Hyppää sisältöön

"Omistan metsää, jonka toivon muuttuvan ikimetsäksi silloin, kun itse kasvan jo horsmaa"

Uudet metsänomistajat kuten Anu Åberg haluavat metsästään usein muuta kuin taloudellista hyötyä.

Metsänomistajille kerrottiin Lohjalla pidetyssä koulutustilaisuudessa, miten luonnon monimuotoisuutta pystyy edistämään riistatiheiköillä ja muilla keinoilla.

Kirkniemen kartanon mailla luonto on rehevää ja siellä on myös suojeltuja pähkinäpensaslehtoja.

Jos metsää ei hakata, sen voi suojella kokonaan tai esimerkiksi 10 vuodeksi. Silloin metsässä pitää olla myös runsaasti lahopuuta. Suojeltuakin metsää pitää silti hoitaa sovitulla tavalla.

Vapaaehtoinen suojelu kiinnostaa monia. Myös taimikoiden hoito ja hiilensidonta.

Riikka Otsamo, metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvoja, Metsäkeskus

Iso raita on harvinainen metsän puiden joukossa. Keväällä pölyttäjät löytävät ravintoa sen kukinnoista, siksi raita on hyvä säästää hakkuilta.

Oikea-aikaisuus on avainsana, kun taimikoita istutetaan tai raivataan ja muutenkin metsänhoidossa.

Matti Hakkarainen, metsäasiantuntija, MetsäGroup

Matti Hakkarainen hoitaa Kirkniemen alueen metsiä. Hän esittelee kuusitaimikkoa, josta osa on hoidettu ja toinen puoli jätetty pusikoitumaan.

Jatkuvapeitteinen metsänkasvatus kiinnostaa, mutta joka paikassa se ei onnistu helposti

Lohjalaista Jari Auvista miellyttää luonnon ja metsänhoidon yhdistäminen. Hän haluaisi itse kasvattaa metsänsä niin, että se pysyy monimuotoisena.

Enemmänkin virkistyskäyttöä ja ylipäänsä semmoista metsän ja metsäluonnon säilyttämistä.

Esa Välimäki, perintömetsä Lapualla, Vihti

Oma virkistyskäyttö, ehkä suojelua jos metsäni osa niin vaatii. Ei talousmetsää, ehkä omat polttopuut voin ottaa.

Anri Suutarinen, tuore metsänomistaja, Lohja

Vanhemmiltani jäi metsiä ja niin minusta tuli metsänomistaja niinkuin monelle käy.

Anu Åberg, metsää Tuusulassa, asuu Naantalissa

Suomessa on Luonnonvarakeskuksen mukaan noin 632 000 vähintään kahden metsähehtaarin omistajaa. Yksin tai puolison kanssa metsää omistaa 319 000 henkilöä, 26% kuolinpesien kautta.

Yksityishenkilöt omistavat 10,5 miljoonaa hehtaaria eli noin 60% Suomen metsämaasta. Valtio omistaa noin neljä miljoonaa hehtaaria. Muita metsänomistajia ovat osakeyhtiöt, kunnat, seurakunnat ja yhteismetsät. Forest.fi-palvelun mukaan noin joka neljäs metsätilan hoidosta vastaava on nainen. Lähde: www.mhy.fi/metsatietoa

Tekijät

toimittaja, stillkuvausMarkku Sandell
videokuvausAntti Lähteenmäki