Hyppää sisältöön

Rautavaaran monitoimitalon ilmanvaihtoremontista tuli sekava vyyhti – virallista päätöstä ei tehty, virkamies hyväksyi urakan ilman valtuuksia

Rautavaaran elinvoimajohtaja hyväksyi ilmanvaihtoremontin urakkatarjouksen kuukausia ennen kuin se tuli kunnanhallituksen käsittelyyn.

Rautavaaralla on jouduttu selvittelemään, millä valtuuksilla ja milloin monitoimitalon urakka on tilattu. Kuvassa Rautavaaran kunnantalo. Kuva: Minna Keinänen / Yle

Rautavaaralla on ilmennyt epäselvyyksiä osittain toteutetun monitoimitalon ilmanvaihtojärjestelmän peruskorjauksen tilaamisessa. Asiaan liittyy sekä sekavaa päätöksentekoa että erikoista virkamiestoimintaa.

Kunnanhallitus hyväksyi joulukuussa 2019 hankkeen aloittamisen ja töiden kilpailuttamisen. Tämän jälkeen kunta kilpailutti ilmanvaihdon konehuoneen laajennuksen tekniset työt, mutta hankinta keskeytettiin maaliskuussa 2020, koska hanke ylitti valtuuston myöntämän määrärahan.

Elinvoimalautakunta käsitteli toukokuussa 2020 asiaa uudelleen. Suunnitelmia oli muutettu niin, että iv-konehuonetta ei tarvitse laajentaa. Lautakunta esitti kunnanhallitukselle, että se hyväksyy saadun 125 000 euron arvoisen lisätyötarjouksen koneiden vaihtamisesta. Kunnanvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2020 hankkeelle lisämäärärahan.

Inhimillisen virheen takia elinvoimalautakunnan esitystä peruskorjauksen aloittamisesta suorahankintana ja saadun lisätyötarjouksen hyväksymistä ei koskaan käsitelty kunnanhallituksessa. Tästä syystä asianmukaista hankintapäätöstä ei tehty, vaikka sille oli määräraha olemassa.

Elinvoimajohtaja hyväksyi yrityksen tarjouksen ilman valtuuksia

Sen sijaan lisätyöt hyväksyi heinäkuussa 2020 elinvoimajohtaja, vaikka päätösvalta olisi kuulunut kunnanhallitukselle. Hankkeen toteuttaminen kuitenkin jatkui viranhaltijapäätöksen pohjalta, vaikka hankkeelta puuttui kunnanhallituksen hankintapäätös. Hankkeen suunnittelun toteuttaminen siirtyi lisätyötarjouksen tehneelle yritykselle.

Vuonna 2021 hanke oli pysähdyksissä henkilöstövaihdosten takia, kunnan elinvoimajohtaja vaihtui. Hankintapäätösten puuttuminen todettiin henkilöstövaihdosten jälkeen.

Silloin selvisi myös, että aiempi elinvoimajohtaja oli hyväksynyt jo huomattavasti aiemmin, kesäkuussa 2019 päivätyn Caverion Oy:n urakkatarjouksen, joka piti sisällään muun muassa ilmanvaihtokoneiden toimituksen ja asennuksen. Urakan kokonaissumma oli runsaat 300 000 euroa. Hanketta oli viety eteenpäin tämän sopimuksen mukaan, vaikka elinvoimalautakunta käsitteli saatua tarjousta vasta lähes vuotta myöhemmin, toukokuussa 2020.

Urakkatarjouksella ei ollut toimivaltaisen elimen hyväksyntää tai hankintapäätöstä, koska lautakunta käsitteli asiaa vasta seuraavana keväänä.

Kunnalle ei aiheudu sotkusta taloudellista vahinkoa

Rautavaaran kunnanhallitus päätti maanantaina 12. syyskuuta 2022 korjata virheellisen hankintamenettelyn itseoikaisuna. Kesäkuussa 2019 solmittu hankintasopimus sekä huhtikuussa 2020 päivätty lisätyötarjous urakoitsijan kanssa päättyy. Urakan toteuttamatta oleva osa kilpailutetaan, kuten se olisi pitänyt kilpailuttaa.

Tähän mennessä työmaalle on toimitettu ilmanvaihtokoneet, asennettu aurinkovoimala sekä tehty urakkakilpailutuksen suunnitelmat. Kunta on sopinut urakoitsijan kanssa, että hankintasopimus voidaan päättää riidatta, kun kunta hyväksyy tähän mennessä aiheutuneet kustannukset, 247 000 euroa. Siitä laskuttamatta on vielä runsaat 200 000 euroa.

Urakoitsijan arvion mukaan urakka on toteutunut likimain budjetoidun mukaisesti ja loppuosa on mahdollista tehdä alkuperäisen kustannusarvion mukaisesti. Tästä syystä kunnanhallitus toteaa, että kunnalle aiheutunutta vahinkoa on vaikea osoittaa ja sitä voidaan pitää vähäisenä.

Suosittelemme sinulle