Hyppää sisältöön

Ulkomaankauppaministeri Skinnarin halu hylätä Itärata tyrmistyttää Itä-Suomea – “Hämmentävä avaus”, sanoo liikennevaliokunnan puheenjohtaja

Itäisessä Suomessa ei uskota, että hallitus haluaisi keskeyttää jo käynnissä olevan valmistelun. Itäradasta luopumista pidetään Ville Skinnarin omana ajatuksena, ei puolueen linjana.

Ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari seisoo kassi olalla junalaiturilla Tikkurilan asemalla.
Ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) sanoi Ylen haastattelussa torstaina, että hallituksen pitäisi pikaisesti ottaa Itäradan tulevaisuus uudelleen käsittelyyn. Kuva: Markku Tuhkanen / Yle
Antti-Jussi Korhonen,
Riitta Väisänen,
Sanna Savela
Avaa Yle-sovelluksessa

Ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) vaati torstaina Itärata-hankkeen hylkäämistä, koska Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan vuoksi raideliikenne itärajan yli on katkaistu.

Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkisen mielestä keskeytys ei vaikuta raideliikenteen kehittämiseen Suomen sisällä.

– Kun tästä aikanaan keskusteltiin maakuntaliittojen, kaupunkien ja elinkeinoelämän kanssa, päädyttiin nimenomaan kehittämään Itärataa, koska se turvaa parhaiten koko itäisen Suomen yhteydet, sanoo Mäkinen.

Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen työhuoneessaan. Esillä Etelä-Savon uusi kartta, jossa ei enää ole Joroista tai Heinävettä.
Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen sanoo, että koko ratahankkeessa on tavoitteena löytää koko itäistä Suomea tyydyttävä ratkaisu. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Mäkisen itsensä mielestä ei ole mitään syytä, miksi pitkään valmisteltua kokonaisuutta, johon kunnat ovat vahvasti panostaneet, pitäisi arvioida uudestaan. Mäkisen mukaan on kuitenkin maan hallituksen asia, haluaako se muuttaa jo tehtyjä päätöksiä.

– Pidän sitä hyvin epätodennäköisenä. Työ on jo käynnissä, eikä mitään sellaista seikkaa ole tullut esille, että asia pitäisi ottaa uudestaan käsittelyyn.

“Skinnarin oma ajatus, ei puolueen linja”

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen (sd.) pitää Skinnarin avausta itärajan ja Kaakkois-Suomen osalta harmillisena, koska SDP on ollut vahvistamassa Itärata-hanketta.

– Hämmentävä avaus. Tästä ei ole puolueen sisällä keskusteltu. Kyse on ministerin omasta ajattelusta, ei puolueen linjasta, sanoo Kymäläinen.

Suna Kymäläinen ,kansanedustaja seisoo kahvilassa Lappeenrannassa.
Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen (sd.) korostaa, että puoluetoveri Ville Skinnarin halu luopua Itäradasta ei edusta puolueen linjaa. Kuva: Jyrki Ojala / Yle

Mäkisen tavoin Kymäläinen suhtautuu epäilevästi hallitukseen haluun perua jo tehtyjä päätöksiä. Lisäksi Kymäläinen muistuttaa, että liikenne- ja viestintävaliokunta kirjasi talousarvion mietintöön yksimielisesti, että Saimaan kanavaan liittyvien investointien perumisesta vapautuneet rahat tulisi käyttää itäisen Suomen tie- ja raideinvestointeihin.

– Odotusarvo on, että eduskunnan tahtoa noudatetaan, sanoo Kymäläinen.

“Ministeriö jatkaa valmistelua”

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikan mielestä Itäradan merkitys on muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa vain kasvanut.

– Itäradan merkitys on koko maan kilpailukyvyn ja huoltovarmuuden näkökulmasta suuri. Me tarvitsemme myös Itä-Suomeen investointeja.

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka Kouvolan kaupungintalon sisäpihalla.
Kaupunginjohtaja Marita Toikan mielestä Itäradan hyödyt ovat isommat koko itäiselle Suomelle kuin Kouvolan kaupungille. Kuva: Antro Valo / Yle

Toikka sanoo varmistaneensa liikenne- ja viestintäministeriöstä, että Itäradan hankeyhtiön valmistelua viedään eteenpäin. Valtion on suurin omistaja radan hankeyhtiössä ja omistajaa edustaa liikenne- ja viestintäministeriö.

– Koen vahvasti, että tässä (Skinnarin ulostulossa) on kyse yksittäisen kansanedustajan ja ministerin henkilökohtainen näkemys ja kanta.

“Itäradasta hyötyisi koko itäinen Suomi”

Ulkomaankauppaministeri Skinnarin mielestä Itärataa parempi vaihtoehto olisi jatkaa vuonna 2006 valmistunutta Helsinki-Lahti-oikorataa Heinolan kautta Mikkeliin.

Mäkisen mielestä Itä-Suomen edun näkökulmasta Itärataa tai Skinnarin ajamaa Lahti-Mikkeli-rataa ei voi laittaa rinnakkain. Mäkinen toteaa, että Skinnarin esitys hyödyttäisi vain puolta itäisen Suomen alueesta.

Mäkisen mielestä tämänhetkinen suunnitelma rakentaa Itärata Helsingistä lentokentän kautta Porvooseen ja Kouvolaan ottaa sekä Karjalan että Savon radat huomioon.

– Itäradan valmistelussa jo todettiin, että sillä saataisiin laajin mahdollinen vaikutus koko itäiseen Suomeen.

Valmistelussa on ollut vaihtoehtona myös rakentaa rantarata, mutta maakunnissa se torjuttiin.

Suosittelemme