Hyppää sisältöön

Poliisin kuulustelija kysyi, miten vastaava päätoimittaja Kaius Niemi aikoo ottaa vastuun viestikoekeskusjutusta – Niemi vaikeni loppuun saakka

STT:n päätoimittaja Minna Holopainen kritisoi Helsingin Sanomien vastaavaa päätoimittajaa siitä, että tämä ei kanna vastuuta.

Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi vetosi kaikissa kysymyksissä joko itsekriminointisuojaan tai lähdesuojaan. Kuva: Eetu-Mikko Pietarinen / Yle

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Helsingin Sanomien viestikoekeskusjutun julkaisemista seuranneessa esitutkinnassa vastaava päätoimittaja Kaius Niemi kieltäytyi vastaamasta yhteenkään rikosasiaa koskevaan kysymykseen.

Päätoimittajayhdistyksen puheenjohtajan tehtävästä sivuun siirtynyt STT:n vastaava päätoimittaja Minna Holopainen otti asiaan kantaa torstaina. Holopaisen mukaan päätoimittajan on kannettava vastuu lehtensä julkaisupäätöksistä.

Lain mukaan rikoksesta epäillyn ei tarvitse puhua totta kuulusteluissa, ja hän voi halutessaan vaieta kokonaan. Näin tapahtuu aika ajoin erilaisten rikosten esitutkinnassa, mutta yleensä rikoksesta epäillyt haluavat esitutkinnassa kertoa oman näkemyksensä tapahtumiin.

Kaius Niemeä kuulusteltiin ensimmäisen kerran tammikuussa 2018 runsas kuukausi viestikoekeskusjutun julkaisun jälkeen.

Ennen kuulustelua Niemeä muistutettiin hänen oikeuksistaan. Kokenut rikosylikonstaapeli Jaakko Ridanpää korosti erikseen toimittajan lähdesuojaa ja sanoi, että Niemen ei tarvitse paljastaa henkilöä, jolta Helsingin Sanomat on saanut jutun lähdeaineiston.

Paikalla kuulustelussa oli Niemen avustajana asianajaja Kai Kotiranta. Jo ensimmäinen kysymys teki selväksi, miten Niemi aikoo kuulustelussa toimia.

Haluatko tähän kuulustelun alkuun ottaa kantaa tähän rikosepäilyyn ja mistä tässä on kysymys koko asiassa?

En.

Miksi et?

Käytän oikeuttani olla myötävaikuttamatta minua koskevan rikosepäilyn selvittämiseen.

Miten sinä kuvittelet, että tämä asia selvitetään, jos et sinä halua, jos tulee vain yhdenlainen käsitys asiasta?

Toistan, että käytän oikeuttani olla myötävaikuttamatta minua koskevan rikosepäilyn selvittämiseen.

Vetosi itsekriminointisuojaan ja lähdesuojaan

Vastauksissaan Niemi vetosi niin sanottuun itsekriminointisuojaan. Se tarkoittaa, että rikoksesta epäillyn ei tarvitse auttaa poliisia selvittämään rikosta. Niemi ei halunnut vastata edes kuulustelijan kysymyksiin siitä, mitkä ovat päätoimittajan tehtävät ja vastuut.

Kun kuulustelija kysyi, miten juttu syntyi, Niemi vetosi lähdesuojaan.

Sinun ei tarvitse nyt kertoa mistä olet saanut tämän aineiston, mutta voitko kertoa miten tämä juttu syntyi? Kuka sen kirjoitti tai ketkä kirjoittivat nämä jutut?

Tässäkin minä vetoan vastaavana päätoimittajan kuuluvaan lähdesuojaan.

(Tässä jutussa esitutkintapöytäkirjan kirjaukset esitetään sellaisenaan kirjoitusvirheitä korjaamatta.)

Helsingin Sanomat on sinne kuitenkin kirjoittajiksi merkinnyt Tuomo Pietiläisen ja Laura Halmisen, eli hekö kirjoittivat nämä jutut?

Niemi: Voinko käyttää kieltäytymisoikeutta tässä kysymyksessä?

Kotiranta: Kyllä voit käyttää tältäkin osin.

Niemi: Vetoan lähdesuojaan.

Kuulustelija kysyi myös vastuun kantamisesta

Kuulustelija muistutti myöhemmin uudelleen Niemeä siitä, että kuulustelussa ei pyritä selvittämään Helsingin Sanomien lähdettä. Niemen linja kuitenkin piti loppuun saakka.

Välillä kuulustelija huomautti, että Niemen osuus ei selviä ellei hän puhu.

Miten kuvittelet, että tämä asia voi, jos et sinä missään vaiheessa ota kantaa tähän asiaan, niin ikään kuin sinun puolesta voitaisiin puhua sitten. Mikä johti tähän?

Käytän oikeuttani olla myötävaikuttamatta minua koskevan rikosepäilyn selvittämiseen ja tarvittaessa palaan näihin asioihin loppulausunnossa.

Missä määrin sinä itse aiot ottaa vastuun tästä jutusta?

Käytän oikeuttani olla myötävaikuttamatta minua koskevan rikosepäilyn selvittämiseen.

Linja piti jatkokuulusteluissa ja loppulausunnossa

Ensimmäinen kuulustelu kesti kaikkiaan noin 40 minuuttia eikä Niemi vastannut yhteenkään kysymykseen.

Niemeä kuulusteltiin uudelleen huhtikuussa ja toukokuussa. Kuulusteluissa häneltä kysyttiin muun muassa hänen omasta osuudestaan jutun synnyssä. Niemi kieltäytyi jälleen vastaamasta rikosasiaa tai vastuukysymyksiä koskeviin kysymyksiin.

Myöskään esitutkinnan loppulausunnoissa Niemi ei ottanut kantaa mahdolliseen omaan osuuteensa jutun julkaisussa.

Myös rikoksesta epäiltyinä kuullut toimituspäällikkö Esa Mäkinen, politiikan toimituksen esimies Kalle Silfverberg ja toimittaja Tuomo Pietiläinen kieltäytyivät vastaamasta rikosepäilyä koskeviin kysymyksiin.

Toimittaja Laura Halminen vastasi osaan kysymyksistä, mutta hänkin vetosi useiden kysymysten kohdalla itsekriminointisuojaan tai lähdesuojaan.

Syytteen turvallisuussalaisuuden paljastamisesta saivat vain Silfverberg, Pietiläinen ja Halminen.

Päivitys 29.9.2022 klo 12.39: Lisätty jutun loppuun tieto siitä, miten muut epäillyt toimivat kuulusteluissa. Klo 15.43: Korjattu tieto Holopaisen eroamisesta muotoon siirtyä sivuun.

Lue lisää:

HS:n entinen toimituspäällikkö kertoi kuulustelussa, että myös päätoimittaja sai tiedon Viestikoekeskus-jutusta ennen julkaisua

Suosittelemme sinulle