Hyppää sisältöön

Iijoelle rakennettiin Suomen ensimmäinen väylä, joka mahdollistaa vaelluskalojen poikasten siirtymisen patojen ohi alajuoksulle

Iijoen Haapakoskella avattiin maanantaina Suomen ensimmäinen kalojen alasvaellusreitti. Se mahdollistaa voimalaitoksen yläpuolella kasvaneiden lohen ja taimenen vaelluspoikasten pääsyn alajuoksulle.

Alasvaellusväylä ja siihen liittyvä kiinniottolaite ovat lajissaan ensimmäiset Suomessa. Smoltit ohjataan reitille teräsaidalla, joka johtaa kalat turbiinien ohi Kuva: Risto Degerman / Yle

Iijoella Haapakoskella rakennettu lohen ja taimenen vaelluspoikasten eli smolttien alasvaellusväylä ja siihen liittyvä kiinniottolaite. Ne ovat lajissaan ensimmäiset Suomessa. Perinteisesti kalaväyliä on rakennettu, jotta merestä jokiin nousevat emokalat pääsevät voimaloiden ohi yläjuoksulle kutupaikoille.

Nousua on pitkään autettu myös siirtämällä kaloja patojen ohi.

Haapakosken alasvaellusreitin rakentamista edelsi pitkä tutkimusjakso, jossa selvitettiin muun muassa kalojen käyttäytymistä patojen yläpuolella. Tutkimusten mukaan yläjuoksulla syntyneet kalat eivät yleensä käytä samaa reittiä matkallaan merelle, minkä takia merelle pääsyä varten tarvitaan smolteille oma reitti.

Nyt käyttöön otettu reitti on osa laajaa Iijoen vaelluskalahanketta, jossa on parin vuoden ajan rakennettu vaellusväylää sekä toteutettu Haapakoskella kalojen pienpoikasten istutusohjelmaa. Vastaavasti nousukaloja on autettu nousemaan patojen ohi yläjuoksulle.

Reitti on osa laajaa Iijoen vaelluskalahanketta. Smoltit vapautuvat alajuoksulle putkestä, joka on rakennettu entisen tukinuittorännin paikalle. Kuva: Risto Degerman / Yle

Tähän saakka voimalaitosten padot ovat käytännössä estäneet poikasten pääsyn kohti merta, mutta nyt käyttöön otetulla reitillä pyritään parantamaan vaelluskalojen elinolosuhteita ja palauttamaan vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä virtavesissä.

Käytännössä Haapakosken uusi reitti on pilotti, josta saatavia kokemuksia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös muiden patojen kohdalla, kertoo luonnonvarakeskuksen tutkija Riina Huusko.

Iijoellakin kaloja joudutaan vielä vuosien ajan siirtämään kaloja muiden voimaloiden ohi siirtokuljetuksina ennen kuin niihin saadaan vastaavanlaiset reitit.

PVO Vesivoiman toimitusjohtaja Jani Pulli sanoo, että joen voimalat omistava PVO Vesivoima on valmis reittien rakentamiseen tulevaisuudessa. Hänen mukaansa seuraava iso hanke Iijoella on alimman eli Raassakan voimalan yhteyteen suunnitellun kalatien rakentaminen.

Nyt toteutunutta smolttien reittihanketta ovat toteuttaneet PVO-Vesivoima Oy, ELY-keskus, maa- ja metsätalousministeriö, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Iijoen kalatalousalue, Metsähallitus sekä Iijoen alueen kunnat.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2,2 miljoonaa.

Suosittelemme sinulle