Hyppää sisältöön

Pielaveden Kuivastensuolle lintukosteikko

Entiselle turvetuotantoalueelle tehdään pohjapato veden pinnan nostamiseksi.

Vesilammikko turvesuolla
Kuivastensuo palautetaan luonnontilaan. Kuvituskuva. Kuva: Jaana Polamo / Yle
Keijo Salokangas
Avaa Yle-sovelluksessa

Pielaveden Kuivastensuon entinen turvetuotantoalue muutetaan lintukosteikoksi. Alueen omistava Finsilva palauttaa alueen luonnontilaan. Turpeen nostaminen Kuivastensuolta loppui vuonna 2019.

Tänä kesänä paikalle tehdään pohjapato, joka nostaa vedenpintaa. Suolle tulee mutkittelevaa, sokkeloista rantaviivaa, joka on linnuille mieluisaa elinympäristöä. Lintukosteikko on noin neljän hehtaarin kokoinen ja sen ympärille tulee suojavyöhyke. Loppuosa alueesta tulee toimimaan metsätalouskäytössä.

Soiden ennallistamisella lisätään luonnon monimuotoisuutta, monipuolistetaan lintujen elinympäristöjä ja suojellaan vesistöjä. Kosteikot tarjoavat esimerkiksi linnuille levähdys- ja pesäpaikkoja.

Käytöstä poistettujen turvetuotantoalueiden jatkokäyttöön liittyy ongelmia, eikä niitä suositella maatalouden viljelyskäyttöön. Entisiltä turvealueilta pääsee huuhtoutumaan erilaisia ravinteita vesistöihin. Kosteikot sen sijaan pidättävät ravinteita ja kiintoainesta sekä hillitsevät tulvia.

Suosittelemme