Hyppää sisältöön

EU-ministerit pohtivat hätätoimia energiakriisin ratkaisemiseksi – näillä keinoilla sähkön ja lämmityksen hintaa halutaan hillitä

Energiaministereiltä odotetaan päätöksiä sähkön säästövelvoitteesta ja energiayhtiöiden voittojen leikkaamisesta. Kokouksen agendalle nousee myös Nord Stream-kaasuputken vuodot, joiden epäillään johtuvan sabotaasista.

Uusi kaasulaitos Strachocinassa, Puolassa. Tämän kautta kulkee kohta kaasua Slovakiaan. Viisitoista EU-maata toivoo kaasulle hintakattoa. Kuva: Artur Widak / STELLA Pictures / ddp / abaca press

BRYSSEL Brysselissä kokoontuvilta energiaministereiltä odotetaan päätöksiä energiakriisin taltuttamiseksi. Lähtökohtana ovat EU-komission esittämät toimet sähkön kulutuksen hillitsemiseksi ja energiayhtiöiden tuottojen leikkaamiseksi.

Jäsenvaltioiden kuukausittaista sähkökulutusta on tarkoitus vähentää 10 prosentilla ja kulutushuippujen aikana esiintyvää kulutusta 5 prosentilla.

Kotitalouksia tuetaan leikkaamalla sähköyhtiöiden ylisuuria voittoja kuluttajien eduksi. Käytännössä leikkuri kohdistuisi yhtiöihin, joilla on matalat tuotantokustannukset, ja jotka hyötyvät sähkön korkeasta markkinahinnasta.

Fossiilista energiaa tuottaville yhtiöille kaavaillaan puolestaan erillistä solidaarisuusmaksua, jonka tuotot kanavoitaisiin niin ikään kuluttajille. Komission arvion mukaan toimilla voidaan kerätä yli 140 miljardia euroa kuluttajille jaettavaksi. Lähtökohtana on, että kaikki esitetyt toimet olisivat väliaikaisia.

Öljysäiliöitä Saksassa, Duisburgin satamassa, Reinin rannalla. Kuva: ullstein bild / AOP

Kaasun hintakatto jakaa jäsenmaita

Jäsenmaiden odotetaan pääsevän sopuun sähkön säästövelvoitteista sekä energiayhtiöiden voittojen leikkaamisesta.

Energiaministereiden odotetaan myös keskustelevan kaasulle asetettavasta hintakatosta. Viisitoista jäsenvaltiota (siirryt toiseen palveluun) vaatii komissiota puuttumaan pikaisesti kaasun hintaan.

Esitys jakaa kuitenkin mielipiteitä, eikä ehdotusta kaasun hintakatosta ole odotettavissa kokouksen yhteydessä. Komissio on muun muassa huolissaan hintakaton vaikutuksista EU:n sisämarkkinoihin ja jäsenmaiden keskinäiseen energiakauppaan.

Paine hintakaton asettamiselle on kuitenkin kova. Asiaan palataan mahdollisesti jo ensi viikolla.

– Neuvottelemme nyt luotettavien putkikaasun toimittajien kanssa. Jos tulosta ei synny, kaasun hintakatto voi olla mahdollinen, energiakomissaari Kadri Simson sanoo.

Suomi korostaa, että sähkön kysynnän vähentäminen on ensisijainen keino, jos korkeisiin energiahintoihin halutaan puuttua.

Kaasuputken sabotointi varjostaa kokousta

Nord Stream-kaasuputkissa esiintyvät vuodot nousevat myös energiaministereiden agendalle. Tanskan, Ruotsin ja Saksan ministerit informoivat kollegoitaan tilanteesta.

Sabotaasiksi epäilyillä räjähdyksillä ei ole välitöntä vaikutusta EU-maiden kaasunsaantiin. Räjähdykset osoittavat kuitenkin EU:n energiainfrastruktuuriin liittyvät heikkoudet ja riskit.

Sähkömarkkinoilla on nyt tilanne, jossa osa yrityksistä voi kerätä huikeat voitot. Syynä on 30 vuotta vanha järjestelmä.

Millaisia toimia EU:n pitäisi mielestäsi tehdä energiakriisin lieventämiseksi? Voit keskustella aiheesta lauantaihin, 1.10. klo 23 saakka.

Suosittelemme sinulle