Hyppää sisältöön

Lintuselvitykset Korsnäsin merituulivoimapuiston alueella eivät tuoneet yllätyksiä – muuttajat olivat Suomessa pesivää peruslajistoa

Lintuselvitykset ovat osa Korsnäsin merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiin koottavaa tietoa.

En vindkraftverk på land fotograferat underifrån
Korsnäsin merituulivoimapuiston YVA-prosessin arvioidaan käynnistyvän syksyllä. Kuva: Gustaf Antell
Ulla Kuivasmäki
Avaa Yle-sovelluksessa

Lintuselvityksen Korsnäsin merituulivoimapuiston alueella eivät ole tuoneet yllätyksiä.

Metsähallituksen viime vuonna alkaneet lintuselvitykset jatkuivat kevätmuuton seurannalla. Muuton seurannassa ei havaittu tavallisuudesta poikkeavaa. Muuttajat olivat Suomessa pesivää peruslajistoa.

Lintuselvitykset ovat osa Korsnäsin merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiin koottavaa tietoa. YVA-prosessin arvioidaan käynnistyvän syksyllä.

Tänä kesänä lintukartoituksia jatketaan myös lintuatlas-kartoitusten osana. Lintuatlaksessa selvitetään lintulajien pesimäaikainen levinneisyys ja pesimäalueet Suomessa sekä tutkitaan lajien levinneisyyksien muutoksia.

- Kevätkausi alkoi hanhien muutolla vinosti Pohjanlahden yli Tukholma-Vaasa-linjaa pitkin. Hankealueella ei ole monen kilometrin säteellä maata ja kun meri oli vielä jäässä eikä vesille päässyt, seurasimme muuttoa rannalta. Näkyvyys on hyvällä kaukoputkella kuusi-seitsemän kilometriä. Kun jäät lähtivät, pääsimme kauemmas vesialueille, kertoo projektipäällikkö Jouni Kannonlahti Vaasan yliopiston Vebic-tutkimuskeskuksesta.

Seurannassa kirjataan kaikki lajit ja yksilömäärät sekä arvioidaan suunta ja muuttokorkeus.

- Rekisteröimme lentävätkö linnut meren pinnan tuntumassa vai puiden latvojen yläpuolella. Kirjaamme havaintoaineiston sillä tarkkuudella, että siitä on hyötyä arvioitaessa, voivatko linnut törmätä esteisiin, Kannonlahti selvittää.

Muuton seurannassa ei havaittu tavallisuudesta poikkeavaa. Muuttajat olivat Suomessa pesivää peruslajistoa.

Merituulivoimapuiston selvitysalueella, yli 15 kilometrin päässä avomerellä selvitetään myös lepäilevien lintujen määriä. Muuttolinnut lepäilevät matalikkoalueilla, joilla voi sukeltaa ravintoa. Syvemmillä alueilla, joilla on vettä 20–30 metriä, näkyy enää yksittäisiä ohikiitäviä lintuja.

Metsähallituksen toimeksiannosta tehtävät lintukartoitukset merituulivoimapuiston hankealueella jatkuvat syksyllä. Silloin seurataan muuttolintujen reittivalintoja toiseen suuntaan.

Suosittelemme sinulle