Hyppää sisältöön

Lääkärit kertovat, kuinka HUS ja Apotti yrittävät hiljentää parjatun tietojärjestelmän arvostelun – HUS: "Ei aikuisten oikeasti mahdollista"

Useat lääkärit ovat joutuneet puhutteluun kirjoitettuaan Apotista somessa. Osa heistä ei uskalla allekirjoittaa Valviralle tehtyä kantelua, koska pelkää siitä aiheutuvia seurauksia.

Useat lääkärit ovat kertoneet Ylelle, kuinka tietojärjestelmä Apotin arvostelemista on yritetty vaientaa. Kuva: Yle Areena
Vesa Marttinen
Avaa Yle-sovelluksessa

Useat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kertovat Ylelle, kuinka Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) sekä Apotti-yhtiö pyrkivät rajoittamaan asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apottiin liittyvää kriittistä keskustelua.

Pääosin lääkäreiltä kerätyt kertomukset ja kommentit liittyvät puhutteluihin, tiukkoihin ohjeisiin, joiden mukaan Apottia ei saa kritisoida, sekä pelon ilmapiiriin, jonka vuoksi monet ovat pysyneet hiljaa.

Apotin vaikea käytettävyys, hukkuvat potilastiedot ja järjestelmään liittyvät vaaratilanteet ovat nousseet kesän ja alkusyksyn aikana jälleen julkiseen keskusteluun yli 600 lääkärin allekirjoittaman kantelun myötä.

Yle Uutisten tietoon on tullut useita tapauksia, joissa työntekijät eivät ole uskaltaneet allekirjoittaa Apotin ongelmiin liittyvää Valviralle tehtyä kantelua, koska pelkäävät siitä koituvia seurauksia. Juttua varten on haastateltu kuutta sote-alan ammattilaista.

Tapausten kertojat eivät halua esiintyä jutussa nimillään, koska julkisuus voisi tuoda lisää ongelmia työantajan ja työntekijän välille. He kokevat asian julkisen käsittelyn kuitenkin tärkeäksi.

Heidän henkilöllisyytensä on Ylen tiedossa, ja tarinoiden paikkansapitävyys on pyritty varmistamaan niin hyvin kuin mahdollista.

Apotin edustaja piti lääkärille puhuttelun

Vantaan kaupungilla lääkärinä työskentelevä henkilö koki useita vaientamisyrityksiä, kun hän oli kertonut Apottiin liittyvistä ongelmista sosiaalisessa mediassa. Tapaukset ajoittuvat vuoteen 2019, jolloin Apotti otettiin Vantaalla käyttöön.

Henkilö kertoo kritisoineensa järjestelmän keskeneräisyyttä ja kömpelyyttä useita kertoja omalla Facebook-sivullaan ja Twitter-tilillään. Pian tämän jälkeen Apotti-yhtiön johtoportaasta oltiin häneen yhteydessä ja ehdotettiin tapaamista.

– Suhtauduin ehdotukseen avoimin mielin, sillä ajattelin, että keskustelisimme järjestelmän kehittämisestä, henkilö kertoo.

Tapaaminen oli henkilön kertoman mukaan kuitenkin sävyltään outo. Hänelle tehtiin selväksi, että näin ei voi julkisesti sanoa. Hän kertoo olleensa jälkikäteen hämmentynyt ja yllättynyt eikä osannut tapahtumahetkellä reagoida kuulemaansa.

Myös toinen tapaus liittyi hänen somekirjoitteluunsa. Lyhyt somepäivitys, joka ei sisältänyt tietoja potilaista tai henkilökunnasta eikä lääkärin näkökulmasta mitään salassa pidettävää, johti lähiesimiehen pitämään puhutteluun.

– Minulle jäi käsitys, että vaatimus puhutteluun oli tullut hänen esimieheltään, johon puolestaan Apotti-organisaatio oli ollut yhteydessä.

Myös lääkärin silloinen esihenkilö muistaa jälkimmäisen tilanteen niin, että joku Apotista oli lähestynyt hänen esihenkilöään ja häntä pyydettiin keskustelemaan asiasta lääkärin kanssa.

Facebook-kommentointi oli liikaa

Myös toinen Vantaalla lääkärinä työskentelevä henkilö kertoo joutuneensa puhutteluun somekirjoittelun vuoksi. Hän on kirjoittanut Apotista kriittiseen sävyyn suljetussa lääkärien Facebook-ryhmässä sekä toisessa suljetussa ryhmässä, jossa on Apottia käyttäviä lääkäreitä.

Hän kertoo saaneensa puhelun lähiesimieheltään. Puhuttelun pääviesti oli, että henkilö on kommentoinut Apottia liian kriittisesti. Lähiesimies oli saanut puhutteluun toimeksiannon ylempää.

– Jäi kuitenkin epäselväksi, kuka tämän takana varsinaisesti oli. Hölmistyin siinä tilanteessa niin totaalisesti, etten älynnyt pyytää tätä kirjallisesti tai mitenkään dokumentoida tilannetta.

Myös puhuttelun varsinainen syy jäi hieman epämääräiseksi, koska henkilö sanoo kirjoittaneensa someen varsin varovaisin sanankääntein.

Henkilö ei saanut varoitusta tai muita varsinaisia sanktioita puhuttelun lisäksi. Hän kuitenkin kokee, että puhuttelu teki tehtävänsä.

– En ole uskaltanut asiaa oikein kommentoida sen jälkeen. Koen tästä vähän huonoa omaatuntoa, sillä asiasta olisi juuri silloin pitänyt pitää ääntä.

Hänen käsityksenä mukaan kriittiset äänet haluttiin hiljentää, sillä Apotin käyttö oli laajenemassa seuraavan parin vuoden sisällä huomattavasti HUSissa ja pääkaupunkiseudun kunnissa. Tapahtumat ajoittuvat kesälle 2019.

Henkilön mukaan monet yrittivät nostaa asiaa esille myös työpaikan sisällä, mutta kaikki kritiikki käytännössä sivuutettiin.

Apotti-järjestelmää kritisoiva tekstiviesti.
Yle on nähnyt useita lääkärien toisilleen lähettämiä viestejä, joissa ihmetellään Apottiin liittyviä viestintälinjauksia. Osa viestin sisällöstä on peitetty arkaluontoisten tietojen suojelemiseksi.

Ylimmälle johdolle suunnattu viesti sivuutettiin

Yksi työpaikan sisällä asioita esille nostanut on erikoistumassa ollut lääkäri, joka työskenteli Peijaksen sairaalassa järjestelmän käyttöönoton aikaan 2018. Lääkäri kertoo turhautuneensa siihen jo alkuvaiheessa.

– Olin kuitenkin käyttänyt siihen mennessä todella monia eri potilastietojärjestelmiä, ja oli helppo huomata jo parin viikon jälkeen, että tämä on erittäin raskas ja hankala järjestelmä.

Hän kertoo keskustelleensa asiasta kollegojensa kanssa, ja käytännössä kaikki olivat samaa mieltä. Järjestelmän vaikeakäyttöisyys oli aiheuttanut myös potilaisiin liittyviä vaaratilanteita.

Lääkäri päätyi ehdottamaan esimiehilleen, että hän voisi laittaa HUSin ylimmälle johdolle asiasta viestin. Hänen mukaansa lähiesimiehet suhtautuivat ajatukseen kannustavasti ja ymmärtävästi, mutta välijohdossa asiasta ääntä pitäviin suhtauduttiin muutosvastarintaisina.

Hän muotoili viestinsä huolella. Mukana oli ehdotus, että järjestelmän tulevat käyttöönotot laitettaisiin jäihin ainakin joksikin aikaa, koska ongelmia on niin paljon.

Vastaus meni HUSin silloiselle ylimmälle johdolle. Lääkärin mukaan viestin sisältö kuitenkin sivuutettiin vastauksessa täysin. Sähköposti ohjattiin Apotti-järjestelmän kehittämisestä vastaavalle henkilölle.

– Saatesanat olivat tyyliin: "Hei, tässä on nuori lääkäri, joka on kiinnostunut Apotin kehittämisestä". Asia kuitattiin sillä. Mihinkään ehdotuksiini ei otettu kantaa.

Apotin kehittämisestä vastaava henkilö otti lääkäriin yhteyttä, mutta sopivaa aikaa tapaamiselle ei saatu siltä istumalta sovittua, joten asia jäi ilmaan roikkumaan ja unohtui lopulta kokonaan.

– Tämä kuvastaa hyvin sitä mentaliteettia, mikä HUSissa on ollut myöhemminkin, lääkäri toteaa.

Tekstinkäsittelijä joutui puhutteluun

Myös HUSilla tekstinkäsittelijänä työskentelevällä henkilöllä on samankaltainen kokemus. Hän kertoo pian Apotin käyttöönoton jälkeen törmänneensä ongelmaan, joka liittyi Apotin huonoon käytettävyyteen.

Hänen mukaansa tekstinkäsittelyssä käytetty puheentunnistusohjelma ja Apotti toimivat varsin huonosti yhdessä. Niitä ei voi pitää auki samaan aikaan, ja jatkuva sulkeminen ja avaaminen vievät valtavan määrän aikaa.

Lisäksi esimerkiksi lääkärinlausunnon liittäminen Apottiin pitää tehdä kömpelöllä tavalla. Teksti on ensin kirjattava johonkin erilliseen tekstinkäsittelyohjelmaan, ja sieltä se täytyy kappale kerrallaan leikata ja liimata Apottiin.

– Pian Apotin käyttöönoton jälkeen Iltalehden Facebook-sivulla käytiin kriittistä keskustelua Apotista. Kommentoin siihen omaa kokemustani näistä lääkärilausunnoista, ja pian sen jälkeen lähiesimieheni otti yhteyttä.

Tekstinkäsittelijän mukaan kävi selväksi, että joku muu oli pyytänyt lähiesimiestä puhumaan hänelle. Varsinaisia sanktioita tai varoitusta ei tässäkään tapauksessa tullut, mutta puhuttelun sisältö kävi hyvin selväksi: näin ei pidä toimia.

Tekstinkäsittelijä kuitenkin itse ajattelee, että ongelmiin puuttuminen ei välttämättä ole työnantajan kritisoimista, sillä järjestelmän toimivuus on kaikkien yhteisen edun mukaista.

– On hyvin tulkinnanvaraista, mikä tarkalleen on työnantajan kielteisessä valossa näyttämistä. Minulla on ollut aina taipumus ottaa vakavasti tällainen, eli jos näen organisaatiossa jotain joka ei toimi, siitä on syytä sanoa ääneen.

Apotti ja HUS kiistävät

Apotti oy on vuonna 2015 perustettu yhtiö, jonka pääomistajiin HUS kuuluu. Yhtiön toimitusjohtajan Hannu Välimäen mukaan Apotti-yhtiöstä ei olla oltu yhteydessä HUSiin ja kehotettu puhuttelemaan yksittäisiä työntekijöitä järjestelmän kritisoimisesta.

– Ehdottomasti ei pidä paikkaansa. Minun on vaikea kuvitella, että joku Apotti Oy:stä minun tietämättäni antaisi tällaisia kommentteja tai ohjeita asiakkaillemme. Ehdottomasti näin ei voi olla. Tällaista ei ole minun tietooni tullut, ja itse en ole näin toiminut.

Välimäen mukaan myöskään sellaisia tapauksia ei ole ollut, joissa Apotti olisi ollut suoraan yhteydessä lääkäreihin näiden kirjoitettua someen kriittisesti Apotista.

– Kaikki tällainen on asiakkaidemme oman henkilökunnan ja heidän viestintästrategiansa mukaista, me emme voi siihen puuttua millään tavalla. Jos me menisimme sorkkimaan heidän tekemisiään tässä mielessä, se olisi todella omituista.

Myös HUSin hallintoylilääkäri Veli-Matti Ulander kiistää väitteet, että HUSissa ei saisi kritisoida Apottia.

– On ajatuksena mieletön, että estäisimme työntekijöitä kritisoimasta järjestelmää. Jollemme saisi näitä palautteita, miten voisimme kehittää järjestelmää? Palautteista nousee kehitysehdotuksia, ja niitä viedään tietynlaisen toimintamallin kautta eteenpäin.

Syyskuun alussa Valviraan toimitettiin Apottia koskeva kantelu, jonka allekirjoitti 619 lääkäriä. Ylen saamien tietojen mukaan monilla Apottia käyttävillä työpaikoilla on tämän lisäksi työntekijöitä, jotka eivät ole uskaltaneet kritisoida järjestelmää tai allekirjoittaa siitä tehtyä kantelua, koska he pelkäävät tästä mahdollisesti koituvia seurauksia.

Ulander pitää väitettä outona.

– Olen itse kuullut kantelusta noin kuukausi sitten ensimmäisen kerran. En tiedä, kuinka yleisesti ja avoimesti se on ollut työpaikoilla esillä. En tiedä, millaisia ne sanktiot tai seuraamukset sitten olisivat.

Ylelle asiasta kertoneiden lääkärien mukaan seurauksena voisi olla esimerkiksi epäsuosioon tai mustalle listalle joutuminen.

– HUSissa, niin kuin kaikilla suurilla työnantajilla, on henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelma, jota noudatamme. Tästä tietoisesti poikkeaminen ei aikuisten oikeasti ole mahdollista, Ulander sanoo.

Ulanderin mukaan HUSin osalta viimeinenkin Apotin käyttöönotto on nyt saatu päätökseen, joten vaatimukset Apotin hylkäämisestä eivät ole realistisia.

Onko sinulla kokemus liittyen Apottiin? Lähetä vinkki helsinki@yle.fi.

Lue seuraavaksi:

Yli 600 lääkäriä vaatii Apotti-järjestelmästä luopumista tai ongelmien korjaamista – poikkeuksellinen kantelu saapui Valviraan

Kalkkitabletti vaihtui psyykenlääkkeeksi: Viidelle potilaalle väärää lääkettä Apotti-järjestelmään liittyneen virheen vuoksi

Potilas joutui hengenvaaraan väärän syöpälääkkeen takia – lääkärit kertovat Ylelle, miten Apotin erilaisia ongelmia on peitelty

16-vuotias poika sai hengenvaarallisen verenmyrkytyksen – äidin mukaan syynä on Apotti-järjestelmän ongelma, HUS kiistää yhteyden

Ajanvaraus ei toimi, lähetteet ja potilaskertomukset eivät löydy järjestelmästä – Apotin käyttöönotto HUSin kuvantamispalveluissa epäonnistui

Suosittelemme