Hyppää sisältöön

Kolmannes osa-aikaisista haaveilee kokopäivätyöstä, moni kokopäiväinen taas haluaisi lyhentää työaikaansa

Varsinkin naisten, nuorten ja vanhimpien palkansaajien osa-aikatyö on yleistä. Tilastokeskus selvitti osa-aikatyötä väestötasolla, SAK teki kyselyn omille jäsenilleen.

Työaikaa näyttävät kellot
Osa-aikaisen työn määrä on lisääntynyt, selviää Tilastokeskuksen tutkimuksesta. Kuva: Terri Niemi / Yle
Olli-Pekka Toivanen
Avaa Yle-sovelluksessa

Työllisten ja työvoiman määrä kasvoi vuonna 2021 selvästi koronapandemiaa vuonna 2020 seuranneen notkahduksen jälkeen, kerrotaan Tilastokeskuksen (STAT) työvoimatutkimuksessa. Työllisyyden palautuminen näkyi etenkin osa- ja määräaikaisen työn lisääntymisenä.

Osa-aikaisesti työskenteleviä palkansaajia oli viime vuonna 55 000 enemmän kuin edellisvuonna ja 28 000 enemmän kuin vuonna 2019. Osa-aikaisia oli yhteensä 385 000 eli 18 prosenttia kaikista palkansaajista. Osa-aikaisuus perustui tutkimuksessa vastaajan ilmoitukseen.

Naisilla osa-aikainen työ oli yleisempää kuin miehillä. Naisista osa-aikaisia oli 24 ja miehistä 11 prosenttia. Osa-aikatyötä tekevien naisten osuus kasvoi 3,5 ja miesten osuus 0,9 prosenttiyksikköä vuoteen 2020 verrattuna.

Osa-aikatyö oli yleistä nuorimmilla ja vanhimmilla palkansaajilla. 15–24-vuotiaista palkansaajista 46 prosenttia teki osa-aikatyötä, pääosin opiskelun takia. 65–74-vuotiaista palkansaajista osa-aikaisesti taas työskenteli 62 prosenttia.

– Osa-aikaisista 118 000 eli vajaa kolmannes oli kuitenkin sellaisia, jotka olisivat halunneet tehdä kokoaikaista työtä, mutta sitä ei ollut tarjolla. Heistä suurin osa, 81 000, oli naisia, sanoo yliaktuaari Ulla Hannula STATin tiedotteessa.

SAK: Kaksi kolmasosaa haluaisi lyhentää työaikaansa

Osa-aikatyö houkuttelee työntekijöitä, kertoo puolestaan Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK) liittojensa luottamushenkilöille tekemänsä kyselyn perusteella.

Yleisintä halu siirtyä osa-aikaiseksi työntekijäksi on julkisella sektorilla: 78 prosenttia. Vastaava luku teollisuudessa on 59 prosenttia, yksityisellä palvelualalla 66 ja kuljetusalalla 67.

SAK:n työolobarometrin ennakkotietojen mukaan 69 prosenttia työntekijöistä haluaa lyhentää työaikaansa, jos lyhentynyttä työaikaa korvataan edes osittain esimerkiksi palkanmaksussa tai muilla keinoin. Niitä, jotka olisivat valmiita lyhentämään työaikaansa täysin ilman korvaavia toimenpiteitä, on useampi kuin joka kymmenes.

Kyselyyn vastanneista 67 prosenttia kuitenkin kertoo, että osa-aikatyöhön siirtyminen ei ole ollut mahdollista tai se on ollut vain tapauskohtaista.

SAK:laisten alojen luottamushenkilöistä 45 prosenttia on tehnyt paikallisia sopimuksia työajoista. Työnantajat, jotka eivät salli työntekijöiden osa-aikatyötä näiden toiveista huolimatta, tekevät muita useammin paikallisia sopimuksia työaikoihin liittyen.

– Vaikka työajoista sovitaan työpaikoilla paikallisesti, samalla ei juurikaan sovita työntekijöiden mahdollisuudesta halutessaan lyhentää työaikaansa. Tätä mahdollisuutta ei ehkä edes pohdita, sanoo SAK:n työmarkkinapäällikkö Karoliina Huovila tiedotteessa.

Paikallisia työaikasopimuksia tehneistä luottamushenkilöistä 51 prosenttia ilmoittaa, että neuvottelut ovat sujuneet vaihtelevasti tai huonosti. Mitä sallivammin työantaja on suhtautunut työntekijöiden osa-aikatyötä koskeviin toiveisiin, sitä paremmin neuvottelujen kerrotaan sujuneen.

– Usein erityisesti yli 55-vuotiaat työntekijät kertovat halustaan lyhentää työaikaansa jaksamisen varmistamiseksi. Mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin on kuitenkin tärkeää myös nuorille ja perheellisille, Huovila sanoo.

Sopisiko osa-aikatyö sinulle? Voit keskustella aiheesta torstaihin 30.6.2022 kello 23:een asti.

Lue lisää:

Merkkejä laskusuhdanteesta ei näy, vaikka taantumahuolia on: "Työllisyyslukujen perusteella näyttää hyvältä", toteaa alivaltiosihteeri Pylkkänen

Turussa opiskeleva Julia Siimento, 21, säästää enemmän kesätyörahoja elinkustannusten nousun takia – pienikin hinnannousu näkyy opiskelijan arjessa

Suosittelemme