Hyppää sisältöön

Kaivoslaki uudistuu: kunta voi jatkossa estää kaivoksen alueellaan, malminetsintä luonnonpuistoissa kielletään

Lakimuutoksen oli määrä valmistua jo toissa vuonna, mutta hallituspuolueet kiistelivät uudistuksesta pitkään. Hallituspuolueista esitystä kommentointiin heti tuoreeltaan ristiriitaisesti.

Terrafame_talousaihe_kuva1
Kaivoslain uudistuksen tavoitteena on parantaa kaivosten ympäristönsuojelun tasoa. Terrafamen kaivos Sotkamossa aiheutti viime vuosikymmenellä vakavaa ympäristön pilaantumista. Arkistokuva Terrafamen kaivokselta. Kuva: Pasi Peiponen
Petteri Lindholm

Hallitus sai viimein valmiiksi esityksensä kaivoslain uudistuksesta.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) nimeää lakimuutoksen tärkeimpiin kohtiin paikallisen päätösvallan lisäämisen ja tiukennukset malminetsintään.

– Malmietsintälupa ei jatkossa koske kansallis- ja luonnonpuistoja, Lintilä sanoo.

Kokonaan malminetsintä kiellettäisiin kansallis- ja luonnonpuistoissa. Muilla valtion luonnonsuojelualueilla malminetsinnän ehtoja taas tiukennetaan.

Kuntapäättäjät saavat jatkossa määrätä kaivoksien perustamisesta kunnan alueelle.

Nykyisin kunnalla ei ole päätösvaltaa siihen, tuleeko sen alueelle kaivosta. Asiasta päätetään tällä hetkellä maakuntakaavassa.

– Jatkossa kuntakaava on edellytyksenä, että voi antaa kaivosluvan, sanoo johtava asiantuntija Eeva-Maija Puheloinen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Käytännössä päättäjinä kaivosten kaavoituksesta ovat jatkossa siis kunnanvaltuustot. Kuntalaisten tiedonsaantia taas ehdotetaan parannettavaksi niin, että kaivosten olisi pidettävä vuosittain avoimia yleisötilaisuuksia.

Puheloinen sanoo, että uusi laki huomioisi paremmin myös kaivosten muille elinkeinoille aiheuttamia haittoja.

– Jatkossa annettaisiin lupamääräyksiä muille elinkeinoille aiheutuvien haittojen vähentämiseksi.

Hallituspuolueet yhä erimielisiä

Lakimuutoksen piti alunperin valmistua jo toissa vuonna, mutta hallituspuolueet ovat kiistelleet etenkin uudistuksen ympäristölinjauksista.

Elinkeinoministeri Lintilä sanoo, että hallitus hyväksyi lakiesityksen yksimielisesti. Hallituspuolueista lakiesitystä kommentointiin kuitenkin tuoreeltaan ristiriitaisesti.

Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi kertoo, että keskusta on tyytyväinen kaivoslakiin esitettyihin muutoksiin.

Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen taas sanoo, että lakiin on tulossa vain "pieniä korjauksia", mutta että isot ongelmat jäävät korjaamatta.

– Laissa ei ole esimerkiksi ole huomioitu geopoliittisia riskejä. Mikä tahansa yhtiö voi edelleen varata Suomen maaperästä käytännössä lähes minkä tahansa alueen.

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL katsoo, ettei lakiuudistus juuri parantaisi ympäristönsuojelun tasoa. Liitto vaatii, että seuraavan hallituksen tulisi tehdä kaivoslain kokonaisuudistus, jossa huomioitaisiin paremmin luonnonsuojelun näkökohdat ja maanomistajien omaisuudensuoja.

– Kaivoslain osittaisuudistus on kuitenkin pieni askel oikeaan suuntaan, ja hallituksen esitys tulisi hyväksyä eduskunnassa, etteivät uudistuksella saavutetut hyödyt valu kokonaan hukkaan, SLL:n ympäristöjuristi Matti Kattainen sanoo.

Varaussääntelyä tiukennetaan

Hallitus esittää kiristyksiä myös kaivosvarausten sääntelyyn.

Kaivosvaraus tarkoittaa etuoikeutta, jonka varauksen tekijä saa varaamansa alueen kartoittamiseen ja siellä tehtävään malminetsintään. Käytännössä se on tapa estää kilpailijoita pääsemästä samalle apajalle.

Lakiesityksessä varausoikeuden kestoa lyhennettäisiin. Lisäksi käyttöön otettaisiin veroluontoinen maksu, jota varauksentekijän pitää maksaa varaamastaan alueesta. Tavoite on, että varauksia ei tehtäisi tarpeettoman suurelle alueelle.

Ympäristönsuojelua parannettaisiin esimerkiksi tiukemmilla maisemointivaatimuksilla ja tiukentamalla luonnon monimuotoisuutta koskevia ehtoja lupaharkinnassa. Tiukennuksia olisi luvassa myös vakuussääntelyyn, jolla kaivoksia velvoitetaan varautumaan ympäristöongelmiin.

Lue lisää:

Kaikista Lapin metallikaivoksista vuotaa ympäristöön myrkkyä, sanoo asiantuntija – alan etujärjestö kertoo kaivosten toimivan lain mukaan

Lainsäädännön arviointineuvosto: kaivoslain lakiluonnos on epäselvä ja vaatii korjaamista

Suosittelemme sinulle