Hyppää sisältöön

Toholammin rajoille on suunnitteilla jälleen uusi tuulivoimapuisto – voimalinja joko Sieviin tai jokilaakson läpi Ullavaan

Sievissä on käynnistynyt enimmillään 35 voimalan ympäristövaikutusten arviointi.

Sähkönsiirron vaihtoehdot on merkitty karttaan katkoviivoilla. Tuulivoimapuisto kytkettäisiin Fingridin Jylkkä-Alajärvi -voimalinjaan joko Sievissä tai Kokkolan puolella Ullavassa. Kuva: Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus

Toholammin rajoille suunnitellaan jälleen uutta tuulivoimapuistoa.

Sievin Kenkäkankaan tuulivoimapuistoon sijoittuisi enintään 35 voimalaa. Hankealue sijoittuu Toholammin kunnanrajan läheisyyteen, noin 11 kilometrin päähän keskustasta. Sievin keskustaan olisi matkaa kahdeksan kilometriä.

Sähkön siirrolle esitetään kahta päävaihtoehtoa, toinen kulkisi Toholammin läpi Ullavaan ja toinen kulkisi pääosin Sievin puolella.

Sähkön siirto toteutetaan joko 110 kV:n tai 400 kV:n ilmajohdolla. 110 kV:n ilmajohto vaatii noin 26–30 metriä leveän ja 400 kV:n johto 36-42 metriä leveän johtoaukean. Lisäksi puuston kasvu on pidettävä rajoitettuna kymmenen metrin reunavyöhykkeellä johtoaukean molemmin puolin.

YVA-menettelyn aikana suunnittelu on tarkoitus viedä niin pitkälle, että toinen liityntäpistevaihtoehto valtakunnan verkkoon jätetään pois selostusvaiheessa ja vain yhden liityntäpisteen linjausvaihtoehdot tutkitaan.

Ylivieskalainen Semecon Oy:n hankkeessa voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 6–10 megawattia. Hankealue on noin 3 700 hehtaaria. Alue on pääosin metsätalouskäytössä, mutta sillä on myös yksittäisiä pienialaisia viljelysalueita, sekä turpeen nostoon soveltuvia alueita, joiden toiminta on tällä hetkellä lakkautettu.

Hankkeen ympäristönvaikutusten arviointiohjelma on tullut vireille. (siirryt toiseen palveluun)

Suosittelemme sinulle