Hyppää sisältöön

Stressaantunut puu voi jopa lisätä saasteita, ja siksi näitä puita nyt pussitetaan – yliopisto koettaa selvittää parhaat lajit kaupunkiin

Kaupunkipuiden hiilivetypäästöt kiinnostavat tutkijoita. Pahimmillaan kaupunkipuut saattavat jopa lisätä ilmansaasteita reagoidessaan ilmakehän epäpuhtauksien kanssa. Metsässä tällaista ongelmaa ei ole.

Kaisa Rissanen Helsingin yliopistolta tekee hiilivety mittauksia koivun lehdistä  Helsingin Alppipuistossa
Kaupunkipuiden hiilivetypäästöt kiinnostavat tutkijoita. Pahimmillaan kaupunkipuut saattavat jopa lisätä ilmansaasteita reagoidessaan ilmakehän epäpuhtauksien kanssa.
Paula Tiainen

Helsingissä on saattanut viime päivinä törmätä erikoiseen näkyyn: muovipusseja kaupunkipuihin ripustavaan naiseen.

Helsingin yliopistossa on käynnissä kokeilu, joka pyrkii selvittämään kaupunkipuiden hiilivetypäästöjä. Kasvit tuottavat haihtuvia hiilivetyjä ilmakehään aina, mutta niiden määrä kasvaa esimerkiksi kuivuuden tai hyönteistuhojen takia.

Haihtuvat hiilivedyt ovat kaasuja, jotka reagoivat ilmakehän muiden kaasujen kanssa. Kaupunkiympäristössä puiden ilmakehään vapauttamat hiilivedyt saattavat jopa lisätä ilmansaasteita, kuten otsonia, reagoidessaan liikenteen aiheuttamien typen oksidien kanssa.

Esitimme neljä kysymystä Helsingin yliopiston tutkija Kaisa Rissaselle, joka ahkeroi parhaillaan helsinkiläisten kaupunkipuiden parissa. Hän on myös maa- ja metsätaloustieteiden tohtori.

1. Mikä kaupunkipuiden hiilivetypäästöissä kiinnostaa?

– Kaikki kasvillisuus tuottaa jonkin verran hiilivetyjä, mutta haluamme katsoa, tuottavatko kaupunkipuut enemmän tai erilaisia yhdisteitä kuin esimerkiksi puut luonnon metsässä. Toisaalta nämä hiilivedyt ovat kaasuja, jotka ilmakehään päästessään reagoivat muiden kaasujen kanssa. Normaalioloissa se on luonnollinen osa ilmakehän kemiaa, mutta kaupungissa hiilivedyt voivat reagoida muiden ilmassa olevien kaasujen kanssa, ja siitä voi syntyä lisää saasteita.

2. Miten puiden päästöjä käytännössä mitataan?

– Tärkein osa on laite, jossa on kokoelma pumppuja ja virtausmittareita. Se pystyy tallentamaan myös säätilaa, eli siinä on lämpö-, auringonvalo- ja kosteusmittari. Pussiin suljetun puunoksan ympäriltä vedetään pumpun avulla ilmaa pieniin putkiin, joissa on absorboivaa materiaalia, eli se nappaa nimenomaan nämä hiilivety-yhdisteet. Putket tutkitaan vielä erikseen laboratoriossa kaasukromatografilla. Näin saadaan tieto, mitä oksaa ympäröivässä ilmassa on. Tämän jälkeen tarvitaan vielä jonkin verran laskentaa.

Rissanen haluaa korostaa, että hiilivetyjen tuotto on normaali osa kaiken kasvillisuuden elämää, mutta niiden yhdistyminen esimerkiksi liikenteen tuottamiin epäpuhtauksiin saattaa lisätä ilmansaasteita entisestään. Kuva: Antti Kolppo / Yle

3. Mitä puita juuri nyt tutkitaan?

– Yritän saada mitattua noin 30 puuta, kuusi puuyksilöä viidestä eri lajista. Juuri nyt mitataan Pasilasta Sörnäisiin asti yltävällä alueella. Sieltä valittiin yleisimmät puulajit eli esimerkiksi lehmus ja vaahtera. Puuyksilöt valitaan sen perusteella, että ne ovat päällisin puolin terveitä ja hyväkuntoisia.

4. Miten tuloksia on tarkoitus hyödyntää?

– Testin tulokset saamme raportoitua todennäköisesti alkutalvesta. Tämän pohjalta ehkä pystytään paremmin valitsemaan puulajeja, joita käytetään uusiin istutuksiin tai miettimään kaupunkimetsän hoitomenetelmiä. Etenkin, jos käy ilmi, että joku tietty puulaji on kovin stressaantunut näissä olosuhteissa ja tuottaa paljon näitä hiilivetyjä. Niitä kannattaa ehkä jatkossa välttää, jos on haitallinen vaikutus ilmanlaatuun kaupunkialueella.

Voit keskustella aiheesta 17. heinäkuuta kello 23:een saakka.

Lue seuraavaksi:

Suomessa elää pölyttäjiä, joista emme tiedä juuri mitään – uudella seurannalla kerätään nyt tietoja lajien esiintymisestä ja runsaudesta

Mika Kalakoski seisoo hymyiillen metsän reunassa reppu selässään.
Eloonjäämiskouluttaja Mika Kalakoski näyttää, mitä reppuun kannattaa pakata päiväretkelle.

Voiko ojitusten kuihduttamaa suoluontoa pelastaa? Palasimme 10 vuoden tauon jälkeen Soukonkorpeen, jonka tarina herättää toivoa ja yllättää

Suosittelemme sinulle