Hyppää sisältöön

Inarilainen paliskunta on päättänyt kieltää ulkopaikkakuntalaisilta metsästyksen alueellaan – virallisista rajoituksista päättää Metsähallitus

Ulkopaikkakuntalaisten metsästys ja metsästyskoirat häiritsevät porotöitä ja heikentävät metsästettävien eläinten kantoja, perustellaan Muddusjärven paliskunnan päätöksessä. Metsähallituksen mukaan paliskunta ei voi kieltää metsästystä.

Ulkopaikkakuntalaisten harjoittama metsästys on aiheuttanut haittaa porotöille jo pitkään, kertoo Muddusjärven paliskunnan poroisäntä Osmo Seurujärvi. Kuva: Anja Kaarret / Yle
Susanna Guttorm,
Inger-Elle Suoninen

Muddusjärven paliskunta Inarissa on päättänyt kieltää ulkopaikkakuntalaisilta metsästyksen alueellaan ensi syksynä 1.8.2023 lukien. Paliskunta perustelee päätöstään sillä, että ulkopaikkakuntalaisten harjoittama metsästys heikentää saamelaisten oikeuksia harjoittaa perinteisiä elinkeinojaan.

Paliskunta näkee, että sen alueen maat ja vesistöt luonnonrikkauksineen kuuluvat paikalliselle saamelaisyhteisölle, johon kaikki paliskunnan jäsenet kuuluvat.

Ulkopaikkakuntalaisten harjoittama metsästys ja metsästyskoirat ovat olleet haittana paliskunnalle jo kauan. Ulkopaikkakuntalaisten metsästys eroaa paikallisesta metsästystavoista, eivätkä ulkopaikkakuntalaisten koirat ole tottuneet poroihin.

– Ne ajattavat porot alueille, joissa niiden ei pitäisi olla, sanoo Muddusjärven paliskunnan poroisäntä Osmo Seurujärvi Ylen haastattelussa.

Metsästys häiritsee myös porojen kiima-aikana, ja voi vaikuttaa myös porojen syyspainoon, jolloin niistä ei saa hyvää kilohintaa.

Paliskunta on huolissaan myös metsästettävien eläinten kannoista. Paliskunnan mukaan paikalliset metsästäjät pyytävät sen mukaan mitä eri eläinkannat kestävät. Ulkopaikkakuntalaisille kuitenkin myydään lupia, mikä tekee tyhjäksi paikkakuntalaisten kannanhoitotoimet, paliskunnassa painotetaan.

Paliskunta: Neuvottelut Metsähallituksen kanssa eivät ole tuottaneet tulosta

Paliskunta on ehdottanut Metsähallitukselle erilaisia toimia rajoittaa ulkopaikkakuntalaisten metsästystä, kuten metsästyskieltoalueita, lupamäärien vähentämistä ja kieltoa käyttää useita metsästyskoiria yhtä aikaa.

– Metsähallituksen kanssa on keskusteltu monta kertaa, mutta siellä ei taideta välittää tilanteesta, sanoo Seurujärvi.

Paliskunta yrittää nyt vaikuttaa asiaan omalla kieltopäätöksellään, koska neuvottelut Metsähallituksen kanssa eivät ole tuottaneet tulosta. Nyt paliskunnassa odotetaan, miten Metsähallituksessa reagoidaan asiaan.

Myös Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtajan Anne Ollilan mielestä metsästystä pitäisi muuttaa jollain tapaa, sillä varsinkin metsästyskoirat haittaavat poronhoitotöitä. Eri alueiden välillä on kuitenkin eroja.

– Rauhotusaika on nyt liian lyhyt. Pitäisi joko palauttaa metsästys sellaiseksi kuin se ennen oli, tai sitten ensimmäinen pyyntiaika olisi ilman koiria. Koirat voisi pitää kiinni pitempään, ehdottaa Ollila.

Lapin Kansa: Metsähallitus päättää metsästysluvista

Metsähallituksen erätalousjohtaja Jukka Bisin mielestä Muddusjärven päätös on kannanotto. Bisi kommentoi asiaa Lapin Kansa -lehdelle (siirryt toiseen palveluun).

– Lainsäädäntö ei anna paliskunnalle sellaista mahdollisuutta, että he voisivat kieltää metsästyksen, sanoo Bisi Lapin Kansalle.

Bisi kertoo lehdessä, että Metsähallitus aikoo laatia paliskunnalle asiasta rauhassa vastineen.

Suosittelemme sinulle