Hyppää sisältöön

Saarikon mukaan kaasua Suomeen tuovan kaasuputken turvatoimia on tehostettu Nord Stream -vuotojen vuoksi

Varautumisen ministerityötyhmä käsitteli tänään useita ajankohtaisia aiheita. Asialistalla olivat myös Nord Stream -kaasuputkien vuodot.

Saarikko kommentoi Nord Stream -kaasuputkivuotojen vaikutusta Suomeen
Saarikko kommentoi Nord Stream -kaasuputkivuotojen vaikutusta Suomeen
Marica Paukkeri

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan Nord Stream -kaasuputkien räjähdykset ovat vakava tilanne. Varautumisen ministerityöryhmä keskusteli kaasuputkien vuodoista kokouksessaan torstaina.

Saarikko painottaa, että tällä hetkellä Suomeen ei kohdistu suoraan uhkaa. Saarikon mukaan Suomessa olevaa Baltic connector -kaasuputkesta vastaava kaasuverkkoyhtiö Gasgrid on tehostanut turvatoimia.

– Siihen ei tietojemme mukaan perustu erityistä uhkaa, Saarikko painottaa.

Varautumista on kuitenkin syytä tehostaa. Varautumisen ministerityöryhmä on antanut ministeriöille, joiden vastuulle kuuluu kriittistä infrastruktuuria, tehtävän arvioida nykyiset varautumistoimet ja esittää ministerityöryhmälle mahdolliset kehittämistarpeet.

Kriittinen infra tarkoittaa esimerkiksi sähköverkkoa ja vedenjakelua.

– Annoimme määräyksen kaikille hallinnonaloille kriittisen infrastruktuurin turvallisuuden tehostamisesta. Samalla tämä on suomalaiselle kuntakentälle vakava vetoomus, että olisimme kaikenlaisiin tilanteisiin varautuneita.

Sähkön tarvitsijat halutaan laittaa tärkeysjärjestykseen

Kokouksen asialistalla oli kaasuputkivuotojen lisäksi useita muitakin ajankohtaisia asioita. Työryhmä käsitteli muun muassa ruokaturvaa ja sähkön saatavuutta.

Ministerityöryhmä linjasi, että työ- ja elinkeinoministeriö selvittää keinoja kriittisiä sähkönkäyttöpaikkoja koskevan kansallisen ohjeistuksen tarkentamiseksi. Tavoitteena on pyrkiä vähentämään mahdollisesta sähköpulasta koituvia haittoja.

Asiasta annetaan tarvittaessa valtioneuvoston asetus. Saarikon mukaan valtioneuvosto valmistelee päätöksen siitä, mitä toimia on asetettava tärkeysjärjestykseen, jos sähkön saatavuus heikkenee merkittävästi.

– Talven tullen me emme voi olla vakuuttuneita sähkön riittävyydestä. Tietyille toimialoille parinkin tunnin katkos voi olla kriittinen.

Saarikko painottaa, että sähkönjakelua ei voida säädellä yksittäisten kotitalouksien tai teollisuuslaitosten tasolla.

Ruokaturvan näkökulmasta Saarikko huomauttaa, että myös moni maatila on riippuvainen sähköstä.

– Me jatkamme valmistelua koskien etenkin sähköstä riippuvaisia tiloja, kuten kotieläintiloja.

Samalla ruoan tuottajia koettelee myös hintojen nousu. Esimerkiksi lannoitteiden hinnat ovat nousseet merkittävästi.

Varautumisen ministerityöryhmä asetettiin maaliskuussa. Työryhmä ohjaa varautumista, joka liittyy Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan vaikutuksiin.

Katso tallenne tilaisuudesta Yle Areenasta:

Valtiovarainministeri Annika Saarikko kertoi varautumisen ministerityöryhmän kokouksesta. Ministeriryhmän asialistalla olivat Nord Stream -putkivuotojen lisäksi ruokaturva ja sähkön saatavuus.

Lue lisää:

Ylen päivittyvä seuranta Nord Stream -kaasuputkivuodoista

Suosittelemme sinulle