Hyppää sisältöön

Villejä tyttöjä, isiä vauvojen kanssa ja kolmen vanhemman perheitä – 5 tapaa, joilla neuvolat huomioivat tasa-arvon

Neuvolan työntekijät saivat uudistetut ohjeet sukupuolten ja erilaisten perhemuotojen tasa-arvoiseen kohtaamiseen.

Oppaan kieli päivittyi nykyaikaan ja mukaan tuli luku perhevapaalainsäädännön uudistuksesta. Kuva: AOP

Neuvolan työntekijöitä opastetaan kohtaamaan erilaisia sukupuolia edustavat perheenjäsenet tasa-arvoisesti. Heitä kannustetaan myös huomioimaan sukupuolten moninaisuus ja erilaiset perhemuodot.

Työntekijät ovat saaneet avukseen oppaan, joka on juuri päivitetty tähän hetkeen. Oppaan ovat julkaisseet sosiaali- ja terveysministeriö, tasa-arvoasiain neuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Se löytyy ilmaiseksi netistä (siirryt toiseen palveluun).

Edellinen opas on seitsemän vuoden takaa. Nyt siihen on lisätty luku perhevapaalainsäädännön uudistutksesta, joka tuli voimaan elokuun alussa.

Lainsäädännön uudistus on samoilla linjoilla oppaan tavoitteiden kanssa. Lakiuudistuksen on tarkoitus lisätä erityisesti isien intoa vanhempainvapaiden käyttöön. Laki huomioi nyt myös aiempaa paremmin erilaiset perhemuodot, kuten etävanhemmat, adoptioperheet ja sateenkaariperheet.

Kovin suuria muutoksia oppaaseen ei kuitenkaan tullut, kertoo projektikoordinaattori Milla Sandt sosiaali- ja terveysministeriöstä.

– Oppaan kieltä on tarkistettu kauttaaltaan. Varsinkin perheiden monimuotoisuuden sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden terminologia on muuttunut jonkin verran. Nyt termistö on ajan tasalla siltäkin osin, Sandt sanoo.

Poimimme oppaasta viisi tapaa, joilla neuvolan työntekijöitä ja perheitä kannustetaan tasa-arvoon.

1. Kohtaa kaikki vanhemmat saman arvoisina

Opas ohjeistaa neuvolan työntekijöitä kohtaamaan kaikki vanhemmat tasapuolisesti sukupuolesta riippumatta. Se saattaa näkyä esimerkiksi tavassa, jolla työntekijä puhuu asiakkailleen.

Neuvolan työntekijä voi tahattomasti kohdella perheenjäseniä eriarvoisesti, jos hän kohdistaa usein puheensa vain äidille ja kommentoi asioita eri tavoin eri sukupuolille. Opas kannustaa työntekijöitä tiedostamaan omat ajattelu- ja toimintatapansa sekä niiden stereotypiat.

Neuvoloissa tulisi oppaan mukaan kiinnittää huomiota isien tukemiseen. Tukea ja rohkaisua vanhemmuuteen kaipaavat etenkin ensimmäistä lastaan odottavien perheiden miehet.

Opas toteaa, että vanhemmat pystyvät huolehtimaan vauvan tarpeista yhtä hyvin sukupuolesta riippumatta.

2. Huomioi perheiden monimuotoisuus

Opas puhuu paljon erilaisista perheistä ja muistuttaa, etteivät kaikki koostu isästä, äidistä ja lapsista. Perheiden monimuotoisuudesta on oppaan mukaan tärkeä olla tietoinen, jotta kaikki vanhemmat ja perheet kohdataan samalla ammattitaidolla.

Perheeseen saattaa esimerkiksi kuulua useampi kuin kaksi aikuista. Opas kannustaa huomioimaan heidät kaikki tasapuolisesti. Perheenjäsenet saattavat joutua eriarvoiseen asemaan neuvolassa vaikkapa, jos kaikille ei ole varattu omaa istuinta vastaanottotilassa.

Opas muistuttaa myös muun muassa eri kulttuuritaustoista tulevista perheistä, adoptioperheistä, sateenkaariperheistä, yksinhuoltajista, uusioperheistä ja vammaisten lasten tai vanhempien perheistä.

Yksinhuoltajuuskin antaa lapselle mahdollisuuden tasapainoiseen kasvuun, opas huomauttaa. Se saattaa olla kuitenkin ainoalle vanhemmalle raskaampaa kuin useamman aikuisen vanhemmuus. Neuvolan työntekijöitä kannustetaankin rohkaisemaan ainoita vanhempia osallistamaan läheisiä aikuisia lapsen hoivaan.

3. Älä oleta sukupuolta tai seksuaalisuutta

Neuvolan työntekijän oletus vanhemman tai lapsen sukupuolesta voi olla väärä, opas huomauttaa. Niin voi käydä myös seksuaalisen suuntautumisen suhteen. Se saattaa näkyä esimerkiksi kielenkäytössä.

Neuvolan työntekijöitä kannustetaan sen vuoksi puhumaan esimerkiksi vanhemmista, kumppaneista tai puolisoista sukupuolittuneiden termien sijaan. He voivat myös puhutella lapsia ja vanhempia heidän omilla nimillään.

Opas kannustaa kysymään, millaisia sanoja paikalla olijat käyttävät itsestään tai miten lapset puhuttelevat vanhempiaan.

4. Pura totuttuja sukupuolirooleja

Lapset muodostavat pienestä pitäen käsityksiä eri sukupuolille sopivista tavoista esimerkiksi sen perusteella, millaisiin leikkeihin heitä ohjataan tai miten he näkevät ihmisten toimivan. Se ylläpitää sukupuolten erilaisia rooleja sukupolvesta toiseen.

Aikuiset voivat kiinnittää huomiota siihen, miten puhuvat eri sukupuolta oleville lapsille, millaisiin leikkeihin kannustavat heitä, mitä värejä ehdottavat heille tai miten lukevat satuja.

Opas kannustaa myös miettimään ja kyseenalaistamaan työnjakoa kotona. Kuka siivoaa, pyykkää, laittaa ruokaa, huoltaa autoa tai tekee korjaustöitä?

Oppaan mukaan on tärkeää kannustaa lasta löytämään häntä kiinnostavat asiat sukupuolirooleihin katsomatta. Lapsi voi osallistua erilaisiin tehtäviin aikuisten kanssa sukupuolesta riippumatta. Näin hän saa kokeilla, mitä ajattelee ja tuntee erilaisista kodin tehtävistä.

5. Huomioi sukupuolten moninaisuus

Sukupuolia on monia, opas huomauttaa. Lapsi saattaa myös olla jotain muuta sukupuolta kuin millaiseksi hänet kehonsa perusteella määritellään. Pienikin lapsi voi tuntea sukupuoliristiriitaa. Tunne voi vahvistua kasvun myötä, jos hän on transsukupuolinen.

Lapsen kokemusta sukupuolesta tulee oppaan mukaan kunnioittaa. Lapsen tulisi saada kokeilla erilaisia sukupuolen ilmaisun tapoja. Esimerkiksi rajuja leikkejä vältteleviä poikia tai niihin hakeutuvia tyttöjä ei pitäisi torjua tai torua. Hän voi niiden myötä paitsi löytää oman identiteettinsä myös ymmärtää moninaisia sukupuolen ilmiöitä.

Lapsen sukupuolen ilmaisun ymmärtäminen ja arvostaminen vaikuttavat myönteisesti aikuisuuteen asti. Suomalaisen tutkimus osoittaa, että jos vanhempien on vaikea hyväksyä käytöstä, joka ei ole tyypillistä lapsen syntymässä määritellylle sukupuolelle, se saattaa lisätä päihteiden käyttöä ja mielenterveyden ongelmia aikuisena.

Voit keskustella aiheesta 13.8. kello 23.00 asti.

Suosittelemme sinulle