Hyppää sisältöön

8-vuotias Hannes Poikela: "Minusta olisi hauskaa, jos kaikki päätettäisiin aina yhdessä" – kemiläiskoululaiset opettelivat demokratiataitoja

Kemin koulut osallistuvat tänä lukuvuonna opetushallituksen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus pilottihankkeeseen. Se on osa pääministeri Sanna Marinin demokratiaohjelmaa 2025.

Nuoret kuuntelevat Kemin kunnanvaltuutettuja, kun he kertovat nuorisovaltuustosta.
Kemin peruskoululaiset pääsivät kuulemaan nuorisovaltuustosta, ja opettelemaan kokoustaitoja Sotisaaren leirikeskuksessa.
Jari Peltoperä

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Opetushallituksen pilottihankkeen tarkoitus on opettaa lapsille ja nuorille demokratiataitoja ja -tapoja vaikuttaa omaan lähiympäristöön sekä kehittää oppilaskuntatyötä. Kemissä järjestettiin ensimmäinen työpaja koulujen oppilaskuntien jäsenille.

Kivikon koulun kakkosluokkalainen Hannes Poikela on kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja seuraa päivittäin uutisia.

– Kotona katson isän kanssa muun muassa Ylen alueuutisia telkkarista.

Hannes Poikela oli ehtinyt osallistua päivän aikana muutamiin työpajoihin.

– Olin mukana keskustelussa, missä sai päättää mitä asioita haluaisi kouluun ja mitä sieltä omasta mielestä puuttuu.

Hannes Poikelaan teki vaikutuksen kaksi entistä Kivikon koulun oppilasta ja oppilaskunnan jäsentä Joni Määttä ja Iida Vahtola. He kertoivat koululaisille omasta tiestään nykyisiksi Kemin kaupunginvaltuutetuiksi.

– He olivat olleet aluksi oppilaskunnassa ja sieltä päätyneet sellaisiin tehtäviin että olivat nähneet Sauli Niinistön!

Aikaansa seuraavalla Hannes Poikelalla on selvät sävelet, miten asioita pitäisi nykymaailmassa hoitaa.

– Minusta olisi hauskaa, jos kaikki päätettäisiin aina yhdessä. Mutta kun joissakin maissa jotkut ovat sellaisia, että ne päättää aivan itse kaikesta. Minä haluaisin muuttaa kaiken semmoiseksi, että kaikesta päätettäisiin yhdessä.

Hannes Poikela ja Lilli Palo olivat tyytyväisiä työpajojen antiin. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Syväkankaan koulun 9-luokkalainen Lilli Palo tykkäsi erilaisen koulupäivän annista, kun perusasteen oppilaita oli Saarenotan leirikeskuksessa Kemin eri kouluista osallistumassa työpajoihin.

– Mukava päivä, olen tutustunut muiden koulujen oppilaisiin. Lisäksi olen kuullut millaisia ongelmia ja epäkohtia on muissa kouluissa ja miten niihin voisi vaikuttaa.

Demokratia merkitsee Lilli Palolle vapautta.

– Se, että saa kertoa oman mielipiteensä ja kaikki saa vaikuttaa. Varsinkin ihmisoikeudet ja luonnonsuojelu on minulle tärkeitä asioita.

Pääministerin ohjelma pohjana

Opetushallitus jakoi keväällä 2022 valtionavustusta yhteensä yhdeksälle peruskoululle Suomessa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihankkeeseen.

Pääministeri Sanna Marinin demokratiaohjelma 2025:n pohjana on perusopetuksen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen edistäminen ja kehittäminen perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Tarkoitus on kehittää jo olemassa olevia hyviä malleja ja luoda uusia osaksi koulujen toimintaa.

Pilotissa on mukana yhdeksän peruskoulua eri puolilta Suomea

Opetushallituksen erityisasiantuntija Tiina Kärkkäisen mukaan on tärkeää, että koululaiset saavat äänensä kuuluville. Oppilaskunnat ovat tärkeitä vaikuttamisen paikkoja.

– Yhteisöllisyyden tunne on tärkeää, että koulussa on turvallista ja mukavaa olla. Mutta oppilailla pitää olla myös mahdollisuus esittää niitä kriittisiä puheenvuoroja ja kehittämisen paikkoja koulun arjessa, toteaa Tiina Kärkkäinen.

Tämän lukuvuoden kestävän pilotti oli avoimessa haussa kaikille Suomen peruskouluille. Opetushallitus valitsi mukaan yhdeksän eri koulutuksen järjestäjää.

– Tarkoitus on, että tämä ei ole vain yhden vuoden juttu, vaan että tällä on jatkuvuutta ja kokemuksia voidaan hyödyntää myös niissä kouluissa, jotka eivät ole nyt mukana pilotissa, tähdentää Tiina Kärkkäinen.

Kemissä kehitetään oppilaskuntatyötä

Auli Laitila oli kehittäjäopettajana vetämässä Kemin tilaisuutta. Seitsemässä eri pisteessä harjoiteltiin muun muassa kokoustaitoja, puhuttiin vaikuttamisen polusta, keskusteltiin, mistä oppilaskunta voi päättää ja minkälaisia edustajan tehtävät ovat oppilaskunnassa sekä mitä kuuluu ihmisoikeuksiin.

– Koemme erittäin tärkeäksi, että lapsille ja nuorille opetetaan demokratia taitoja, osallisuutta ja vaikuttamisen keinoja tämmöisessä maailmantilanteessa etenkin. Tämä on opetussuunnitelman perustana myöskin ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa erittäin tärkeässä roolissa läpi kaikkien oppiaineiden.

Kemissä demokratia- ja ihmisoikeuspilotin teemana on "vaikuttamalla vahvaksi, yhdessä osallistumalla olemme enemmän". Aiheesta toteutetaan monialainen oppimiskokonaisuus kaikissa kouluissa ja kokemuksista kootaan materiaalipankki, jota voidaan hyödyntää eri kouluissa.

– Pyrimme kehittämään oppilaskuntatyötä ja osallistamaan oppilaskuntalaisia oman koulun vuoden toiminnan suunnitteluun, kertoo Auli Laitila.

Kuvassa vasemmalta Iida Vahtola, Anni Savolainen ja Joni Määttä. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Karihaaran koulun 9-luokkalainen Anni Savolainen istuu Kemin nuorisovaltuustossa ja hän toivoo oppilaskunnilta parempaa aktiivisuutta asioiden esille nostamiseksi.

– Oppilaskuntien kautta tulee yllättävän vähän aloitteita. Me edustajat eri kouluilta tuodaan asioita esille, mutta oppilaskunnat ottaa tosi vähän yhteyttä meihin, että siinä olisi petrattavaa.

Lue myös:

Nuorison kiinnostus politiikkaan on kasvanut

Millaisia ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta Yle-tunnuksella. Keskustelu päättyy 25. syyskuuta kello 23.

Suosittelemme sinulle