Hyppää sisältöön

Lakiesitys eläinten hyvinvoinnista laittaisi pentutehtailun kuriin – turkistuotannosta ehkä asetus tällä vaalikaudella

Lakiesitys sisältää myös muun muassa porsaiden kastraation kiellon sekä parsinavetoita ja sikahäkkejä koskevia rajoituksia. 

Lehmiä parsinavetassa Paimiossa
Myös parsinavetoille tulisi rajoituksia uuden lain tultua voimaan. Arkistokuva. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle
Ari Vihanta,
STT

Hallitus haluaa pistää koirien ja kissojen pentutehtailun kuriin. Pentutehtailun suitsiminen sisältyy hallituksen eduskunnalle antaneeseen lakiesitykseen eläinten hyvinvoinnista.

Koirien ja kissojen pentutehtailua ja kauppaa hillittäisiin tuontikiellolla ja myynti-ilmoittelua koskevilla uusilla säännöksillä. Alle puolivuotiaiden pentujen tuonti Suomeen kiellettäisiin, jos tarkoituksena on myydä pentu eteenpäin neljän kuukauden kuluessa tuonnista.

Myynti-ilmoituksista tulee käydä ilmi muun muassa ammattimaisesti toimivan myyjän rekisterinumero sekä maa, jossa myytävä eläin on syntynyt. Kiellolla pyritään estämään ulkomailla huonoissa oloissa tuotettujen pentujen tuontia Suomeen.

Lakiesitys sisältää myös porsaiden kirurgisen kastraation kiellon. Porsaiden kirurginen kastraatio kielletään kokonaan 12 vuoden siirtymäajan päätyttyä. Lain tultua voimaan kastraation yhteydessä on käytettävä kipulääkitystä.

Lisäksi lakiesitykseen kuuluu muun muassa parsinavetoita ja sikahäkkejä koskevia rajoituksia. Uusien parsinavetoiden rakentaminen kielletään. Myös uusien kiinteärakenteisten porsitushäkkien käyttöönotto kielletään lain tullessa voimaan.

Turkistarhauksesta säädetään omalla asetuksella

Uusi eläinten hyvinvointilaki mahdollistaa niin turkistarhauksen kuin muidenkin tuotantosuuntausten jatkumisen, painottaa lakiesityksen esitellyt maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk.). Ministeri luonnehti lakiesitystä historialliseksi.

Turkiseläinten hyvinvoinnista annetaan erillinen asetus, Kurvisen mukaan luultavasti vielä tällä vaalikaudella. Siinä määritellään muun muassa turkiseläimiä koskevat tila- ja virikevaatimukset.

Edellinen esitys raukesi vaalikauden päättymiseen

Uudella lailla korvattaisiin voimassa oleva eläinsuojelulaki ja -asetus. Eläinten hyvinvointilaissa säädetään kaikkia eläimiä koskevat yleiset säännökset. Tarkemmat eläinlajikohtaiset vaatimukset säädetään asetustasolla.

Eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen valmistelu aloitettiin maa- ja metsätalousministeriössä jo vuonna 2010.

Esitys eläinsuojelulain korvaavaksi laiksi eläinten hyvinvoinnista annettiin eduskunnalle syksyllä 2018. Esitystä ei kuitenkaan ehditty tuolloin käsittelemään eduskunnassa, ja se raukesi keväällä 2019 vaalikauden päättyessä.

Nyt eduskunnalle annettu esitys pohjautuu vuoden 2018 esitykseen, mutta siihen on tehty muun muassa hallitusohjelmasta ja lausuntokierroksella saadusta palautteesta johtuvia muutoksia.

Artikkelia täydennetty turkistarhausta koskevilla tiedoilla kello 17.45.

Suosittelemme sinulle