Hyppää sisältöön

Some pursuaa englantia, mutta ysiluokkalaisten kielitaito heikentyi – Tämän takia asiantuntija ei ole huolissaan

Eteläsuomalaiset oppilaat pärjäsivät muita paremmin Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arvioinnissa.

Jyväskylän Viitaniemen yläkoulun 9. luokan oppilaat Olavi Pellinen, Liina Taskinen ja Venla Nummelin kertovat osaavansa hyvin englantia. Kuuntele jutusta heidän mietteitään englannin opiskelusta. Kuva: Arvo Vuorela / Yle
Greta Virranniemi,
Arvo Vuorela

Yhdeksäsluokkalaisten englannin kielen taito on heikentynyt vajaassa vuosikymmenessä, vaikka kieli näkyy ja kuuluu koulun ulkopuolella sosiaalisessa mediassa, musiikissa, videoklipeissä ja elokuvissa. Asia selviää Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin arvioinnista.

– Vaikka oppilaat käyttävät englantia vapaa-ajallaan ja siten kokevat englannin kielen taitonsa hyväksi, vapaa-ajan kielenkäyttötavat eroavat usein opinnoissa ja myöhemmin työelämässä vastaantulevista tilanteista, sanoo dosentti Katja Mäntylä Jyväskylän yliopistosta tiedotteessa.

Perusopetuksesta jatko-opintoihin siirtyvien oppilaiden englannin kielen taito on nyt tyydyttävää.

Enemmistö oppilaista sai luetun ymmärtämisestä kouluarvosanan 8, puhumisesta ja kuullun ymmärtämisestä 7 ja kirjoittamisesta 6. Lähes kolmannes kaikki neljä osataitoa tehneistä ei yltänyt hyvään osaamiseen missään niistä.

Kahdeksan vuotta sitten yli puolet oppilaista sai kaikista osa-alueista vähintään kouluarvosanan 8.

Karvi arvioi yhdeksäsluokkalaisten A-englannin oppimistuloksia maaliskuussa 2021. Osa oppilaisa oli silloin etäopetuksessa. Edellisen kerran se tutki asiaa 2013.

Korona-aika vähensi englannin kielen käyttöä

Tulokset yllättivät Karvin johtavan arviointiasiantuntijan Marita Härmälän, mutta hän ei ole huolissaan.

– En haluaisi tehdä hirveän dramaattisia johtopäätöksiä osaamisen heikentymisestä. Siihen vaikuttavat hyvin monet tekijät, hän toteaa.

Härmälä arvelee, että tuloksia laski arviointi keskellä koronapandemiaa, mikä saattoi heikentää sekä oppilaiden että opettajien osallistumismotivaatiota.

Korona-ajan etäopetus on hänen mukaansa vaikeuttanut etenkin heikoimpien oppilaiden tukemista sekä vähentänyt paritehtäviä ja vuorovaikutusta opettajan ja oppilaan välillä.

– Rajoitukset ovat voineet vaikuttaa myös oppilaiden englannin kielen käyttöön. He eivät ole voineet matkustella eivätkä ehkä tavata kavereita kasvokkain, Härmälä pohtii.

Lisäksi tulosten vertailua edelliseen arviointiin hankaloittaa hänen mukaansa erilainen toteutustapa. Arviointi oli nyt digitaalinen, kun vuonna 2013 oppilaat tekivät tehtävät kynällä ja paperilla.

Härmälä toivoo, että arviointi tehtäisiin uudelleen muutaman vuoden päästä.

Kaupunkien oppilaat menestyvät maaseudun asukkaita paremmin

Etelä-Suomen oppilaat menestyivät kaikissa osataidoissa muita paremmin. Lisäksi kaupunkikoulujen oppilaat osasivat kieltä paremmin kuin taajamien ja maaseudun asukkaat.

– Pääkaupunkiseudun kouluissa ja luokissa on eri taustoista ja kulttuureista tulevia oppilaita. Lisäksi oppilailla on enemmän mahdollisuuksia käyttää englantia koulun ulkopuolellakin, Härmälä sanoo.

Myös jatko-opintosuunnitelmat olivat selkeästi yhteydessä kielitaitoon. Lukioon aikovien taidot olivat parempia kuin ammatilliseen koulutukseen suuntaavien.

Härmälän mielestä se on huolestuttavaa.

– Ammatilliseen koulutukseen hakevia oppilaita pitäisi tukea, ettei jo yläkoulun aikana tule eriytymistä jatko-opintojen mukaan.

Oppilaat saavat erilaisia arvosanoja samasta osaamisesta

Koulut antavat Karvin mukaan samasta osaamisesta erilaisia arvosanoja. Saman tuloksen arvioinnissa saaneiden oppilaiden arvosanat olivat varsin erilaisia eri kouluissa. Eroja oli erityisesti puhumistehtävissä.

Karvi arvioi kuitenkin vain osaa opetussuunnitelman sisällöstä, ja esimerkiksi tuntityöskentelyn osuus arvosanasta jäi arvioinnin ulkopuolelle.

Lisäksi kaikilla kouluilla ei vieläkään ollut kielten opiskelussa tarvittavia laitteita, kuten kuulokkeita ja mikrofoneja.

Härmälän mielestä opettajille tulisi nyt kehittää malliarviointi- ja tukimateriaalia, jotta he voisivat arvioida oppilaita samoin perustein kaikissa kouluissa.

– Lisäksi oppilaiden puhumisrohkeutta tulisi lisätä, koska aika moni pelkäsi edelleen puhumistehtäviä.

Voit keskustella aiheesta 15.9. kello 23.00 asti.

Suosittelemme sinulle