Njuike sisdoaluide

Guldal jiena: Sámegiel sosiála- ja dearvvasvuođabálvalusaide sávašedje eanet ruđa – Sámedikki ja stáhta bušeahttaevttohusain stuorra erohus

Sámegielat ja -kulturvuđot sosiála- ja dearvvasvuođabálvalusaid várás dárkkuhuvvon ruđat eai leat lassáneamen. Suoma ráđđehus evttoha bušeahttaárvalusastis seamma mearreruđa boahtte jahkái go dán jagi.

Sámedikki sosiála- ja dearvvasvuođačálli Anne Länsman-Magga muitala, ahte dán áigge Sámediggi galgá ráđđádallat ruđaid birra Lappi buresbirgenguovlluin. Govva: Sáárá Seipiharju / Yle

Sámedikki mielas dárbbuid ektui ruhta lea menddo unnán. Erohus lea stuoris go Sámediggi lea evttohan 3 miljon euro ja boahtte jagi stáhta bušehttii lea merkejuvvon 562 000 euro.

– Stáhta bušeahttaárvalusas lea jagis 2002 rájes leamašan sierra mearreruhta sámegiel ja -kulturvuđot sosiála- ja dearvvašvuođabálvalusaid dorvvasteami várás. Dat mearreruhta lea čujuhuvvon sámeguovllu gielddaide dan dihtii, ahte gielddat buvttadit sámegiel sosiála- ja dearvvasvuođa bálvalusaid, čilge Sámedikki sosiála- ja dearvvasvuođačálli Anne Länsman-Magga.

Sámedikkis lea mearreruđas dihtolágan sajádat ja Sámedikki sosiála- ja dearvvasvuođa lávdegoddi ráđđádallá dán ruhtadeami geavaheamis. Dál ráđđádallit goittotge rivdet.

– Ovdal leat ráđđádallan gielddaiguin ja dál boahtte jagi ruhtadeami rájes ráđđádallat Lappi buresveadjinguovlluin, Länsman-Magga dadjá.

Ráđđehusa boahtte jagi bušeahttaárvalusas dát mearreruhta boađášii bissut seamma dásis. Länsman-Magga árvala, ahte lasáhusat eat leat boahtimin.

Sámedikki ja stáhta evttohusaid erohus masá 2,5 miljon euro

Sámedikki rehkegiid mielde dálá mearreruhta lea dárbbuid ektui menddo unni ja leage evttohan dasa stuorát mearreruđa. Stáhtages lea dahkan iežas evttohusa stáhtabušeahtas.

– Sámediggi lea evttohan 3 miljon euro ruhtadeami ja stáhtabušeahtas evttohuvvo 562 000 euro ruhtadeapmi, Länsman-Magga muitala.

Nappo Sámedikki ja stáhta evttohusaid erohus lea masá 2,5 miljon euro.

– Mii ain boahtit boahttevaš jagiid evttohit dárbbuid mielde mearreruđa sturrodaga dasa, son lohká.

Sode-bálvalusain leat stuorra váilevašvuođat fidnet sámegiel bálvalusa

Dál sode-bálvalusaid ruhtadeapmi veháš rievdá go bálvalusaid buvttadeapmi sirdása gielddain Lappi buresveadjinguovllu háldui.

– Ovdal mis leat leamašan njeallje ráđđádallanoassebeali ja dál okta. Das mis ii leat vel boahtán diehtu, ahte makkár bálvalusaid Lappi buresveadjinguovlu boahtá boahttevuođas ovddidit sámegiel bálvalusaid ektui.

Länsman-Magga goittotge fuomášuhttá, ahte máŋggain sode-fálaldagain leat hui stuorra váilevašvuođat fidnet sámegiel bálvalusa. Dan lea Sámediggige jagis jahkái buktán ovdan, ja diehtu nannejuvvo maiddái máŋggain čielggadusain ja dutkamušain, muitala Länsman-Magga.

– Dieđusge mis leat stuorra váilevašvuođat sámegiel sode-bargiid fidnemis ja dat dieđusge lea okta stuorra ášši mainna maiddái mii leat bargan ahte fidnešeimmet eambo bargiid, geain lea gelbbolašvuohta bargat sode-suorggis sámegielain.

Beaivvi ságaid ja Yle Ođđasiid Sámis sáhtát maid guldalit Yle Areenas.

Ođđasamosat: paketissa on 10 artikkelia