Hyppää sisältöön

Yara aloittaa YVA-menettelyn Siilinjärven kaivoksen laajentamiseksi

Yhtiön Siilinjärven kaivoksen malmivarat riittävät vielä noin viidentoista vuoden ajaksi. Laajennus jatkaisi lannoitevalmistusta Siilinjärvellä 2060 -luvulle.

Yaran Siilinjärvellä sijaitseva valtava kaivos "kuoppa" josta louhitaan kiviainesta, josta saadaan valmistettua lannoitteeseen tarvittavia aineksia.
Yaran Siilinjärven kaivos. Arkistokuva. Kuva: Sami Takkinen / Yle
Keijo Salokangas
Avaa Yle-sovelluksessa

Lannoitevalmistaja Yara on aloittanut ympäristövaikutusten arviointimenettelyn Siilinjärven kaivoksen laajentamiseksi. Yhtiö on jättänyt YVA -ohjelman Pohjois-Savon ely-keskukselle.

YVA -menettely kestää arviolta noin puolitoista vuotta ja sen aikana selvitetään eri toteutusvaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia ympäröivään luontoon, ihmisiin ja yhdyskuntarakenteeseen.

Menettelyn päätyttyä Yara valitsee lupavaiheeseen etenevän toteuttamisvaihtoehdon. Lopullinen päätös kaivostoiminnan jatkamisesta tai lopettamisesta on odotettavissa ensi vuosikymmenen alussa.

Yaran Siilinjärven kaivoksen nykyiset malmivarat riittävät lannoitetuotantoon noin viidentoista vuoden ajan. Sen jälkeen tuotannon jatkuminen vaatii uusien malmivarojen hyödyntämistä sekä uudet läjitysalueet sivukivelle ja rikastushiekalle. Laajennus mahdollistaisi Yaran toiminnan jatkumisen Siilinjärvellä 2060 -luvulle saakka.

Yara järjestää YVA -ohjelmasta yleisötilaisuuden Siilinjärvellä Kuuslahden juhlatalolla keskiviikkona 31. elokuuta kello 17–19.

Suosittelemme sinulle