama, jossa etualalla kuivarahtialus ja taustalla jäisen mereialtaan takana ro-ro alus.
Talvimerenkulun edellytykset huolettavat suomalaismeppejä. Kuva: Risto Degerman / Yle

Ymmärrystä Suomen erityisolosuhteille löytyy myös EU-parlamentissa, Kumpula-Natri vakuuttaa.

– Uskallan sanoa, että suomalaismeppien työ tuotti tulosta. Jäävahvisteinen talvimerenkulussa tarvittava laiva saa ilmaispäästöoikeutta hieman enemmän kuin normaalilaivat.

Parlamentin kannat sovitellaan jäsenmaiden kanssa

Paketin yksityiskohtien ennakoidaan olevan tasaisia. Odotettavissa on, että kannat jakautuvat myös parlamentin poliittisten ryhmien sisällä.

Ylen haastattelemat mepit korostavat kuitenkin parlamentissa esiintyvää laajaa yhteisymmärrystä siitä, että päästöjä vähentäviä toimia tarvitaan. Eriäviä näkemyksiä on esimerkiksi ilmastotoimien aikataulusta ja niiden vaikutuksesta teollisuuteen ja työpaikkoihin.

– Pitää varmistaa, että emme tee ratkaisuja jotka johtavat siihen, että teollisuus hakeutuu Euroopan ulkopuolelle, Henna Virkkunen sanoo.

EU-parlamentin näkemykset on vielä soviteteltava yhteen jäsenmaita edustavan neuvoston kanssa. Äänestyksessä päätetyt kannat voivat siis muuttua jatkoneuvotteluissa.

Suomi kipuilee nyt energian käytön vähentämistä eikä metsien hiilinieluja – EU:n jättimäinen ilmastolaki etenee kovaa vauhtia sodan varjossa

Ministeri Harakka EU:n ilmastopaketista: 2030 meillä vielä valtaosa polttomoottoriautoja, talvimerenkulun vaatimuksiin on luvassa kevennyksiä

EU pääsi sopuun ilmastotavoitteesta – haluaa saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä

Mitä ajatuksia EU:n ilmastopaketti sinussa herättää? Pääseekö EU ilmastotavoitteisiinsa? Voi keskustella aiheesta keskiviikkoon 8.6 klo 23 asti.

Klo 09:59: Jutussa mainittu liikenneministereiden päätös koski meriliikenteen polttoaineita. Neuvosto käsittelee meriliikenteen päästökauppaa kesäkuun lopussa.

Suosittelemme