Hyppää sisältöön

Ympäristöviranomaisilta vihreää valoa Stora Enson suunnitelmille laajentaa kartonkituotantoa

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus on antanut lausuntonsa Storan Enson ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Yhtiön suunnitelmia kartonkituotannon laajentamiseksi pidetään toteutuskelpoisena ympäristövaikutusten kannalta.

Stora Enson sellu- ja kartonkitehdas Hartaanselän vesistön takana aamuauringossa.
Stora Enso on kertonut aiemmin päättävänsä investoinnista vielä tämän vuoden aikana, jos kartonkituotannon laajennus katsotaan kannattavaksi. Kuva: Risto Degerman / Yle
Riikka Oosi

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus näyttää vihreää valoa Stora Enson suunnitelmille laajentaa kartonkituotantoaan Oulussa. Ympäristöviranomaiset ovat antaneet lausuntonsa eri hankevaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista ympäristöön.

Stora Enso selvittää Oulussa myös toisen paperikoneen muuttamista kartonkituotantoon. Jo aiemmin Nuottasaaren tehtaan toinen kone muutettiin kraftliner-kartonkikoneeksi. Kyseessä olisi jopa miljardiluokan investointi, ja se mahdollistaisi 200 uuden työntekijän palkkaamisen.

Stora Enso aikoo selvittää Oulun tehtaan toisen paperikoneen muuttamista kartonkituotantoon – arvion mukaan kyseessä jopa miljardi-investointi

Vaihtoehtoja on kolme, joista ensimmäisessä tällä hetkellä pysäytettynä oleva paperikone PK6 muutetaan kartonkikoneeksi BM6. Sen raaka-aineena käytettävää kemitermomekaanista massaa ryhdytään valmistamaan uudella massalinjalla, jossa voidaan valmistaa sekä valkaistua että valkaisematonta massaa. Uusi massalinja käsittää kuitulinjan ja haihduttamon.

Toinen vaihtoehto on pääpiirteittäin sama kuin ensimmäinen, mutta siinä tehtaan tuotantokapasiteetit ja sen vaikutukset ovat pienemmät.

Ely-keskus pitää molempia vaihtoehtoja toteutuskelpoisena ympäristövaikutusten kannalta.

Kolmantena eli niin sanottuna nollavaihtoehtona on se, että tehtaan toiminta jatkuu nykyisellään, eikä siihen tehdä muutoksia.

Haju- ja meluhaittojen ehkäisyyn kiinnitettävä huomiota

Ympäristöviranomaisten mukaan tehtaan sijainti Oulun keskusta-alueen lounaispuolella asettaa vaatimuksia tehtaan toiminnalle erityisesti haju- ja meluvaikutusten takia. Ely-keskus korostaa lausunnossaan, että yhtiön arviointiselostuksessa esittämät keinot haju- ja meluhaittojen vähentämiseksi on tärkeää ottaa käyttöön.

Hankkeen ei katsota heikentävän Oulun edustan tai Kempeleenlahden vesien ekologista tilaa, mutta vesistöön kohdistuvan haitta-ainekuormituksen arviointia ja sen vaikutuksia kalojen lisääntymiseen on tarkennettava.

Hankkeeseen sisältyy nykytilanteeseen verrattuna merkittäviä muutoksia tehtaan käyttämän puun käsittelyyn ja varastointiin. Muutoksia aiheutuu myös kemiallisesti puhdistetun veden valmistukseen, ostosellun käyttöön, tuotteiden varastointiin ja jätevesienkäsittelyyn.

Lue myös:

Stora Enso selvittää Oulussa suunniteltua laajempaa kartonkituotantoa

Suosittelemme sinulle