Hyppää sisältöön

Kanta-Hämeen hyvinvointialue: epäonnistunut rahoitusmalli voisi vaarantaa lakisääteisten palvelujen tuottamisen alueella

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen mukaan mahdollinen yliopistosairaaloiden lisärahoitus olisi tultava palveluihin suunnatun rahoituksen ulkopuolelta.

Osastonhoitaja kävelee Kanta-Hämeen keskussairaalan teho-osastolla.
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallituksen mukaan yliopistosairaalalisä leikkaisi Kanta-Hämeen rahoitusta vajaat 9,4 miljoonaa euroa. Kuva: Lauri Rautavuori / Yle
Ville Tiirikainen
Avaa Yle-sovelluksessa

Kanta-Hämeen hyvinvointialue pitää alueelle annettua rahoitusta vuodelle 2023 alimitoitettuna. Hyvinvointialueen mukaan myös niin sanottu yliopistosairaalalisään perustuva rahoitusmalli on lähtökohtaisesti epäonnistunut. Mallissa rahoitusta uudelleen kohdennettaisiin enemmän niille alueille, joilla on yliopistollinen sairaala.

Suomessa yhteensä yhdeksällä aloittavalla hyvinvointialueella sijaitsee yliopistollinen sairaala. Kanta-Hämeen aluehallituksen mukaan malli ei ratkaise niiden alueiden rahoitusvajetta kuin osittain. Sen sijaan rahoitusratkaisu upottaisi kaksitoista muuta hyvinvointialuetta syvemmälle alirahoituksen kriisiin.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen mukaan mahdollinen yliopistosairaaloiden lisärahoitus olisi tultava palveluihin suunnatun rahoituksen ulkopuolelta. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi valtion tutkimus- ja koulutuskorvausten korottamista.

Tutkimukseen ja koulutukseen suunnattu lisärahoitus antaisi mahdollisuuden parantaa tutkimuksen ja koulutuksen rahoituksen ohjaavuutta, kohdentumista ja kannustavuutta.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallituksen mukaan yliopistosairaalalisä leikkaisi Kanta-Hämeen rahoitusta vajaat 9,4 miljoonaa euroa. Tällöin hyvinvointialueen olisi haettava vastaava säästö alueen asukkaiden palveluista. Se voisi puolestaan vaarantaa lakisääteisten palveluiden tuottamisen alueella.

Yhdenvertaiset palvelut tulisi turvata kaikilla hyvinvointialueilla

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallituksen mukaan olisi perusteltua korjata rahoituksen kokonaistasoa sekä rahoituslakiin sisältyvät valuviat, jotka ovat ajamassa useita hyvinvointialueita rahoituskriisiin jo käynnistämisvuotena. Rahoitusjärjestelmän muutokset siirtymävaiheessa eivät turvaa häiriötöntä siirtymää, vaan aiheuttavat häiriöitä, todetaan lausunnossa.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue pitää ilmeisenä sitä, että yliopistollisen sairaalan sisältävien hyvinvointialueiden kustannustaso on korkeampi laajempien velvoitteiden johdosta kuin muilla hyvinvointialueilla. Oleellista olisi kuitenkin löytää oikea korvaamisen tapa ja taso, joilla yhdenvertaiset palvelut voitaisiin turvata kaikilla hyvinvointialueilla.

Valtiovarainministeriö pyysi Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta lausuntoa hallituksen esitykseen hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi lausunnon tänään.

Korjaus 4.10.2022 kello 9.19: Poistettu ingressistä ja leipätekstistä lause, jossa luki, että Kanta-Hämeen hyvinvointialue ehdottaa yliopistosairaalalisän käyttöönottoa. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen mukaan mahdollinen yliopistosairaaloiden lisärahoitus olisi tultava palveluihin suunnatun rahoituksen ulkopuolelta.

Suosittelemme