Hyppää sisältöön

Hallintovaliokunta: Itäraja voidaan sulkea kokonaan, turvapaikanhaku voidaan keskittää esimerkiksi Helsinki-Vantaalle

Mahdollisuudella rajoittaa rajanylitystä varaudutaan turvapaikanhakijoita käyttämällä tehtävään hybridivaikuttamiseen.

Sallan raja-asemalla seisovassa kyltissä muistutetaan monella kielellä, että pääsy rajavyöhykkeelle ilman lupaa on kielletty.
Rajaliikenne halutaan tarvittaessa suunnata vain yhteen rajanylityspaikkaan. Kuva: Annu Passoja / Yle
Salla Jantunen
Avaa Yle-sovelluksessa

Eduskunnan hallintovaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä rajavartiolaista. Mietinnössään valiokunta ehdottaa lakiin lisättäväksi mahdollisuuden rajoittaa rajanylitysliikennettä ja keskittää turvapaikan turvapaikkahakemusten vastaanottaminen yhteen tai useampaan rajanylityspaikkaan. Valiokunnan mietintö on yksimielinen.

Valiokunnan pitkäksi venyneessä kokouksessa käsiteltiin rajavartiolain uudistusta. Lain uudistuksen tavoitteena on varautua ja estää Suomen ja vieraan valtion rajoilla tapahtuvaa hybridivaikuttamista.

Rajoilla tapahtuva vihamielinen hybridivaikuttaminen voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että rajalle ohjataan yllättäen suuria määriä turvapaikanhakijoita. Euroopassa viimeksi marraskuussa 2021 Valko-Venäjä marssitti siirtolaisia Puolan ja Valko-Venäjän väliselle rajalle.

Mahdollisuus rajoittaa rajanylitysliikennettä ja turvapaikkahakemusten vastaanottamista koetaan muuttuneessa turvallisuustilanteessa tarpeelliseksi myös Suomessa.

Poliitikot: Selvennystä esitykseen ja selkeä viesti

Valiokunnan puheenjohtaja Riikka Purra (ps.) kertoo Ylelle, että valiokunta halusi selventää hallituksen esityksen pykäliä ja perusteluita rajan sulkemisen ja turvapaikkahakemusten keskittämisen osalta. Valiokunnan mukaan turvapaikkaa on haettava siltä asemalta, johon hakemukset on keskitetty, Purra sanoo.

– Tällaisissa tilanteissa itärajan kautta sen paremmin suljettujen raja-asemien kuin maastorajojenkaan kautta ei voi turvapaikkaa hakea.

– Mikäli kyseessä on yksittäisiä erittäin haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä, kuten lapsia tai vammaisia, heidän osaltaan käytetään tietenkin harkintaa. Näin rajavartijat tekevät tälläkin hetkellä, Purra sanoo.

Valiokunnan tiedotteessa korostetaan, että turvapaikan hakemista voidaan keskittää vain, jos se on välttämätöntä vakavan uhan torjumiseksi.

Hallintovaliokunnan jäsen Eveliina Heinäluoma (sd.) sanoo, että lainmuutoksilla halutaan lähettää selkeä signaali: Suomea ei hybridivaikuttamisen keinoin painosteta.

– Tässä lähtee myös ennaltaehkäisevä viesti siitä, että ei kannata tällaisiin hybridivaikuttamisen toimenpiteisiin edes ryhtyä. Haluamme, että yksikään ihminen ja täysin viaton osapuoli ei joudu Venäjän välineellistämisen uhriksi.

Valiokunta kokousti käytännössä koko päivän. Ensimmäinen kokous aloitettiin jo aamuyhdeksältä, ja julkisuuteen mietinnöstä kerrottiin puoli yhdeksältä illalla.

Heinäluoma arvioi, että hitaus johtuu pikaisesta aikataulusta. Hallitus teki monia esityksiä nopealla aikataululla, jotta muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen pystyttäisiin reagoimaan heti. Heinäluoma sanoo, että on hieno saavutus, että yhteisymmärrys saavutettiin.

Myös valmiuslakiin muutoksia

Samanaikaisesti rajavartiolain uudistusten kanssa käsitellään valmiuslain uudistuksia. Valmiuslakiin ehdotetuin muutoksin annettaisiin Rajavartiolaitokselle mahdollisuus kieltää oikeus oleskella ja liikkua tietyllä paikkakunnalla tai alueella rajan läheisyydessä.

Lakimuutoksia on eduskunnassa käsitelty pikavauhdilla, sillä ne on haluttu valmiiksi ennen eduskunnan kesätaukoa. Istuntokauden alkamista on jo nyt venytetty heinäkuulle. Hallituksen esitystä valmiuslaista käsitellään ensimmäisen kerran ensi viikon maanantaina.

Riikka Purra pitää kansallisen turvallisuuden kannalta tärkeänä, että lakimuutokset saadaan tehtyä ennen kesän istuntotaukoa.

– On äärettömän tärkeää, että Suomi on huolehtinut oman lainsäädäntönsä sellaiseen asentoon, että sillä pystytään tällaiset uudenlaiset turvallisuusuhat estämään ennen kuin ne pääsevät maan rajojen sisäpuolelle.

Puolustusvaliokunta antoi oman mietintönsä valmiuslain muutoksista maanantaina 27. kesäkuuta. Mietinnössään valiokunta piti tarpeellisena, että valmiuslakia muutetaan, mutta halusi vielä laajentaa hybridiuhan määritelmää.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on linjannut, että valmiuslain kiireelliseen hyväksymiseen tarvitaan eduskunnassa viiden kuudesosan enemmistö. Eduskunnan on tarkoitus äänestää lakimuutoksista viikon päästä torstaina.

Juttua päivitetty kello 21.15 Riikka Purran kommenteilla ja kello 21.49 Eveliina Heinäluoman kommenteilla.

Lue lisää:

Suomen varautumista koskevat lait pyritään saamaan voimaan kesän aikana – näin poliittisesti herkät lait rajan turvallisuudesta etenevät

Perustuslakivaliokunta: Suomen itäraja voisi olla mahdollista sulkea poikkeustilanteessa kokonaan, yksi rajanylityspiste pidettävä auki

Hallintovaliokunta vaatii, että laki sallii koko itärajan sulkemisen tarvittaessa

Suosittelemme