Hyppää sisältöön

Aleksis Salusjärven kolumni: Lasten asuttaminen kodin ulkopuolelle on massiivinen ongelma

Kun lapsi sijoitetaan kodin ulkopuolelle, hän on todennäköisesti aikuisuuden kynnyksellä muita heikommassa asemassa kaikilla elämänalueilla, kirjoittaa Salusjärvi.

Aleksis Salusjärvi, Helsinki, 9.10.2018
Aleksis SalusjärviLukutaidon lapiomies

Noin 18 000 lasta elää tällä hetkellä sijoitettuna kodin ulkopuolelle lastensuojelulaitoksiin tai sijaisperheisiin. Se on suunnaton määrä.

Monelle tuntemalleni huostaanotetulle sijoituspäätöksestä on tullut elämän ydinpettymys, joka on synnyttänyt turvattomuuden tunteen loppuelämäksi.

Lapsille ja nuorille annettava vaativa psykiatrinen hoito on vähentynyt koko 2000-luvun. Samaan aikaan sijoitukset kodin ulkopuolelle ovat kasvaneet. 

Kun tapaan eri ikäisiä päihdeongelmaisia, moni heistä kertoo elämän murenneen käsiin juuri huostaanottopäätöksen myötä. Elämään astui jatkuva epävarmuus omasta tulevaisuudesta. Näitä kertomuksia olen kuullut niin vankiloissa kuin päihdeongelmaisten päiväkeskuksissa.

Lastensuojelun parissa työskentelevät ovat jo usean vuoden ajan kertoneet, että huostaanotettujen lasten kunto on vuosi vuodelta heikompi. Kun vielä kymmenisen vuotta sitten nuorten kanssa saattoi tehdä päiväretkiä ja he toimivat melko itsenäisesti, nykyinen tilanne on olennaisesti heikompi.

Osa nuorista ei pysty toimimaan valvomattomissa olosuhteissa juuri lainkaan, sillä päihde- ja mielenterveysongelmat estävät heiltä normaalin elämän.

On tyypillistä, että sijoituspaikkoja on samalle lapselle useita, jopa tusinoittain. Heistä tulee elämän kiertolaisia, samaan tapaan kuin huutolaislapsista sata vuotta sitten. Tuolloin kodittomista lapsista käytiin käänteistä huutokauppaa, jossa vähiten tarjonnut otti lapsen elättääkseen. Huutolaisena kasvanut Lempi Gröndahl typisti lapsuutensa takavuosien haastattelussa sanoilla: "Ankara kohtelu, hellyyden puute ja häpeä".

Lastensuojelumarkkinat Suomessa ovat paisuneet miljardiin euroon huostaanottojen määrän noustua hurjaa vauhtia.

Hyvin samankaltaisia ovat monet nykyiset kertomukset huostaanotettujen laitosajasta. Myös kulukuri noudattaa vanhaa logiikkaa, kun kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset tuottavat pääomaa kauppaa käyville yrityksille. Lastensuojelulaitoksista lähes kaikki ovat yksityisomistuksessa.

Kun kunnat ovat ulkoistaneet lastensuojelun asumisyksiköitä, mukaan ovat tulleet tarjouskilpailut. Markkinoiden logiikka tuottaa keskitettyjä palveluita ja ylikansallisia konserneja.

Mitä huonommin suomalaiset lapset voivat, sitä suurempi rooli ulkomaisilla suuryrityksillä on lastemme kasvatuksessa.

Bisnes on mittaluokaltaan massiivista. Lastensuojelumarkkinat Suomessa ovat paisuneet miljardiin euroon huostaanottojen määrän noustua hurjaa vauhtia.

Lasten sijaishuollon valvonta ei ole pysynyt kehityksen perässä. Tuoreen selvityksen mukaan kellään ei ole tarkkaa tietoa siitä, mitä huostaanotetuille lapsille kuuluu.

Vuosi sitten laaja tutkimus paljasti, että sijoitetut lapset ovat aikuisuuden kynnyksellä muuhun väestöön verrattuna heikommassa asemassa kaikilla elämänalueilla. Mielenterveysongelmat, sosiaalinen ja taloudellinen osattomuus, väkivallan uhriksi joutuminen, rikollisuus, itsetuhoisuus ja kuolleisuus ovat korostuneita ongelmia.

Syykin on melko selvä: Aika on vihollinen ongelmiin ajautuneelle nuorelle. Kun matalan kynnyksen palveluita ei ole riittävästi, ongelmat kasvavat hallitsemattomiksi, minkä seurauksena nuoren elämä kriisiytyy lopullisesti. On syntynyt noidankehä, joka ruokkii itseään.

Ongelman hoitamisen hintalappu nousee niin ikään jyrkästi, kun sijoitetun lapsen tukitoimien järeyttä lisätään. Ja lopputuloksena on silti usein tappio.

Ongelman syiden hoitamisen sijaan on jo pitkään ollut maan tapana huolehtia oireista. Lapsille ja nuorille annettava vaativa psykiatrinen hoito on vähentynyt koko 2000-luvun. Samaan aikaan sijoitukset kodin ulkopuolelle ovat kasvaneet.

Pelkästään mielenterveyspalveluilla voitaisiin ehkäistä 2 000 huostaanottoa vuosittain. Lisäksi lasten päihdeongelmien hoitoon ei ole mitään kunnollista ratkaisua. Lastensuojelulaitoksista on vain tehty loppusijoituspaikka hankalille tapauksille.

On vaikea käsittää, miksi käytämme satumaisen omaisuuden ulkomaisten yritysten toimintaan, kun voisimme yksinkertaisesti tukea samalla rahalla nuoria itseään. Tällaiset ehdotukset ovat kuitenkin olleet tuuleen huutamista.

Huostaanotoista on tehty yleisratkaisu lasten ongelmiin. Se on kallista ja tehotonta, ja sadan vuoden kuluttua näitä nuoria muistellaan meidän aikamme huutolaislapsina.

Aleksis Salusjärvi

Kirjoittaja on helsinkiläinen lukutaidon lapiomies, joka työskentelee hankaluuksiin ajautuneiden nuorten ja aikuisten parissa.

Kolumnista voi keskustella 16.9. klo 23.00 saakka.

Suosittelemme