Hyppää sisältöön

Suomi hakee EU-rahaa kolmelle sotilaallista liikkuvuutta parantavalle rata- ja tieremontille – kohteina Karjalan rata sekä Valtatiet 6 ja 9

EU-rahaa haetaan Karjalan radan parantamiseen sekä Korialle Hevossuo–Nappa-välille ja Siilinjärven Kelttuun.

Rahoitusta haetaan Karjalan radan kehittämiselle sekä kahden tieosuuden parantamiselle. (Kuvituskuva) Kuva: Jouni Koutonen / Yle

Valtio hakee 35,88 miljoonan euron EU-rahoitusta kolmelle sotilaallista liikkuvuutta tukevalle tie- ja rataremontille.

Rahoitusta haetaan Valtatie 6:n parantamiseen Kouvolassa Korian kohdalla, Valtatie 9:n parantamiseen Keltussa Siilinjärvellä ja Karjalan radan kehittämiseen Luumäen ja Joensuun välillä.

– Sotilaallisen liikkuvuuden tarpeet nousevat etusijalle EU-rahoituksessa. Tätä ennakoiden Suomi on valmistellut hyvissä ajoin hyviä hankkeita, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

EU-tuen saaminen hankkeille edellyttää kansallista rahoitusta 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi hakemusta torstaina.

Karjalan radan nopeutta parannettaisiin

EU-rahoitusta haetaan Karjalan radan kehittämiseen. Tavoitteena on parantaa rataliikenteen nopeutta ja täsmällisyyttä Karjalan radalla sekä vähentää sen häiriöherkkyyttä Luumäen ja Joensuun välillä. Lisäksi radan neljälle eri rataosuudelle suunnitellaan kaksoisraidetta. Karjalan radan parannukselle valtio hakee 4,75 miljoonan tukea. Radalle on tulossa jo 30 miljoonaa euroa Itä-Suomelle suunnatusta tukipaketista.

Valtatie 9:ää on tarkoitus parantaa Siilinjärven Keltun kohdalta. Suunnitelmissa on korvata kaksi ruuhkaista tasoliittymää yhdellä eritasoliittymällä ja rakentaa ohituskaistat noin neljän kilometrin matkalle molempiin ajosuuntiin. Tieremontille haetaan 25,13 miljoonan euron rahoitusta Euroopan unionilta. Tukihakemus on ehdollinen eduskunnan lisätalousarviopäätökselle.

Kolmas hakemuskohde on Valtatie 6:lla Kouvolassa Korian kohdalla. Siellä suunnitelmissa on poistaa huonokuntoinen tienkohta Hevossuo–Nappa-väliltä. Paikka on ollut siviili- ja sotilaskuljetusten pullonkaula. Lisäksi Valtatie 6:lle suunnitellaan uutta ylikulkusiltaa Lahti–Kouvola-rautatien kohdalle ja huonokuntoisen Korian ylikulkusillan tilalle. Tälle tieremontille haetaan kuuden miljoonan euron rahoitusta.

Verkkojen Eurooppa -ohjelma myöntää rahoitusta hankkeille, jotka parantavat infrastruktuuria Euroopan laajuisella TEN-T-liikenneverkolla. Rahoituspäätökset tehdään alustavan ilmoituksen mukaan joulukuussa.

Suosittelemme sinulle