Hyppää sisältöön

Ikääntyneiden hoivayksiköiden mahdollisuudet pitää lääkkeitä varastossa muuttuvat: antibiootit on jatkossa haettava akuuttitilanteessa apteekista

Lääkelain ja asetuksen muutos tekee hoivayksiköiden rajatut lääkevarastot luvan- tai ilmoituksenvaraisiksi. Ikääntyneiden hoidosta vastaavien lääkäreiden mielestä muutos voi heikentää akuuttien infektioiden hoitoa ja kuolevien saattohoitolääkkeiden saantia.

Hoitaja kirjoittaa lappuun lääketietoja.
Hoivayksiköiden rajattuihin lääkevarastoihin on usein valikoitu 2–3 suun kautta annosteltavaa antibioottia, kertoo ylilääkäri Kaisa Ralaja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymästä. – Ajoissa aloitettu hoito on ikääntyneillä tärkeää, jotta tauti ei etene vaikeammaksi sairaudeksi. Virtsatieinfektio voi edetä munuaisinfektioksi ja hengitystieinfektio keuhkokuumeeksi, Rajala sanoo. Kuvituskuva. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle
Pauliina Happo
Avaa Yle-sovelluksessa

Elokuun alusta lähtien esimerkiksi ikääntyneiden hoivayksikköjen aiemmin perustetuissa rajatuissa lääkevarastoissa ei saa säilyttää akuuttien infektioiden hoitoon tarkoitettuja antibiootteja silmätippoja lukuun ottamatta.

Lääkelain ja -asetuksen muutokset tulivat voimaan jo huhtikuun alussa, mutta jos hoivayksikössä on ollut aiemmin lääkevarasto, sitä koskee heinäkuun lopussa päättyvä siirtymäaika.

Ikääntyneitä hoitavien lääkäreiden mielestä muutos huonontaa asukkaiden hoitoa.

– Kaikista tyypillisimmät ovat virtsatieinfektiot tai hengitystieinfektiot, jotka alkavat nopeasti ja niihin tarvittaisiin myös antibiootti nopeasti, jotta tauti ja oireet lievittyisivät, kuvailee yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ylilääkäri Kaisa Rajala.

Rajatut lääkevarastot ovat pieniä, valikoimaltaan rajallisia varastoja, joita käytetään ennakoimattomiin ja äkillisiin lääkitystarpeisiin ja tilanteisiin, joissa henkilön tiedossa oleva sairaus tai tila pahenee ja edellyttää nopeaa lääkehoitoa. Rajattu lääkevarasto voidaan perustaa sosiaalihuollon palveluasumisyksiköihin, jotka täyttävät lääkelain edellytykset, ei vain ikääntyneiden hoivakoteihin.

Lääkäreiden mukaan akuuttilääkevaraston avulla asukkaita on voitu hoitaa nopeasti riippumatta apteekin aukioloajoista.

Ikääntyneiden hoitoon, geriatriaan ja palliatiiviseen hoitoon erikoistuneet lääkärit ovat kirjelmöineet uudistusta vastaan toukokuussa. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ei vielä ole ottanut kantaa lääkäreiden huoleen.

– Ministeriö arvioi huolellisesti saadun palautteen ja käyttökokemukset rajattujen lääkevarastojen osalta ja harkitsee sen jälkeen mahdollisesti tarvittavia toimia, STM:stä kerrotaan.

Ministeriö perustelee asetusmuutosta pyrkimyksellä varmistaa antibioottien hallittu ja vastuullinen käyttö. Taustalla on huoli antibioottien liiallisesta käytöstä ja siitä, että lääkkeille vastustuskykyisten bakteereiden syntyminen ja leviäminen kiihtyy.

– Saadun palautteen perusteella mikrobilääkkeiden sisällyttäminen lääkevalikoimaan on kiistanalainen kysymys. Mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallisen toimintaohjelman 2017–2021 ja suomalaisten infektiosairauksien erikoislääkäreiden näkemyksen perusteella päätettiin edetä varovaisesti antibioottien osalta, koska mikrobilääkeresistenssi on suuri globaali ongelma, toteaa hallitussihteeri Tuija Metsävainio STM:stä.

Antibioottiresistenttien bakteerien leviäminen maailmalla on todellinen uhka. Rajala sanoo, ettei ole törmännyt antibioottien liikakäyttöön liittyviin ongelmiin Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän alueella, jossa asuu 200 000 asukasta.

– Meillä on tarkka seuranta siitä, miten antibiootteja on käytetty. En koe, että on ollut ongelmia – päinvastoin. Olemme onnistuneet vähentämään tilanteita, joissa ihmiset joutuvat päivystykseen. Samalla olemme onnistuneet vähentämään vaikeiden infektioiden määrää, kun antibiootilla on hoidettu heti, kun kuuluu, sanoo Rajala.

Saattohoitolääkkeiden nopea saatavuus voi heikentyä, lääkärit pelkäävät

Rajattuja lääkevarastoja koskien ei ole aiemmin ollut olemassa lainsäädäntöä.

Nyt rajatut lääkevarastot tulevat lainsäädännön piiriin ja niiden ylläpito tulee yksityisille toimijoille luvanvaraiseksi ja julkisille toimijoille ilmoituksenvaraiseksi. STM:n mukaan valvonta on välttämätöntä muun muassa potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Viranomaisvalvonnasta aiheutuvat kulut katetaan valvonnan kohteilta perittävin maksuin. Rajattujen lääkevarastojen uutta lupaa ja ilmoitusta koskevat maksut ovat:

  • julkisen toimijan ilmoitusmaksu aluehallintovirastolle 200 euroa
  • yksityisen toimijan lupamaksu aluehallintovirastolle 900 euroa ja mikäli ennakkotarkastus on tarpeen, 1440 euroa
  • jos yksityisellä palveluntuottajalla on toimintayksikköjä useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella, lupaa haetaan Valviralta ja uutta lupaa koskeva maksu on 1100 euroa (mahdollisen ennakkotarkastuksen kanssa 2160 euroa)

Muista maksuista koskien rajattuja lääkevarastoja säädetään asetuksilla. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ylilääkärin Kaisa Rajalan mukaan luvanvaraisuus on hyvä asia, mutta tietyissä tilanteissa yli tuhannen euron lupamaksu voi olla kynnyskysymys pienille hoivayksiköille.

Muutos tulee Rajalan mukaan tarkoittamaan sitä, että kaikissa hoivayksiköissä ei jatkossa tule olemaan akuuttiin tilanteeseen tarkoitettuja saattohoitolääkkeitä varastossa. Jos asukas tarvitsee äkillisesti saattohoitolääkkeen kipuun tai ahdistuneisuuteen, hän saattaa joutua odottamaan lääkettä 1–2 päivää. Ikääntynyt asukas voi myös joutua käymään päivystyksessä hankkimassa reseptin.

Rajalan mukaan Keusoten alueella tehdyllä tarkastuskierroksella monet yksityiset hoivayksiköt ovat ilmoittaneet, etteivät tule ottamaan rajattua lääkevarastoa käyttöön, koska maksullisuus ja byrokratia ovat esteenä.

– Tämä on epäinhimillinen tilanne. Riippuu varmasti hoivayksiköstä, miten tätä lähdetään toteuttamaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kuolevien potilaiden tilanne heikkenee merkittävästi, sanoo Rajala.

STM:n mukaan sääntely koskee vain akuuttitilanteita varten perustettua yhteiskäyttöistä rajattua lääkevarastoa. Sääntely ei vaikuta hoivakotien asiakkaiden henkilökohtaisiin lääkkeisiin.

STM:stä muistutetaan, että saattohoidossa oleville potilaille on useimmiten tehty lääkehoitosuunnitelma ja tätä varten toimitettu apteekista henkilökohtaiset lääkkeet, jolloin rajattua lääkevarastoa ei käytetä. Rajatun lääkevaraston käyttö voisi tulla kyseeseen tilanteessa, jossa lääkehoidon tarve on ennakoimaton ja äkillinen.

Ministeriö uskoo, että yksityiset toimijat tulevat hakemaan rajatulle lääkevarastolle tarvittavan luvan, jotta myös akuuttitilanteisiin voidaan varautua ja potilaat hoitaa asianmukaisesti tutussa hoivapaikassa.

Lue myös:

Moni ikääntynyt käyttää jopa kymmentä eri lääkettä yhtä aikaa – eniten ostetaan kipulääkkeitä sekä sydän- ja verisuonitauteihin tarkoitettuja lääkkeitä

Suosittelemme sinulle