Hyppää sisältöön

Pitkäjänteisestä työstä valtakunnallinen tunnustus Alavudenjärven kunnostajille

Kunnostuksilla on saatu kohotettua vesistön virkistysarvoa, parannettua veden laatua ja lisättyä luonnon monimuotoisuutta.

Näkymiä Alavudenjärvelle näköalatornista. Kuva: Mirva Ekman / Yle

Projektipäällikkö Timo Rintalalle ja Alavuden kaupungille on myönnetty Vuoden vesistökunnostaja -palkinto esimerkillisestä ja pitkäjänteisestä työstä vesistöjen suojelun hyväksi.

Palkinto tuli Alavudenjärven eli Kirkkojärven ja sen lähivesistöjen kunnostustöistä. Kunnostuksilla on saatu kohotettua vesistöjen virkistysarvoa, parannettua veden laatua ja lisättyä luonnon monimuotoisuutta.

Palkintoperusteissa todetaan, että työ on ollut pitkäjänteistä ja kunnostuksia on tehty yhteistyössä maanomistajien, yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Tietoa ja virkistystä

Suomen ympäristökeskus kertoo tiedotteessaan, että järven virkistyskäyttöarvot ovat parantuneet rantapuskien raivauksen, vesikasvillisuuden niiton ja vesikasvien juurakoiden poistamisen sekä ruoppausten avulla.

Järven ympäri on rakennettu neljän kilometrin mittainen esteetön kävelyreitti sekä virkistys- ja retkeilyrakenteita.

– Pahajoen luusuaan sijoittuvalla havainnepolulla on kaupunkilaisille ja koululaisille tarjolla tietoa vesiensuojelukosteikon toiminnasta. Pörriäispuisto muistuttaa pölyttäjien tärkeydestä ja linnunpönttöpuistossa on koteja kymmenille linnuille, Suomen ympäristökeskus jatkaa tiedotteessaan.

Alavudenjärven kosteikon kasvillisuuden kasvua hillitsevät lampaat. Projektipäällikkö Timo Rintala silittää lauman johtajaa. Kuva: Antti Kettumäki / Yle

Järvestä on nuotattu tonneittain lahnaa

Virkistysarvojen lisäksi veden laatu on parantunut.

– Timo Rintalan johdolla on Alavudenjärven valuma-alueella rakennettu kosteikkojen ja saostusaltaiden lisäksi bioreaktoreita eli puuhakkeesta tehtyjä vesiensuojelurakenteita, jotka poistavat valumavesistä erityisesti typpeä.

Alavudenjärvestä on poistettu ravinteita myös hoitokalastuksin: järvestä on nuotattu liki 18 000 kiloa kalaa, pääosin lahnaa.

Vesistökunnostustoimet jatkuvat Alavudella, sillä Suomen ympäristökeskuksen mukaan Alavudenjärveen laskevan Pahajoen varrelle suunnitellaan lisää vesiensuojelukosteikoita ja bioreaktoreita. Kaupunki poistaa joesta myös kalojen nousuesteitä.

Vuosittain jaettava palkinto

Valtakunnallinen tunnustus jaettiin eilen Kokkolassa vesistökunnostusverkoston vuosiseminaarissa. Samalla maisema-arkkitehti, vaelluskalojen elinolosuhteiden edistäjä Jukka Jormola Vantaalta palkittiin elämäntyöpalkinnolla.

Vuoden vesistökunnostaja -palkinto jaettiin nyt kymmenettä kertaa.

– Vesiensuojelutyöhön tarvitaan ihmisiä, organisaatioita ja kuntia, jotka tarttuvat toimeen, pitävät toimintaa yllä pitkäjänteisesti omaan visioonsa uskoen, ja nostavat vesistöjen hoidon korkealle tärkeysjärjestyksessä, painotti ympäristöministeriön erityisasiantuntija Jenni Jäänheimo palkintopuheessaan.

Palkinnonsaajan valitsee vuosittain vaihtuva raati, jossa tänä vuonna olivat mukana Suomen ympäristökeskus, Metsähallituksen luontopalvelut, Kokkolan kaupunki, Pohjanmaan Vesi ja ympäristö ry ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lue myös:

Jo valmistunut kosteikko ehkäisee tehokkaasti ravinteiden valumista Alavudenjärveen – ensi talvena jatketaan massiivisella ruoppaamisella

Alavudenjärveä uhkasi rehevöityminen – järveä on kunnostettu nyt kahden vuoden ajan

Suosittelemme sinulle