Hyppää sisältöön

Oulun kaupunki laittaa investointeihin 600 miljoonaa euroa seuraavan kolmen vuoden aikana

Oulun budjetti pienenee puoleen entisestä soteuudistuksen vaikutuksesta, mutta se näkyy Oulun kaupungin taloudessa lievästi positiivisena.

Kaupunginjohtaja Päivi Laajala esittää asiantuntijaryhmän perustamista, sen tehtävänä olisi yksityisten sijoittajien etsiminen Ouluun. Kuva: Janne Körkkö / Yle

Oulun kaupunginjohtajan ensimmäinen hyvinvointialueiden perustamisen jälkeinen talousarvioesitys kaupungin talousarvioksi on valmistunut.

Oulun budjetti pienenee puoleen entisestä, kun sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueen hoidettaviksi. Muutoksen vaikutus on Oulun kaupungin talouteen lievästi positiivinen.

Kaupunginjohtaja Päivi Laajalan talousarvioesitys ensi vuodelle on noin 723 miljoonaa euroa ja talousarvio on ylijäämäinen 23 miljoonaa euroa.

Vuosikate, jolla rahoitetaan investointeja ja poistoja, on 99,8 miljoonaa euroa. Investoinnit ovat noin 196 miljoonaa euroa, ja ne rahoitetaan vuosikatteen lisäksi kassarahoituksella. Kolmen seuraavan vuoden aikana Oulun kaupunki investoi kaupunginjohtaja Päivi Laajalan ensi vuoden budjettiesityksen ja taloussuunnitelman mukaan 200 miljoonaa vuosittain.

– Se on korkea taso Oulun historiassa. Merkittävimpiä investointeja ovat monitoimitalot, uimahalli, asemanseudun katujärjestelyt ja asuntomessualue, sanoo Laajala.

Kaupungin lainamäärä ei vuosina 2022 ja 2023 kasva, koska kaupunki käyttää sairaalakiinteistöjen myynnistä saadun myyntivoiton kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti lainojen takaisinmaksuun ja investointien rahoitukseen.

Vuonna 2023 kaupungilla on lainaa 582 miljoonaa euroa, joka on noin 2 800 euroa/asukas. Kaupungin tuloveroprosentti pienenee 20,50 prosentista 7,86 prosenttiin hyvinvointialueen perustamisen myötä. Kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan.

Kaupunginjohtaja haluaa lisää yksityisiä sijoittajia Ouluun

Vuonna 2023 suurimpia kaupungin investointeja ovat Tuiran monitoimitalo, Linnanmaan uimahalli, kaupungintalo, Lyseo, Lintulammen ja Maikkulan koulut sekä pääkirjasto.

Samanaikaisesti kaupunki ostaa maata, kaavoittaa ja rakentaa infraa yritys- ja asuintonttien aikaansaamiseksi eri puolille Oulua.

Kaupunginjohtaja Laajala esittää, että Oulun kaupunki perustaa ja resursoi asiantuntijaryhmän, jonka tehtävänä on hakea yksityisiä sijoittajia Ouluun. Oulussa on tarve saada yksityisiä sijoittajia mukaan strategisesti tärkeisiin investointeihin.

Perustettava ryhmä vastaa kaupunginhallituksen tärkeiksi määrittelemien investointien vetovastuusta ja koordinoi investointien suunnittelua, maankäytön suunnittelua, hankintaa ja markkinointia.

Strategisia investointeja ovat esimerkiksi monitoimiareena, Nokian kampuksen viereen sijoittuva Radiopuisto ja Virpiniemi.

Oulu haluaa parantaa työnantajakuvaa ja palauttaa henkilöstöetuja

Kaupunginjohtaja Laajala esittää lisää resursseja Oulun matkailun kehittämiseen ja markkinointiin. Lisäresurssit käytetään muun muassa suorien kansainvälisten lentoyhteyksien saamiseksi Ouluun ja sitä kautta kansainvälisen matkailijamäärän kasvattamiseen.

Kaupungin henkilökunnasta yli 4 000 viranhaltijaa tai työntekijää siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Kaupungin henkilötyövuosien määrä vähenee 6 600 henkilötyövuoteen. Sivistys- ja kulttuuritoimi on jatkossa noin 80 prosenttia kaupungin henkilöstömenoista ja 56 prosenttia ulkoisista toimintamenoista.

Talousarvioesityksessä on huomioitu henkilöstöetuuksien korotukset työhyvinvoinnin parantamiseksi. Niitä riisuttiin Laajalan mukaan siinä vaiheessa kun varauduttiin koronasta aiheutuviin kustannuksiin, eikä valtion tuki ollut vielä tiedossa.

– Meidän työnantajakuvamme vaatii uudistamista ja kehittämistä työvoiman saatavuuden parantamiseksi. Palautamme etuudet ja parannamme niitä, sanoo Laajala.

Mitä ajatuksia suunnitelmat herättävät? Voit keskustella aiheesta 5. lokakuuta klo 23 saakka.

Suosittelemme sinulle